Gå direkte til innhold
 

Nyheter

75 treff
Sorter etter Dato
 • Norge med i internasjonal energidugnad: Oppdrag Innovasjon

  Norge og 19 andre land deltar i Oppdrag Innovasjon. Initiativet kan bane vei for en storstilt opptrapping av forskning på grønn energiteknologi.

  Publisert: 04.12.2015
 • 277 søknader til Forskningsrådets novemberfrist, flest søknader til SFF-ordningen

  Forskningsrådet fikk inn 277 søknader til fristen 25. november. Av disse var 150 til utlysningen av fjerde generasjons Sentre for fremragende forskning (SFF).

  Publisert: 27.11.2015
 • Vil styrke samarbeidet om samisk forskning

  Forskningsrådet og Sametinget vil gjøre den samiske forskningen til et enda bedre verktøy for samisk samfunnsutvikling.

  Publisert: 25.11.2015
 • Forskerne ønsker mer tid til å kommunisere

  Norske forskere ønsker å bruke mer tid på forskningskommunikasjon, og det er ønsket om å spre kunnskap i samfunnet som er deres viktigste motivasjon. Det er særlig viktig å nå politikere og myndigheter, men "folk flest" kommer ned på forskernes prioriteringsliste, ifølge en undersøkelse utført for Forskningsrådet.

  Publisert: 25.11.2015
 • Regeringen kutter i forskningsbudsjettet

  Regjeringen la nylig frem endringer til statsbudsjettsforslaget for 2016. For Forskningsrådet kommer de største kuttene fra Utenriksdepartementet.

  Publisert: 30.10.2015
 • Inviterer til dugnad om nanoteknologi og helse

  Forskningsrådet samlet denne uken en rekke fagmiljøer for å styrke forskning på nanoteknologi og medisinske anvendelser. Stikkord for god utvikling er en bred dialog om utfordringer og muligheter.

  Publisert: 26.10.2015
 • Stor undersøkelse om forskningskommunikasjon

  Hva slags motivasjon har norske forskere til å drive med kommunikasjon av egen forskning og hvor mye tid bruker de på det? Det er noe av det Forskningsrådet ønsker å finne ut gjennom en ny stor undersøkelse blant 10.000 respondenter.

  Publisert: 13.10.2015
 • 16 prosjekter kjemper om å bli fyrtårn

  IKTPLUSS har valgt ut 16 forprosjekter til siste runde i konkurransen om å bli IKT-fyrtårn innen helse, omsorg og velferd. Til våren skal bare 2-3 prosjekter stå igjen.

  Publisert: 12.10.2015
 • Statsbudsjettet gir forskning og innovasjon nøkkelrolle i omstilling

  ‒ Regjeringen gir med dette budsjettforslaget forskning og innovasjon en viktigere rolle for omstillingen av norsk økonomi enn noen gang, sier Arvid Hallén, administrerende direktør i Forskningsrådet.

  Publisert: 07.10.2015
 • 250 millioner til nytt bioteknologi-senter

  Forskningsrådet bevilger en kvart milliard kroner til den nye bioteknologisatsingen Digitalt liv. Midlene går til å opprette et nasjonalt senter med seks store forskerprosjekter, der temaene spenner fra havbruk til hjerneforskning.

  Publisert: 29.09.2015
 • Oppdatert status for norsk forskning og innovasjon

  Flere kvinner enn menn tar doktorgrad, norsk forskning siteres mer og antall innovative foretak i norsk næringsliv øker. Dette er blant funnene i Indikatorrapporten 2015.

  Publisert: 22.09.2015
 • Kronglete vei fra kunnskap til handlekurv

  Tre av fire mener at forskere er best kvalifisert til å gi kostholds- og ernæringsråd, i følge en undersøkelse som IPSOS/MMI har gjennomført på vegne av Forskningsdagene. Likevel er det mange som ikke spiser sunt. Forskningsfestivalen i regi av Forskningsrådet har i år mat som tema.

  Publisert: 15.09.2015
 • Rekordoppslutning om Forskningskampanjen

  Over 20.000 elever deltar i årets forskningskampanje, som i år handler om mat og smak. Elevene skal undersøke hvordan matvaner og smak henger sammen med sanseapparatet. Årets kampanje ble åpnet på Elverum ungdomsskole av landbruksminister Sylvi Listhaug.

  Publisert: 07.09.2015
 • Tematiske programmer styrkes i masterplan for marin forskning

  Regjeringens Masterplan for marin forskning ble lagt fram denne uken. – Prioriteringene i planen følger opp langtidsplanen for forskning og passer derfor godt med vår egen satsing på dette området, sier Arvid Hallén.

