Gå direkte til innhold
 

Nyheter

361 treff
Sorter etter Dato
 • Søknadsresultater Miljø, gener og helse 2007

  Publisert: 09.01.2009
 • Forskning på rus styrket med nytt senter

  Senter for rus- og avhengighetsforskning (SERAF) åpnet på Ullevål universitetssykehus 18. desember 2007. SERAF er en hovedsatsing innenfor Forskningsrådets program for Rusmiddelforskning, og vil motta ti millioner kroner årlig.

  Publisert: 20.12.2007
 • Samordning av forskning innenfor arbeidsliv, velferd og migrasjon

  Styret i Divisjon for store satsinger har vedtatt å nedsette en plangruppe som skal forberede en ny felles satsing på forskningen innenfor arbeidsliv, velferd og migrasjon for perioden 2009-2018.

  Publisert: 19.12.2007
 • Økonomisk forskning i Norge holder høyt faglig nivå

  Den økonomifaglige forskningen i Norge holder et høyt faglig nivå. Norge rangerer blant de fremste landene i Europa. Vi når ikke opp til nivået i de ledende nasjonene som Storbritannia og Nederland, men enkelte fagmiljøer er i den internasjonale forskningsfronten innen sine spesialområder, og mange andre har forskningsresultater som er internasjonalt synlige og anerkjente.

  Publisert: 19.12.2007
 • Vil ha forskningsvekst for klima og energi

  I sitt budsjettforslag for 2009 foreslår Forskningsrådet en vekst på 300 millioner kroner til forskningen på klima, fornybar energi og miljøteknologi.

  Publisert: 19.12.2007
 • To selvstendige enheter opprettet

  Det skal opprettes to såkalte "Executive Agencies" i Brussel, et for det europeiske forskningsrådet (ERC), og et for SME og Marie Curie actions. Og nordmenn kan få jobbe der!

  Publisert: 18.12.2007
 • Mangel på kompetanse svekker industrien

  Mangel på kvalifisert personell er største hinder for videreutvikling, konkluderer Norsk Industris årlige FoU- og innovasjonsrapport.

  Publisert: 14.12.2007
 • Norske programmer i dialog med Brussel

  Bedre samspill mellom de nasjonale forskningsprogrammene og EUs 7. rammeprogram er viktig for å oppnå maksimal norsk deltakelse i europeisk forskningssamarbeid. En serie dialogmøter mellom EU-kommisjonen og Forskningsrådets programmer er i gang.

  Publisert: 13.12.2007
 • Invitasjon til etablering av Latin-Amerika-nettverk

  Som et ledd i Regjeringens økte samarbeid med Latin-Amerika, skal det iverksettes tiltak for å styrke den permanente Latin-Amerika-kompetansen i Norge. Institusjoner med Latin-Amerika-kompetanse inviteres til å søke om å få drifte sekretariatet.

  Publisert: 12.12.2007
 • Industry-Academia Partnerships and Pathways-workshop

  Den 14. januar arrangeres en workshop i Brussel i anledning av at det er utlyst 45 millioner euro til ordningen Industry-Academia Partnerships and Pathways (IAPP). Her er økt utveksling av personale mellom næringsliv/SMB og akademiske institusjoner målet.

  Publisert: 12.12.2007
 • Publisert: 11.12.2007
 • Mange nye 7RP utlysninger

  Europakommisjonen har lansert hele 32 nye utlysninger fra de fire særprogrammene i det 7. rammeprogrammet, Cooperation, Ideas, People og Capacities. Det er også en utlysning innen Euratom.

  Publisert: 11.12.2007
 • Fusjon for å bidra til å skape en ny fremtid

  - Vi vil utvikle nye fagtilbud og studieretninger, som ikke bare skal være tilpasset den nye fremtid i nord, men også være med på å skape den, sa rektor Jarle Aarbakke ved Universitetet i Tromsø og Ulf Christensen ved Høgskolen i Tromsø da de overleverte institusjonenes fusjonssøknad til forskningsminister Tora Aasland.

  Publisert: 10.12.2007
 • Gir ikke slipp på målet

  Hun overtar Øystein Djupedals utskjelte budsjettforslag for 2008 og en sektor med sinte og frustrerte forskere. Selv kaller Tora Aasland det drømmejobben.

  Publisert: 10.12.2007
 • Reiseliv i nord er ikke en distriktsnæring

  - Det har vært sagt og skrevet mye om at reiseliv er den fremtidige næringen for Distrikts-Norge, ikke minst i nord. Men det er vesentlig i byene at veksten og lønnsomheten i reiselivet er best, og det er der mulighetene for helårsdrift er til stede, sier seniorforsker Mette Ravn Midtgard.

