Gå direkte til innhold
 

Nyheter

212 treff
Sorter etter Dato
 • Får quiz-premie i julegave

  Elever på Flaktveit skole i Bergen har brukt Forskningsrådets energi- og klima-quiz i undervisningen. Tre av dem er trukket ut som vinnere, og får anledning til å beskjeftige seg med miljøvennlig energi i juleferien.

  Publisert: 18.12.2008
 • Drømmedag på NTNU

  Johanne Røkholt vant Forskningsrådets spesialpris i årets "Konkurransen Unge Forskere". I slutten av november fikk hun tilbringe en dag med forskere på NTNU.

  Publisert: 16.12.2008
 • Distribuert europeisk forskningsinfrastruktur koordinert fra Trondheim

  Europa mangler i dag god infrastruktur for forskning på CO2-fangst og -lagring. Det planlagte ECCSEL innebærer en infrastruktur distribuert til mange spesialiserte laboratorier i Europa, med koordinerende senter ved NTNU og SINTEF i Trondheim.

  Publisert: 10.12.2008
 • Regjeringen satser på marin bioprospektering

  Marine innovasjoner skal bli en viktig del av en kunnskapsbasert norsk økonomi.

  Publisert: 10.12.2008
 • Forskning som motgift

  En av fire bedrifter har forskningsprosjekter som rammes av finanskrisen.

  Publisert: 08.12.2008
 • Ny finansieringsordning for forskningsinfrastruktur

  Forskningsrådet etablerer ny finansieringsordning for forskningsinfrastruktur av nasjonal karakter. Første utlysning kunngjøres i januar 2009.

  Publisert: 08.12.2008
 • Innovasjonspris til bioteknologibedrift

  Bionor Immuno er Norges mest nyskapende bedrift. Nærings- og handelsminister Sylvia Brustad overrakte i dag Norges Forskningsråds innovasjonspris til den FUGE-støttede bedriften.

  Publisert: 05.12.2008
 • E-vitenskap effektiviserer forskningen

  Forskere som bruker moderne IKT-infrastruktur til å dele kunnskap med andre, kan oppnå mer i løpet av kortere tid.

  Publisert: 04.12.2008
 • Tolv vil bli forskningssenter for miljøvennlig energi

  Tolv sterke forskningsmiljøer konkurrerer om å bli forskningssenter for miljøvennlig energi (FME). Gjennomgangen av søknadene viser en god bredde i temaene der de ledende forskningsmiljøene er med.

  Publisert: 03.12.2008
 • Papir for alle pengane?

  Stadig større krav til open tilgang gir oss nye utfordringar. Skal absolutt alt bli publisert? Og skal det vere gratis og tilgjengeleg for alle?

  Publisert: 27.11.2008
 • Vil styrke dialog mellom teknologi og samfunn

  Ambisjonene for Forskningsrådets nye ELSA-program (Etiske, rettslige og samfunnsmessige aspekter ved bioteknologi, nanoteknologi og nevroteknologi) er store.

  Publisert: 27.11.2008
 • Spenner nettet over Europa

  Sosiologen Katrine Fangen står i spissen for EU-støttet forskning om forholdene for innvandrere i sju europeiske land. Resultatene kan gå rett inn i europeisk politikk.

  Publisert: 26.11.2008
 • - Gjør miljøforskningen synlig

  De sa det alle sammen, både Miljøverndepartementet, Kunnskaps-departementet og Forskningsrådet: Miljøforskningen er viktig. Vi er avhengige av kunnskap for å møte miljøutfordringene. Og vi trenger forskerstemmene i miljødebatten. Forventningene til forsknings-programmet Miljø 2015 er høye!

  Publisert: 19.11.2008
 • Marie Curie kan hjelpe din bedrift

  Små- og mellomstore bedrifter er ettertraktet vare i EU-systemet. En ny brosjyre forteller om hvordan bedrifter kan bruke Marie Curie-ordningene i EUs forskningsprogram til gjensidig fordel for alle.

  Publisert: 18.11.2008
 • EU-tilskudd til stipendprogram

  Utnytt muligheten til å få ekstra midler til egne stipendprogrammer! Marie Curie actions COFUND er et finansieringstilbud til institusjoner og organisasjoner med nye og eksisterende stipendprogrammer som støtter lovende, erfarne forskere. Opp til 40 prosent av stipendkostnadene for transnasjonal mobilitet kan det søkes om ved utlysningen som har frist 19. februar 2009.

