Gå direkte til innhold
 

Nyheter

47 treff
Sorter etter Dato
 • Arvids blogg: Kjønnsperspektiv i Forskningsrådet

  Alle søknader til Forskningsrådet skal vurderes etter kriteriet Kjønnsperspektiv, skriver Forskningsrådets administrerende direktør i sin blogg.

  Publisert: 06.12.2011
 • Viktig forskningssamarbeid om laks

  Miljøforskere og havbruksforskere får nå 20 millioner fra Forskningsrådet for å få fram felles kunnskap om hvordan oppdrettslaks påvirker villaksstammene.

  Publisert: 04.12.2011
 • Energieffektivitet med nanoteknologi

  Fire nordiske samarbeidsprosjekter innenfor nanoteknologi er nylig startet under det nordiske Toppforskningsinitiativet. Energieffektivisering er felles målsetting for alle fire.

  Publisert: 29.11.2011
 • Kommuner uten makt?

  Forskere svarer både ja og nei på spørsmålet om kommunene har autonomi i Norge.

  Publisert: 04.11.2011
 • Med studenter mot ny nano-satsing

  Tre studenter fra Høgskolen i Vestfold vant Forskningsrådets studentkonkurranse om beste prosjektidé innenfor nanoteknologi.

  Publisert: 04.11.2011
 • På innovasjonstoppen i Europa

  Maria Teresa Bezem, som vant førstepris i Konkurransen Unge Forskere i 2007, har gått til topps i en europeisk innovasjonskonkurranse. Vinnerproduktet var et lite håndholdt apparat som kan løse globale utfordringer.

  Publisert: 26.10.2011
 • Kulturminner i faresonen

  Når byene vokser, forsvinner ofte kulturminner som kan ha stor betydning for byens innbyggere. Årsaken er blant annet at det er et gap mellom forvaltningens og befolkningens syn på hva som er verdt å verne.

  Publisert: 26.10.2011
 • - De framvoksende økonomiene stadig viktigere for norsk forskning og næringsliv

  Administrerende direktør i Forskningsrådet Arvid Hallén er glad for avtalen med ambassaden i India. – Dette peker framover og vil styrke det strategiske forskningssamarbeidet med en kommende supermakt innenfor kunnskapsproduksjon og innovasjon.

  Publisert: 30.09.2011
 • Forskningssamarbeidet med India

  India er et stadig viktigere samarbeidsland for norske forsknings- og høyere utdanningsinstitusjoner og for norsk næringsliv.

  Publisert: 30.09.2011
 • forskning.nord.to

  Trykt versjon av den reviderte nordområdestrategien er klar og distribueres i disse dager til forskningsmiljøer, forvaltning, næringsliv og organisasjoner.

  Publisert: 15.09.2011
 • Norge og Russland utvider samarbeidet

  Gjennom felles utlysninger håper Det russiske grunnforskningsfondet og Forskningsrådet å oppnå synergier og høyere kvalitet i forskningen.

  Publisert: 14.09.2011
 • Stipend for opphold ved Afrikainstituttet

  Interessert i et månedsopphold ved det Nordiska Afrikainstitutet (NAI)? Studenter og doktorgradsstipendiater ved læreinstitusjoner i Norden kan nå søke. Frist: 1. Oktober 2011

  Publisert: 05.09.2011
 • Det enkle liv i luksus

  Nytt faktaark fra Miljø 2015 oppsummerer resultater fra forskning om nordmenns forbruk i fritiden: Friluftsfolket velger lite miljøvennlige løsninger både på hytta, i båten og i skogen.

  Publisert: 30.08.2011
 • Spoilt food soon a thing of the past?

  Unwanted bacteria, yeasts and moulds can cause major problems for the food industry as well as consumers. Norwegian researchers have developed new methods to identify potential sources of contamination.

  Publisert: 19.08.2011
 • Motarbeider sykdom hos reker og karpe

  Norske og indiske forskere har identifisert og registrert gensekvenser hos karpe og reker. Resultatet er omfattende databaser over genmaterialet i disse oppdrettsartene.

