Gå direkte til innhold
 

Nyheter

50 treff
Sorter etter Dato
 • Energi- og petroleumsforskningen skal evalueres

  Forskningsrådet har besluttet å evaluere de to store programmene RENERGI og PETROMAKS. Evalueringene vil inngå i arbeidet med å planlegge videre satsing på energi- og petroleumsforskning og skal gjennomføres i løpet av 2011.

  Publisert: 20.12.2010
 • Funksjonshemmede mangler informasjon om IKT

  Funksjonshemmede i Norge mangler informasjon om hjelpemidler i arbeidslivet, viser et forskningsprosjekt.

  Publisert: 21.11.2010
 • IIASAs sommerskole 2011 - Søknadsfrist 17. januar 2011

  International institute for applied systems analysis (IIASA) i Laxenburg/Wien arrangerer årlig Young Scientists Summer School for unge forskere. PhD studenter ved norske institusjoner kan nå søke opptak ved IIASAs sommerskole for 2011.

  Publisert: 04.11.2010
 • Hva med barna?

  Er tidlig start i barnehage egentlig bra for alle barn? Disse spørsmålene er det viktig å sette på dagsordenen nå, med den gigantiske barnehageutbyggingen som skjer i Norge, mener professor Lars Wichstrøm.

  Publisert: 01.11.2010
 • Blå framtid for Europa

  Havet er en av vår tids store utfordringer. Marine forskere fra hele Europa har samlet seg om prinsipper for å prioritere innsatsen det kommende tiåret.

  Publisert: 21.10.2010
 • Åtte vil bli FME-samfunn

  Åtte forskningsmiljøer har levert inn prosjektskisser i konkurransen om å bli forskningssenter for samfunnsvitenskapelig klima- og energiforskning, FME-samfunn.

  Publisert: 16.09.2010
 • Velferd på dagsordenen i Kina

  Regjeringen i Kina har ambisjoner om å bygge et harmonisk samfunn med vekt på omfordeling av velferd og sosial trygghet. Den nordiske modellen gir inspirasjon. Derfor er nordisk velferdsforskning trukket fram på det siste seminaret Forsknings-rådet arrangerer under EXPO i Shanghai.

  Publisert: 13.09.2010
 • Fra nano til næringsliv

  Nanoteknologi som et fundament for nasjonal næringsvirksomhet tar form. Presentasjoner på et næringsseminar om nanoteknologi viste at en rekke norske miljøer allerede er godt i gang.

  Publisert: 06.09.2010
 • Søknadsfrist for SkatteFUNN: 1. september kl. 23.59

  Fristen for å søke SkatteFUNN er 1. september kl. 23.59. Beredskapstelefon, tlf. 22 03 75 00, er betjent mandag til onsdag.

  Publisert: 27.08.2010
 • God faglig utvikling

  Forskningsrådets store programmer FUGE (Funksjonell genomforskning) og NANOMAT (Nanoteknologi og nye materialer) har lykkes i å styrke de nasjonale forskningsmiljøene innenfor sine områder, ifølge foreløpige resultater fra evalueringen.

  Publisert: 27.08.2010
 • - Viktig at vi publiserer internasjonalt

  To PRIO-baserte tidsskrifter er blant de mest siterte vitenskapelige tidsskriftene innenfor internasjonal politikk. - Det viser at vi kan være med i front også på disse områdene, sier Arvid Hallén, administrerende direktør i Forskningsrådet.

  Publisert: 21.07.2010
 • Ti prosent til forskning på tema Hav

  Av Forskningsrådets totalbudsjett på 6,5 milliarder kroner i 2009, ble ca 0,6 milliarder brukt til forskning innenfor temaområdet Hav, det vil si marin og maritim forskning.

  Publisert: 05.05.2010
 • Hvem definerer bærekraftig lakseoppdrett?

  Norske forskere må sterkere på banen for å motvirke at amerikanske interesser setter standarder som hever kostnadene og stenger norsk oppdrettslaks ute fra viktige markeder, hevder norsk økonomiprofessor.

  Publisert: 30.04.2010
 • Ny undervisningsfilm om nanoteknologi

  En ny undervisningsfilm om nanoteknologi og løsninger for energi og miljø ligger nå på nettet, tilgjengelig for alle.

