Gå direkte til innhold
 

Nyheter

862 treff
Sorter etter Dato
 • Første kvinnelige senterleder!

  Blant de åtte nye sentrene for fremragende forskning er også Centre for the Study of Mind in Nature ved Universitetet i Oslo. Lederen for senteret er professor Christel Fricke.

  Publisert: 21.12.2006
 • Bred forskningsinnsats om laksesykdommen ILA

  Infeksiøs lakseanemi (ILA) har vært og er en alvorlig trussel for norsk lakseoppdrett og lakseeksport. En storstilt forskningsinnsats pågår for å få bedre kunnskap om viruset og hvorfor det dreper laksen.

  Publisert: 20.12.2006
 • Heller gave til Leger Uten Grenser og Kirkens Bymisjon

  Leger Uten Grenser og Kirkens Bymisjon mottar hver sin halvdel av pengene som Forskningsrådet ellers ville ha brukt på julekort og porto til forbindelser og kontakter i år.

  Publisert: 19.12.2006
 • IIASA søker ny direktør

  Etter seks års ledelse av IIASA skal Professor Leen Hordijk snart slutte. Nå søker IIASA etter ny direktør.

   

  Publisert: 19.12.2006
 • IIASA søker ny direktør

  Etter seks års ledelse av IIASA skal Professor Leen Hordijk snart slutte. Nå søker IIASA etter ny direktør.

  Publisert: 19.12.2006
 • Ledige stillinger ved IIASA

  Ved IIASA, International Institute of Applied System Analysis, er det ledig fem stillinger.

  Publisert: 18.12.2006
 • Et nytt FRIMUF-prosjekt inn i varmen

  Som følge av at en post doc.-stipendiat har trukket seg rykker en annen post doc.-søker nå opp til finansiering.

  Publisert: 15.12.2006
 • Strategi for europeisk marin forskning

  - Det nye Position Paper fra Marine Board, Navigating the Future-III, vil være et viktig verktøy for å utvikle en felles europeisk strategi for marin forskning, mener Forskningsrådets avdleingsdirektør Lars Horn, leder av European Science Foundation Marine Board.

  Publisert: 14.12.2006
 • Basisbevilgning til samfunnsvitenskapelige institutter i 2007

  Basisbevilgningsutvalget for samfunnsvitenskapelige institutter har behandlet søknader om grunnbevilgning og strategiske instituttprosjekter (SIP).

  Publisert: 14.12.2006
 • Basisbevilgning til samfunnsvitenskapelige institutter i 2007

  Basisbevilgningsutvalget for samfunnsvitenskapelige institutter har behandlet søknader om grunnbevilgning og strategiske instituttprosjekter (SIP).

  Publisert: 14.12.2006
 • Inn i det franske vitenskapsakademiet

  Nils Christian Stenseths forskning har høstet heder i inn- og utland, blant annet har han fått Forskningsrådets pris for fremragende forskning. Nå er han valgt inn som medlem av det franske vitenskapsakademiet. 

  Publisert: 13.12.2006
 • Nye prosjekter i RENERGI for 2007

  Programstyret for RENERGI bevilget tirsdag 12. desember vel knappe 60 millioner forskningskroner for 2007. Til sammen kom det inn 112 søknader til programmet og det var søkt om 160 millioner i støtte.

  Publisert: 13.12.2006
 • Kunnskap om kriser og risiko lite systematisert

  - Vi har store mengder praktisk kunnskap, til dels taus kunnskap, om hva som er trusler og risiko, hvordan vi kan redusere og håndtere kriser. Men kunnskapene er for dårlig systematisert, sier statssekretær Terje Moland Pedersen i Justisdepartementet.

  Publisert: 11.12.2006
 • Åtte tanker etter tre måneder på innsiden

  Jeg har sjelden opplevd større trang til å nå ut, til å bruke pressen for å vise viktigheten av sitt fag, skriver journalist Kjetil Østli fra Aftenpostens A-magasinet. Han har hospitert ved Rikshospitalet-Radiumhospitalet med stipend fra Norges forskningsråd. Østli har også noen råd.

  Publisert: 11.12.2006
 • - Forskningsrådet bidrar gjerne til samordning

  Regjeringen foreslår i en ny stortingsmelding å opprette regionale forskningsfond. - Forskningsrådet anbefaler ikke rene regionale arenaer for forskning, men bidrar gjerne til samordning av virkemidlene på regionalt nivå, sier Arvid Hallén.

  Publisert: 08.12.2006
 • Nye COST-aksjoner

  Etter utlysning våren 2006 er syv nye COST-aksjoner vedtatt under komitéen Biomedicine and Molecular Biosciences:
  - Advanced Methods for the Estimation of Human Brain Activity and
    Connectivity
  - Adipose Tissue: A Key Target for Prevention of the Metabolic Syndrome

  - Inflammation in Brain Disease

  - Myelin Orphan Diseases in Health

  - Consciousness: A Transdisciplinary, Integrated Approach

  - Collaborative Association Studies in Breast Cancer

  - Targeted Radionuclide Therapy

  Også andre aksjoner som er relevante for medisin og helse er vedtatt.