  Publisert: 10.12.2007
 • - Forbud er ikke nok

  Lover er nødvendige, men ikke tilstrekkelige, for å hindre diskriminering. Bedrifter og institusjoner må også forpliktes til å jobbe aktivt for å hindre at enkelte grupper forskjellsbehandles, sier juristen Colm O?Cinneide. Han formidlet britiske erfaringer med antidiskrimineringsarbeid på konferansen «Diskrimineringens mange former».

  Publisert: 10.12.2007
 • Nye frittstående prosjekter i samfunnsvitenskap fra 2008

  Fagkomiteen for samfunnsvitenskap har nå avsluttet behandlingen av søknadene om frittstående prosjekter for 2008. Det ble gitt støtte til 10 forskningsprosjekter og 8 konferanser.

  Publisert: 06.12.2007
 • Nye frittstående prosjekter i miljø- og utviklingsforskning (FRIMUF)

  Fagkomiteen for miljø- og utviklingsforskning har nå avsluttet behandlingen av søknadene om frittstående prosjekter for 2008. Det ble innvilget støtte til 7 prosjekter, de fleste med en varighet på 3-4 år.

  Publisert: 05.12.2007
 • Tre tunge satsingsfelt

  Forskningsrådet har plukket ut tre forskningsfelt som vil bli viet ekstra oppmerksomhet fremover. De er beskrevet i dokumentet Store satsinger 2009, som Forskningsrådet nettopp har levert fra seg.

   

  Publisert: 05.12.2007
 • - Et mål å forenkle

  Forskningsrådet har lagt om www.forskningsradet.no for å gjøre nettstedet enklere og mer brukervennlig. Hele arkitekturen er bygd om, og ny søketeknologi er tatt i bruk.

  Publisert: 04.12.2007
 • Ta ledelsen, Stoltenberg

  Regjeringens forskningsutvalg må vitaliseres. Helst bør statsministeren ta ledelsen, og forskningsministeren må gis et tydeligere mandat, skriver administrerende direktør i Forskningsrådet, Arvid Hallén, i Aftenposten.

  Publisert: 04.12.2007
 • Gir ikke slipp på målet

  Hun overtar Øystein Djupedals utskjelte budsjettforslag for 2008 og en sektor med sinte og frustrerte forskere. Selv kaller Tora Aasland det drømmejobben.

   

  Publisert: 04.12.2007
 • Over 40 feltaktiviteter i første sesong

  Første sommersesong i Arktis er over for Det internasjonale polaråret. Hele 22 av 27 norskfinansierte prosjekter har hatt feltaktiviteter denne sesongen. Det har i alt vært 40 tokt og feltkampanjer.

  Publisert: 04.12.2007
 • Gir 14 millioner til norsk-tysk samarbeid

  Det tyske energikonsernet E.ON Ruhrgas gir 14 millioner kroner til norsk-tysk student- og forskningssamarbeid. Det omfatter økonomi, statsvitenskap og rettsvitenskap.

  Publisert: 04.12.2007
 • Hvem har skylda for klimaendringene?

  Ulike beregningsmetoder viser at OECD-landenes bidrag til global oppvarming kan variere fra 38 til 60 prosent. Det gir politikerne litt å tygge på under forhandlingene om en "post-2012"-avtale som stareter på Bali mandag 3. desember.

  Publisert: 04.12.2007
 • Nye Marie Curie Actions

  To nye ordninger lanseres når seks utlysninger åpnes i Marie Curie actions.

  Av de seks Marie Curie-utlysninger under People-programmet som nå er åpnet, er det to helt nye ordninger. Bredest appell av de nye, vil International Staff Exchanges (IRSES) ha, mens Cofund retter seg mot forskningsfinansierende organisasjoner.

  Publisert: 30.11.2007
 • Felles formidlingskonferanse

  - Vi er svært fornøyde med dette initiativet til samarbeid om en felles konferanse i 2008, sier Rolf Giskeødegård, programkoordinator for Havbruk. Frisk Fisk-konferansen og Program- konferansen HAVBRUK 2008 er slått sammen og arrangeres som en felles konferanse 7. - 9. april 2008 i Tromsø. Det blir en viktig møteplass og arena for formidling av resultater fra havbruksforskningen.

  Publisert: 29.11.2007
 • Søknadsresultat FRIBIO 2008

  Publisert: 28.11.2007
 • Søknadsresultater på Miljø, gener og helse

  Program for miljø, gener og helse har avsluttet behandlingen av søknadene som kom inn til fristen 6. juni 2007. Det var totalt 32 søknader til behandling og søkt beløp var vel 50 mill. kroner for 2008. Søknadene fordelte seg på følgende søknadstyper, hhv. 29 forskerprosjekt og 3 postdoktorstipend.

  Publisert: 28.11.2007
 • Evaluering av økonomifaglig forskning i Norge

  Evalueringen av økonomifaglig forskning i Norge startet i november 2006 og vil avsluttes innen utgangen av 2007.

  Publisert: 26.11.2007