  Publisert: 26.04.2010
 • Kvinner tar ledelsen i FME-ene

  Tre av de åtte forskningssentrene for miljøvennlig energi (FME) ledes av kvinner. Mens menn dominerer blant lederne i forskningsverdenen er situasjonen en helt annen blant FME-ene.

  Publisert: 13.04.2010
 • Velkommen til HAVBRUK 2010

  Konferansen HAVBRUK 2010 er hovedtema for Nytt fra HAVBRUK nr 1-2010 som nå er tilgjengelig. I tillegg inneholder nyhetsbrevet artikler om lakselusbekjempelse og årsaker til deformiteter og tarmlidelser hos laks.

  Publisert: 09.04.2010
 • Finalistene er klare!

  Juryen har nå avsluttet sitt arbeid, og de 26 finalistene har fått beskjed om at de er videre i Konkurransen Unge Forskere 2010 og Ungdomskonkurransen Fritt Ord.

  Publisert: 26.03.2010
 • Fra bærtur til surfing

  Mer enn hver tredje nordmann ser på friluftsliv som sin viktigste fritidsaktivitet. Ungdom velger stadig mer ”actionpregede” aktiviteter som kiting og downhillsykling fremfor lange skogsturer.

  Publisert: 24.03.2010
 • Penger til utenlandsopphold

  For erfarne forskere er det nå utlyst stipender for opphold i et annet land.

  Publisert: 23.03.2010
 • IIASA har 2 ledige stillinger som kan søkes

  Norge er medlem av IIASA og norske forskere kan dermed søke ledige stillinger ved instituttet. Administrative stillinger er også åpne for norske søkere.

  Publisert: 22.03.2010
 • Unge forskere premiert i Rogaland

  For 5. gang ble den regionale finalen i Konkurransen Unge Forskere arrangert. Prisene gikk til forskning på krigstraumer og stålsåpe.

  Publisert: 22.03.2010
 • Norge nominerer 80 forskere til FNs klimapanel

  Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif) har nominert 80 forskere og eksperter fra norske institusjoner som kandidater til arbeidet med den femte hovedrapporten til FNs klimapanel (IPCC). Rapporten skal være ferdig i 2014.

  Publisert: 15.03.2010
 • Sju programmer samarbeider om profilering av realfag

  Sju fagprogrammer i Forskningsrådet er med på en ny utlysning av midler til formidlingsprosjekter i realfag. Målet er styrket formidling innenfor flere fagområder av realfag.

  Publisert: 12.03.2010
 • Tematisk bredde i utviklingsforskningen

  Forskningsrådets program NORGLOBAL fikk ros for tematisk og geografisk bredde i forskningen under programmets formidlingsseminar.

  Publisert: 12.03.2010
 • Vil ha relevant utviklingsforskning

  Både forskere og myndigheter er opptatt av at utviklingsforskningen skal være relevant for politikkutformingen. Dette var ett av de sentrale temaene på formidlingsseminaret til programmet NORGLOBAL 9. mars.

  Publisert: 12.03.2010
 • Ny økonomisk strategi i EU for dei neste ti åra

  Kunnskap, innovasjon og utdanning er sentrale verktøy når Europa skal få økonomien på fote igjen.

  Publisert: 05.03.2010
 • Studiestipender ved NAI – frist 1. april

  Nordiska Afrikainstitutet (NAI) utlyser også i år ut stipender for kortere opphold ved instituttet. Stipendet er tilgjengelig for studenter ved institusjoner i Norden eller journalister og tekstbokforfattere som ønsker å oppdatere seg på Afrika.

  Publisert: 02.03.2010
 • Studerer kvikksølvets forsvinningsnummer

  Sent på 1990-tallet oppdaget kanadiske forskere et ukjent fenomen: Hver eneste vår forsvinner elementært kvikksølv fra lufta i nordområdene. Norske forskere leter etter årsaken.

  Publisert: 26.02.2010
 • Fjær velegnet for miljøgiftanalyser

  Store rovfuglarter trenger ikke lenger å få et ublidt møte med sprøytespissen når de skal sjekkes for fettløselige miljøgifter. Ny forskning viser at analyse av fjær gir resultater som er svært like hva man finner ved analyse av blod.

  Publisert: 24.02.2010
 • Kristin Halvorsen prisutdeler i Konkurransen Unge Forskere

  Kunnskapsminister Kristin Halvorsen deler ut prisene i Konkurransen Unge Forskere. Finalen finner sted på Norsk Teknisk Museum fredag 23. april

  Publisert: 24.02.2010