  Publisert: 08.12.2006
 • Doktoravhandling kåret til verdens beste

  Hjerneforskeren Marianne Hafting Fyhn har fått amerikansk pris for verdens beste doktoravhandling 2005 innen nevrobiologi, om hvordan stedsansen virker. Fyhn jobber med hukommelsesbiologi ved et av landets sentre for fremragende forskning.

  Publisert: 08.12.2006
 • Kurs i søknadsskriving

  Torsdag 18. januar 2007 inviterer EU-kontoret til det første kurset i søknadsskriving oppimot EUs 7. rammeprogram.

  Publisert: 07.12.2006
 • Økt verdiskaping fra naturgass

  Norge skal bygge ny industri basert på foredling av naturgass. Programmet GASSMAKS skal bidra til at foredling av naturgass i fremtiden gir Norge store økte inntekter.

  Publisert: 07.12.2006
 • En ny milliard i uka - i syv år

  Europaparlamentet har vedtatt 430 nye milliarder til EUs 7. rammeprogram for forskning de kommende syv år.

   

  Publisert: 04.12.2006
 • Nye prosjekter i FRINAT 2007

  Fagkomiteen for naturvitenskap og teknologi har nå avsluttet behandlingen av søknadene som kom inn til fristen i juni 2006. Totalt ble 27 mill. kroner fordelt til 48 prosjekter.

  Publisert: 30.11.2006
 • Lider forskningen under Kvalitetsreformen?

  Ingenting i Kvalitetsreformen tilsier at det skal bli mindre tid til å forske, argumenter Tor Egil Førland i siste utgave av Bladet Forskning.

  Publisert: 30.11.2006
 • Forskningsrådet anbefaler 300 millioner mer til nordområde-forskning

  - Regjeringens nordområde-strategi har en meget sterk og positiv vinkling på forskning som sammenfaller godt med vårt  eget forslag om en vekst på 300 millioner kroner til forskning i Nordområdene.

  Publisert: 30.11.2006
 • NTNU-forsker premiert

  Det britiske Institution of Civil Engineers (ICE) gjennomførte nylig sin årlige Awards Ceremony. Nils Rüther ved NTNU mottok prisen for fjerde beste publikasjon blant samtlige publikasjoner på trykk i 2005 i de 14 magasinene ICE utgir. Nå disputerer han.

  Publisert: 30.11.2006
 • Intern KickOff for Polaråret

  Et hundretalls norske forskere som har fått finansiering gjennom Det internasjonale polaråret (IPY) er samlet til en første koordinering på Lillestrøm 30.november og 1.desember. Konferansen faller sammen med den årlige Polardagen i regi av Nasjonalkomiteen for Polarforskning.

  Publisert: 30.11.2006
 • Gründergruppe fra NTNU som ble Small Turbine Partner AS

  Årets pris går til gründergruppen bak etableringen av Small Turbine Partner AS. Teknisk sjef Kjell Roger Finserås mottok prisen fra statssekretær Anita Utseth i Olje- og energidepartementet under konferansen "Næringsutvikling med ny energiteknologi '06". Bedriften er et skoleeksempel på kommersialisering av forskning.

  Publisert: 29.11.2006
 • Frittstående prosjekter i samfunnsvitenskap: 24 nye

  Fagkomiteen for samfunnsvitenskap har avsluttet behandlingen av søknadene som kom inn til fristene 1. juni og 12. oktober 2006 og har innvilget ca. 14,5 mill. kroner til 24 prosjekter og en ECRP-avsetning.

  Publisert: 29.11.2006
 • Ubalanse mellom forskning og markedstiltak

  - Det er for stor ubalanse mellom 150 millioner kroner i året til RENERGI-programmet, og 1,6 milliarder i fondsavkastning til markedstiltak gjennom ENOVA, sa divisjonsdirektør i Forskningsrådet Anne Kjersti Fahlvik (bildet) under seminaret om virkemidlene til Lavutslippsutvalget.

  Publisert: 29.11.2006
 • Er lavutslippssamfunnet mulig?

  Det såkalte Lavutslippsutvalget avga sin innstilling 4. oktober (NOU 2006:18). Utvalget  konkluderte med at Norge kan kutte utslippene av klimagasser med to tredeler i 2050. Men er det realistisk? - Naivt, mener Knut Holtan Sørensen.

  Publisert: 29.11.2006
 • - Hydrogenbiler til akseptabel pris i 2015

  Statssekretær Anita Utseth i OED mottok i dag en ny handlingsplan for hydrogen fra Hydrogenrådets leder Steffen Møller Holst. - Hydrogenbilene bør være på veien, til akseptabel pris og med god infrastruktur i 2015. I 2020 bør Norge kunne tilby gode lagringsløsninger og vi bør dekke en betydelig andel av etterspørselen etter hydrogen i Europa, sa Møller Holst.

  Publisert: 29.11.2006