  Publisert: 21.07.2011
 • Internasjonalt samarbeid gir merverdi

  Samarbeid med internasjonale forskningsmiljøer kan bidra til at vi oppnår ny og viktig kunnskap raskere og billigere enn ellers, og til å styrke kvaliteten på forskningen.

  Publisert: 20.07.2011
 • Nå er EU-utlysningene her

  Mange milliarder kroner skal fordeles til de beste forsknings- og innovasjonsmiljøene i Europa. Utlysningene fra EUs sjuende rammeprogram er her.

  Publisert: 19.07.2011
 • Ny strategi for nordområdeforskning

  Forskningsrådets hovedstyre har vedtatt en ny strategi for nordområdeforskning.

  Publisert: 21.06.2011
 • Verdens største naturfagtime

  Denne uken deltok over 4000 ungdomsskoleelever på et rekrutteringsopplegg som skal skape ny verdensrekord. Bø Sommarland dannet rammen for en naturfagtime utenom det vanlige.

  Publisert: 17.06.2011
 • Sambatakter i petroleumsforskningen

  Norge og Brasil knytter tette bånd for å holde farten opp i petroleumsforskningen. I Rio legges på torsdag grunnlaget for et aktivt samarbeid der sikker boring og effekter ved oljesøl står i fokus.

  Publisert: 29.05.2011
 • Viktig europeisk påvirkningsorgan

  - Ledervervet har både gitt mulighet til å påvirke den europeiske arenaen, og innsikt i hvordan andre land prioriterer innenfor marin forskning, sier Lars Horn som nylig gikk av som leder i det europeiske forskningsstrategiske organet Marine Board.

  Publisert: 23.05.2011
 • De unges sosiale kapital

  Forskere har bidratt med med ny kunnskap om hvordan barn og unge utvikler sosial kapital.

  Publisert: 06.05.2011
 • Omsorg på bestilling?

  Mange norske kommuner velger å organisere sine hjemmebaserte tjenester i tråd med en bestiller-utfører modell. Erfaringene er delte.

  Publisert: 03.05.2011
 • Marin forskningsinnsats tredoblet på ti år

  Norge forsker nå for nesten tre milliarder kroner årlig innenfor marin sektor, viser nye tall fra NIFU. Ressursinnsatsen til marin forskning er nesten tredoblet de siste ti årene og utgjorde i 2009 nesten sju prosent av den totale norske forskningsinnsatsen.

  Publisert: 28.04.2011
 • Strømforhold bestemmer lokal miljøbelastning

  Utslipp fra laksemerder dreper ikke livet på havbunnen. Men plasseringen av oppdrettsanleggene har stor betyding for det lokale artsmangfoldet.

  Publisert: 07.04.2011
 • Skal skille fakta og forestillinger i laksedebatten

  Forskning kan gjøre det enklere å skille mellom fakta og forestillinger når det gjelder konsekvenser av rømming og annen miljøbelastning av havbruk.

  Publisert: 06.04.2011
 • DNA-test avslører rømlinger

  Forskerne kan nå spore rømt oppdrettsfisk tilbake til merden de rømte fra. Snart vil de også vite hvordan rømt fisk påvirker villfisken.

  Publisert: 06.04.2011
 • Norge leder europeisk forskningsinitiativ

  – Det er stas å sitte i førersetet for et europeisk prosjekt, konstaterte statsekretær i Fiskeri- og kystdepartementet Hans Kristian Amundsen da han åpnet det nasjonale informasjonsmøtet i Bergen om forskningsinitiativet “Sunne og produktive hav”.

  Publisert: 01.04.2011
 • Hva er villaksen vår verdt?

  Store mengder rømt oppdrettslaks øker sjansen for å få fisk på kroken. Men fritidsfiskerne anser denne fangsten for mindre verdt enn den opprinnelige ville laksen. Hva er laksens "villverdi", og hva truer den?

  Publisert: 16.03.2011
 • Forskere og miljørådgivere i hver sin verden

  Kompetanseoverføring fra miljøforskere til bedrifter som jobber med miljørådgivning, er nærmest ikke-eksisterende. Rådgiverne lar i stedet forskrifter og standarder styre arbeidet innen miljøfeltet.

  Publisert: 16.03.2011