Gå direkte til innhold
 

Nyheter

102 treff
Sorter etter Dato
 • Kunnskapsbehov om velferd for forsøksfisk

  Norge bruker årlig flere millioner fisk som forsøksdyr i forskning. Et utvalg konkluderer nå med at vi vet for lite om velferdsbehovene hos forsøksfisk, og at bedre kunnskap om miljøforhold og velferdsindikatorer vil gi mer pålitelige forskningsresultater.

  Publisert: 15.12.2009
 • Elektronisk forskningsutstyr på dagsordenen

  Moderne forskning genererer store mengder data. For å håndtere alle dataene, trenger norske forskere både stor lagringsplass, superraske forbindelser og høy kapasitet for å bearbeide informasjonen.

  Publisert: 08.12.2009
 • Økt forskningsinnsats mot lakselus

  Forskningsrådet har bevilget til sammen 40 millioner kroner til nye lakselusprosjekter som settes i gang i 2010. Av dette kommer 15 millioner kroner fra Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond. Det innebærer en betydelig økt innsats mot lakselus de neste 3-4 årene.

  Publisert: 04.12.2009
 • Nyttig forskning i mange programmer

  Forskning som er viktig for havbruksnæringen, støttes av flere programmer i Forskningsrådet. Det siste nyhetsbrevet fra Havbrukspogrammet viser noe av bredden og mangfoldet i denne forskningen.

  Publisert: 01.12.2009
 • Ikke noe kappløp om Arktis

  Seniorrådgiver Otto Mamelund i Utenriksdepartementet brukte innlegget sitt på Forskningsrådets nordområdekonferanse til å gå i rette med dem som hevder at det pågår et kappløp om ressursene i Arktis.

  Publisert: 27.11.2009
 • Dronningen åpner forskerseminar

  HM Dronning Sonja åpnet to bilaterale seminarer mellom Sør-Afrika og Norge i rammen av statsbesøket i Sør-Afrika. Tema for seminarene er forskning og høyere utdanning, og deltakere fra begge land vil i løpet av to dager diskutere det videre samarbeidet.

  Publisert: 26.11.2009
 • NORGLOBALs søknadsresultat pr 12.11.09

  I programstyremøtet 11.-12.11.09 ble det behandlet ialt 44 søknader fordelt på 4 underprogrammer.

  Publisert: 13.11.2009
 • En heftig bestilling

  Direktør Tor Saglie har kalt etableringen av NAV for "en heftig bestilling fra politikerne". Forskningsrådet holder i evalueringen.

  Publisert: 30.10.2009
 • Europeisk samarbeid: Dei store samfunnsutfordringane

  Dei største samfunnsutfordringane blir no nye felleseuropeiske program. Nasjonale forskingsprogram frå fleire land skal koplast saman for å få meirverdi.

  Publisert: 20.10.2009
 • Trekker internasjonale lingvister mot nord

  Attraktiv forskning og gode arbeidsbetingelser trekker talentfulle rekrutter til Tromsø. Pavel Caha fra Tsjekkia er strålende fornøyd med å ha startet forskerkarrieren så langt mot nord. - Stipendiater har mange muligheter her, sier han.

  Publisert: 15.10.2009
 • Forskningsdagene i Hamsuns fotspor

  Sammen med Høgskolen i Bodø bidro det nyetablerte Hamsunsenteret til at Forskningsdagene for første gang ble markerert på Hamarøy i Nordland. Hamsunjubileet var tema under årets Forskningsdager.

  Publisert: 08.10.2009
 • Ny utlysningsrunde for SFI

  Forskningsrådet arbeider med opplegg og formaliteter knyttet til den nye utlysningsrunden for SFI. Frist og mal for innsending av obligatoriske skisser og frist for fullstendige søknader vil bli kunngjort så fort det er klart.

  Publisert: 24.09.2009
 • EU lovar meir tverrfagleg havforsking

  Ei tverrtematisk tilnærming er den beste måten å løyse marine og maritime forskingsutfordringar på, meiner Europakommisjonen. Dei lovar difor at det kjem fleire store tverrtematiske utlysingar i framtida.

