Gå direkte til innhold
 

Nyheter

140 treff
Sorter etter Dato
 • Barn og unge kan mange språk

  Norske barn og unge behersker mange språk, er lærevillige og positive til engelskbruk og har mange favorittord knyttet til spill og databruk, viser foreløpige resultater fra årets forskningskampanje.

  Publisert: 18.12.2014
 • Fant formelen for ulikhet

  Økonomen Thomas Piketty forklarer hvorfor avstanden mellom rike og fattige øker.

  Publisert: 12.12.2014
 • 88 mill. til ny kunnskap om havet

  Forskningsrådet setter i gang 15 nye forskerprosjekter fra 2015 for å få grunnleggende kunnskap på sentrale felter innenfor marin forskning.

  Publisert: 09.12.2014
 • Fri prosjektstøtte: 292 millioner til prosjekter innenfor matematikk, naturvitenskap og teknologi

  Fagkomiteen for matematikk, naturvitenskap og teknologi (FRINATEK) tildeler 292 millioner kroner til 53 prosjekter fra 2015. Komiteen har fått økt sin tildelingsramme og har innvilget 14,1 prosent av det samlede beløpet det er søkt om.

  Publisert: 05.12.2014
 • Europeisk nettverk diskuterer nanomedisin og etikk

  Forskningsrådet er en aktiv deltaker i et europeisk nettverk om forskning på nanomedisin. Etiske problemstillinger var et viktig punkt på agendaen på et nettverksmøte i Oslo i begynnelsen av desember.

  Publisert: 04.12.2014
 • Store satsinger: Norske forskningsprioriteringer i 2016

  Forskningsrådet foreslår en vekst på 1,1 milliarder kroner over statsbudsjettet for 2016. Nøkkelord for 2016-forslaget er bærekraft, innovasjon, EU og verdensledende fagmiljøer.

  Publisert: 02.12.2014
 • Historisk høye bevilgninger til næringsrettede forskningssentre

  Forskningsrådets administrerende direktør Arvid Hallén offentliggjorde fredag 21. november klokken 17 listen over hvilke nye forskningssamarbeider som får tildelt status som Sentre for forskningsdrevet innovasjon (SFI).

  Publisert: 21.11.2014
 • Viktig med norsk-russisk forskningssamarbeid nå

  – I en tid hvor Russland isoleres fra resten av Europa, er det kanskje enda viktigere enn før å videreutvikle et godt forskningssamarbeid med vår store nabo i øst, sier administrerende direktør i Forskningsrådet Arvid Hallén.

  Publisert: 19.11.2014
 • Kunngjøring av SFI-III skjer 21. november 2014

  Fredag 21. november 2014 besluttes hvem som blir de nye Sentre for forskningsdrevet innovasjon (SFI-III) med oppstart i 2015. Vedtaket fattes av et utvalg oppnevnt av Hovedstyret i Forskningsrådet. Det vil bli kunngjort på Forskningsrådets nettsted kl. 17.00 samme dag.

  Publisert: 18.11.2014
 • Ny stor satsing på IKT

  Det store programmet VERDIKT avsluttes ved årsskiftet. Med den nye satsingen IKTPLUSS vil Forskningsrådet ivareta IKT-forskning på en mer helhetlig måte.

  Publisert: 13.11.2014
 • Milepæl i norsk-brasiliansk forskningssamarbeid

  –Dette er en milepæl i norsk-brasiliansk forskningssamarbeid, sier Siri Helle Friedemann, direktør for Petroleumsavdelingen i Forskningsrådet. Forskningsrådet har nå fått to avtaler med brasilianske forsknings- og innovasjonsorganisasjoner. De åpner for felles utlysninger innen alle områder.

  Publisert: 13.11.2014
 • God uttelling for norske velferdsforskere

  Norske forskere fikk god uttelling i NORFACE-utlysningen om velferdsstatenes fremtid. Av 14 prosjekter som ble innstilt til bevilgning, deltar norske forskere i fem. To av prosjektene ledes av norske forskere.

  Publisert: 06.11.2014
 • Naturmangfold motvirker klimaendringene

  Økosystemer kan ha store verdier som ikke er synlig for det blotte øyet. Å koble klima og naturmangfold sterkere er veien å gå, mener Forskningsrådet.

  Publisert: 05.11.2014
 • Sterke norske klimaforskere legger fram synteserapport

  For første gang har norske forskere vært med på arbeidet med FNs klimapanels synteserapport.

  Publisert: 04.11.2014
 • Hvordan avgjøre om et nanomateriale er skadelig?