  Publisert: 14.11.2008
 • Mer engasjerte, men ikke åpnere

  Vi er mer engasjerte i psykisk helse og har færre stigmatiserende holdninger, men åpenheten har likevel ikke økt. Det er noen av funnene i en ny rapport, utarbeidet i forbindelse med evalueringen av Opptrappingsplanen for psykisk helse.

  Publisert: 07.11.2008
 • Forskningsutfordringer for Obama

  Forskere, teknologer, akademia og næringslivet retter nå en intens strøm av råd mot den kommende presidenten. Barack Obamas planer for forskning og teknologi granskes, og han får konkrete råd om hvilke nøkkelposisjoner som må fylles.

  Publisert: 06.11.2008
 • Doktorgrad i utlandet?

  Eller bare en tid ved en bedrift eller et universitet ute i Europa? Doktorgradsstipendiater og andre som er i gang med de første årene av sin forskerutdanning, kan få lønnsmidler gjennom EU-systemet. Det gjør seg nemlig bra på CV'n å vise til et Marie Curie Fellowship!

  Publisert: 05.11.2008
 • Energi-, klima- og miljøforskning omorganiseres

  Egne avdelinger skal sikre bedre organisering av energi-, klima- og miljøforskningen i Forskningsrådet. 1. november etableres "Avdeling for energi og petroleum" og "Avdeling for klima og miljø" i Divisjon for store satsinger.

  Publisert: 31.10.2008
 • - Betydelig forskning er avgjørende

  Om ti år vil Internett være svært forskjellig fra i dag. Betydelige bidrag fra IKT-forskning er nødvendig, sier João Schwarz da Silva, FoU-direktør i Europakommisjonen.

  Publisert: 27.10.2008
 • Store prosjekter løser store utfordringer

  Forskningsrådets store program for IKT-forskning, VERDIKT, prøver ut en ny støtteform kalt StorIKT-prosjekter.

  Publisert: 24.10.2008
 • EU-millioner til nyfødte nerveceller

  Den unge forskeren Ayumu Tashiro ved NTNUs Senter for hukommelsesbiologi får om lag 15 millioner kroner i Starting Grant fra European Research Council (ERC).

  Publisert: 17.10.2008
 • Styrking av utdannings- og forskningsmiljøer i Nord

  Forskningsrådet inviterer til høring om en ny satsing for å styrke og videreutvikle kunnskapsmiljøer i Nord-Norge.

  Publisert: 16.10.2008
 • Europeisk toppstipend til Moser og Lund

  Professor Eiliv Lund og professor Edvard Moser tildeles det prestisjetunge Advanced Investigators Grants fra European Research Council (ERC).

  Publisert: 14.10.2008
 • Nyhetsbrev NMP - oktober 2008

  Informasjonsseminar om kommende utlysning innenfor NMP. Norges Forskningsråd arrangerer et informasjonsseminar om neste utlysning innenfor Nanoteknologi, nye Materialer og Produksjonsprosesser.

  Publisert: 10.10.2008
 • VERDIKTs programkonferanse 2008

  Velkommen til VERDIKTs andre programkonferanse i Bergen 29.-30. oktober.

  Publisert: 09.10.2008
 • Overlater Seraf-roret til yngre krefter

  Helge Waal håper han har lagt grunnlaget for en institusjon som kan hevde seg internasjonalt når han nå slutter som leder ved Seraf.

  Publisert: 07.10.2008
 • Seminar om FoU-strategi i høgskolene

  Norges forskningsråd og Universitets- og høgskolerådet inviterer til seminar om FoU-strategi i høgskolene i Ålesund 20.-21. november 2008. Nå er det mulig å melde seg på!

  Publisert: 01.10.2008
 • European Institute of Innovation and Technology (EIT) skrider til verket

  EIT, EUs flaggskipinitiativ for å forsterke innovasjonen i Europa, markerte den 15. september 2008 starten på sitt virke med et første møte for de nylig oppnevnte personene i "Governing Board".

  Publisert: 30.09.2008
 • Nyhetsbrev samfunnsvitenskap og humaniora 7RP - oktober 2008

  En rekke interessante utlysninger er nå publisert både i Socio-economic Sciences and the Humanities (SSH) og Science in Society (SiS) programmene. Kommisjonen har også nylig offentliggjort flere call for tenders som omfatter kartlegging og evaluering av SSH-forskning i Europa.

  Publisert: 29.09.2008