  Publisert: 04.09.2015
 • Bedriftene jakter på kunnskap

  Nye tall viser at næringslivet i stor grad bruker forskning for å forbedre produkter og åpne nye markeder. Forskningsrådet har så langt mottatt 29 prosent flere søknader til SkatteFUNN enn på samme tidspunkt i fjor, i tillegg til svært mange innovasjonsskisser.

  Publisert: 02.09.2015
 • Hilser ny realfagstrategi velkommen

  – Regjeringens realfagsstrategi kan bli svært viktig for Norge i en tid da vi trenger flere ingeniører, teknologer og forskere i verdenstoppen, sier Arvid Hallén, administrerende direktør i Forskningsrådet.

  Publisert: 21.08.2015
 • Reviderte retningslinjer for STIM-EU

  Forskningsrådet har revidert retningslinjene for ordningen som skal stimulere til økt deltakelse for norske forskningsinstitutter i EUs rammeprogram.

  Publisert: 18.08.2015
 • Forsterket innsats mot næringslivet

  Forskningsrådets nye havbruksprogram HAVBRUK2 ble lansert på en konferanse under den internasjonale havbruksmessen Aqua Nor i Trondheim.

  Publisert: 17.08.2015
 • Må skape kultur for kommersialisering

  En ny evalueringsrapport viser at universitetenes innovasjonsselskaper (TTO-er) har blitt mer profesjonelle og utvidet sin kapasitet, men at Norge vil gå glipp av store verdier hvis universiteter og høgskoler ikke bidrar mer til å bygge en sterkere kultur for kommersialisering.

  Publisert: 17.08.2015
 • Forskningsrådet i tall 2014

  Forskningsrådet mottok over 5000 søknader i 2014. I publikasjonen «Forskningsrådet i tall» finner du statistikk om prosjektene vi finansierer.

  Publisert: 11.08.2015
 • Lovende Ebola-vaksine

  Forskningsrådets program for global helse og vaksinasjonsforskning (GLOBVAC) er med å finansiere utprøvingen av en ny ebola-vaksine. Ifølge foreløpige resultater publisert i det vitenskapelige tidsskriftet Lancet gir vaksinen full beskyttelse mot sykdommen.

  Publisert: 02.08.2015
 • Åtte nye ph.d.-kandidater i VAM 2014/2015

  Åtte stipendiater fra prosjekter i VAM-programmet har disputert i 2014 og 2015. Les mer om disse.

  Publisert: 06.07.2015
 • Ny hovedstrategi på engelsk

  Forskningsrådets nye hovedstrategi ‒ Forskning for innovasjon og bærekraft ‒ gir overordnede føringer for Forskningsrådet fram til 2020. Nå foreligger den engelske versjonen.

  Publisert: 03.07.2015
 • Planlagt CHINOR-utlysning avlyses

  Høstens planlagte utlysning av midler til forskningssamarbeid med Kina innen energi, klima og miljø avlyses.

  Publisert: 26.06.2015
 • Vil gjøre forskning raskere tilgjengelig for kreftpasienter

  Forskningsrådet og Kreftforeningen går sammen for å gjøre resultater fra medisinsk- og bioteknisk forskning raskere tilgjengelig for kreftpasienter. Sammen lyser de ut 45 millioner kroner til nyskapende løsninger innen kreftdiagnostikk og -behandling.

  Publisert: 26.06.2015
 • Mer til kommersialisering fra Stortinget

  I revidert statsbudsjett ble det vedtatt vekst på 25 millioner kroner til Forskningsrådets program for kommersialisering (FORNY2020).

  Publisert: 19.06.2015
 • Spennende utvikling i klyngeprogrammet

  Forskning og innovasjon er avgjørende for omstillingen og utvikling av norsk næringsliv i årene som kommer. De syv nye klyngene som får støtte gjennom programmet Norwegian Innovation Clusters vil bidra til dette.

  Publisert: 12.06.2015
 • 1601 søknader til maifristen

  Det ble lyst ut midler for godt og vel en milliard kroner til søknadsfristen 27. mai. Tre av fire søknader var til FRIPRO, som tangerte rekorden fra to år siden.

  Publisert: 03.06.2015
 • Ny hovedstrategi er klar

  Forskningsrådets nye hovedstrategi ‒ Forskning for innovasjon og bærekraft ‒ ble nylig vedtatt av hovedstyret. Strategien skal gi overordnede føringer for Forskningsrådet fram til 2020.

  Publisert: 15.05.2015
 • Tidenes største utlysning i HAVBRUK

  Forskningsrådet lanserer et nytt havbruksprogram og lyser ut 200 millioner kroner til bærekraftige løsninger for havbruksnæringen.

  Publisert: 13.05.2015