  Ny bruk av nanomaterialer stopper opp fordi industrien ikke har klare regler. Forskningsrådet finansierer to store prosjekter som gjør noe med det.

  Publisert: 03.11.2014
 • Hjelp Regjeringens Visjon 2030-initiativ

  FNs Generalforsamling skal i 2015 vedta nye, globale bærekraftsmål for årene frem mot 2030. Gjennom initiativet «Visjon 2030» inviterer regjeringen nå norsk næringsliv og fagmiljøer til en innovasjonsdugnad for hvordan Norge kan bidra til å nå nye og ambisiøse mål for helse og utdanning globalt.

  Publisert: 28.10.2014
 • 638 søknader til fristen 15. oktober

  Over 2 milliarder i forskningsmidler ble lyst ut til oktoberfristen. Spesielt stor interesse var det rundt potten på 850 millioner kroner til innovasjonsprosjekter.

  Publisert: 21.10.2014
 • Mer og bedre norsk forskning

  Indikatorrapporten viser at norske forskere publiserer mer, siteres mer, tar flere doktorgrader, og har forskningsmiljøer i verdenstoppen.

  Publisert: 16.10.2014
 • Forskningen som holder vann

  Nordmenn tar ofte vann som en selvfølge, men over store deler av verden er vann en truet og sårbar ressurs. I forbindelse med årets TV-aksjon har vi tatt et dykk i prosjektbanken vår, på jakt etter forskning "som holder vann".

  Publisert: 12.10.2014
 • Ledig stilling som direktør i Future Earth

  Future Earth søker ny direktør (Executive Director). Future Earth er en global "kunnskapshub" som skal koordinere, levere og legge til rette for kunnskap som akselererer prosessen mot et bærekraftig samfunn.

  Publisert: 29.09.2014
 • 1064 søknader til septemberfristen

  Forskningsrådet mottok 1064 søknader til fristen 3. september 2014. 180 søkte på den store fellesutlysningen om økosystempåvirkning.

  Publisert: 11.09.2014
 • Ja visst er det innovasjon i norske bedrifter

  Rekordmange bedrifter søker SkatteFUNN for sine innovasjonsprosjekter. Antall søknader har siden i fjor økt med 20 prosent. Sjekk tallene for din næring og ditt fylke.

  Publisert: 03.09.2014
 • Prosjektene i Idélab er i gang

  De skal tøye sine faglige ambisjoner og jobbe sammen med forskere fra felter de aldri har samarbeidet med før. Forskerne som deltar i prosjektene etter Forskningsrådets Idélab i januar 2014 er nå i gang.

  Publisert: 31.08.2014
 • - Forskere på etterskudd

  - Eiendomsmiljøene vet langt mer om hva som skjer i byregionene enn forskerne, sa arkitekturprofessor Karl Otto Ellefsen da han åpnet konferansen "Et sted for deg – et sted for meg? Seminar om bomiljø og byutvikling". Ellefsen etterlyser forskning innenfor feltet.

  Publisert: 29.08.2014
 • – Søk EU før du søker Forskningsrådet

  Ved at flere forskere søker om EU-midler fremfor å søke Forskningsrådet vil norske forskere få mer penger, mener administrerende direktør Arvid Hallén i Forskningsrådet.

  Publisert: 27.08.2014
 • Samarbeid om grønn vekst

  Forskningsrådet, Innovasjon Norge, Enova og Transnova skal investere over én milliard kroner årlig for å stimulere grønn vekst i Norge.

  Publisert: 27.08.2014
 • Bedre og ferskere torsk – hele året!

  Bedre kvalitet, flere nisjeprodukter og levendelagring skal gi høyere pris på frossen og fersk torsk fra Norge. Forskere og næringsaktører står sammen om å utvikle teknologien og kunnskapen som trengs.

  Publisert: 18.08.2014
 • Hvor store lunger trenger byen din?

  Oslo fortettes og grøntområder forsvinner. - Innbyggerne bør involveres tidlig i byutviklingen for å sikre grønne lunger, mener byforsker. Det biologiske mangfoldet er under hardest press.

  Publisert: 03.07.2014
 • Forskning lønner seg for bedrifter og samfunnet

  Bedrifter og samfunnet tjener på næringslivets investering i kunnskap. Det viser en fersk undersøkelse som har målt resultater og effekter av Forskningsrådets støtte til forskning i næringslivet.

  Publisert: 27.06.2014
 • To næringsklynger utnevnt til mesterliga

  To næringsklynger har for første gang fått status som Global Centres of Expertise. Blue Maritime og Norwegian Offshore & Drilling Engineering slapp gjennom nåløyet.

  Publisert: 18.06.2014