  Publisert: 23.09.2009
 • Vil ha ny, engasjert intelligentsia

  - Vi er lei ideologenes forsinkede og altfor abstrakte budskap. Det vi trenger er fagspesialisters hjelp til å løse hverdagsproblemene våre, sier Julia Kristeva.

  Publisert: 22.09.2009
 • Postdoktorstipend ved Stanford University 2010-12

  Scandinavian Consortium for Organizational Research (SCANCOR) utlyser nå et 1-2-årig postdoktorstipend ved Stanford University med start 1. september 2010. Søknadsfristen er 1. desember 2009.

  Publisert: 17.09.2009
 • Formidler havbruksforskning til ungdom

  Forskningsrådet er opptatt av at ungdom skal få kunnskap om og bli interessert i forskningen som ligger bak produkter og prosesser, tjenestetilbud og matvarer. Nå har Havbruksprogrammet laget ungdomshefte om havbruksforskning.

  Publisert: 17.09.2009
 • Stor interesse for marin og maritim EU-forsking

  Det er nyttig å erfare at det marine og maritime forskingsområdet er så viktig i Norge, oppsummerte EU-kommisjonens representantar i Tromsø.

  Publisert: 11.09.2009
 • Publisert: 09.09.2009
 • Bærekraftig utnyttelse av marine ressurser

  Gjennom en nasjonal strategi for marin bioprospektering vil regjeringen legge til rette for økt verdiskaping fra marine ressurser i samarbeid mellom næringsliv og forskning.

  Publisert: 08.09.2009
 • 181 millioner til avansert forskningsutstyr

  Forskningsrådet delte i dag ut 181 millioner til infrastruktur for forskning. Tildelingen er den første i en nasjonal satsing som skal vare frem til 2017.

  Publisert: 07.09.2009
 • Nye COST-aksjoner

  Publisert: 30.08.2009
 • Når kjappe svar ikke fins

  Noen frø spirer etter ett år, andre etter tjue. Uansett tidsramme: dagens forskning er løsningen på morgendagens utfordringer. Norges forskningsråd inviterer til diskusjon om hvordan man skal sikre langsiktighet i norsk forskning.

  Publisert: 28.08.2009
 • EU satsar på tvers

  Stadig fleire av utlysingane frå EUs forskingsdepartement krev at forskarar frå fleire fagområde går saman for å finne løysingar på eit problem.

  Publisert: 28.08.2009
 • Forsker på menneskerettighetskonvensjoner

  Bør stater ratifisere menneskerettighetskonvensjoner? Det kan få uventede konsekvenser, noe også Norge har fått merke.

  Publisert: 27.08.2009
 • Filosofiprofessor får Holbergprisen

  Holbergs internasjonale minnepris for fremragende vitenskaplig arbeid innen humaniora, samfunnsvitenskap, jus og teologi går i år til den canadiske professoren i filosofi Ian Hacking.

  Publisert: 26.08.2009
 • Frykter svekket konkurranseevne

  Forskningsrådet frykter at forskningskutt i bedriftene kan skade norsk konkurranseevne.

  Publisert: 25.08.2009
 • Tverrpolitisk enighet om økninger til forskning

  Valgkampens store forskningsdebatt på Litteraturhuset viste bred enighet om betydningen av forskning, men store sprik i forståelsen av virkeligheten.

  Publisert: 20.08.2009
 • Rekordstor utlysing av EU-midlar

  Verdas største forskingsprogram blir enda større. Dei utlyste forskingsprosjekta frå EUs sjuande rammeprogram (7RP) har ei romslegare økonomisk ramme enn nokon gong tidlegare.

  Publisert: 19.08.2009
 • Mer innovativ omsorg

  Regjeringen har nylig oppnevnt et utvalg som skal utrede innovative løsninger for å møte framtidens omsorgsutfordringer.

  Publisert: 19.08.2009
 • Open netthøyring om 7RP

  Kommisjonen ønskjer forslag til forenkling av 7RP, EUs rammeprogram for forsking og teknologisk utvikling.

  Publisert: 13.08.2009