Gå direkte til innhold
 

Nyheter

5347 treff
Sorter etter Dato
 • Gi innspill til ny PILOT-E-utlysning

  PILOT-E lyser ut 100 millioner kroner til fremtidens klimanøytrale industri og miljøvennlig maritim transport. Vi inviterer bransjeaktørene til dialog om innretningen på utlysningen slik at PILOT-E kan bidra til å forsere og stimulere næringenes ambisjoner for miljøvennlige energiløsninger.

  Publisert: 25.04.2018
 • Muligheter og utfordringer for tverrfaglig forskning

  Forskningsrådet har fått utarbeidet en gjennomgang av tverrfaglig forskning i Norge basert på case studier. Parallelt har vi undersøkt om tverrfaglige prosjektsøknader diskrimineres innenfor vår åpne konkurransearena for forskning – Fri prosjekstøtte (FRIPRO).

  Publisert: 24.04.2018
 • Viktige debatter på dagsorden

  HAVBRUK2018 engasjerer bredt og setter viktige debatter på dagsorden: medieoppmerksomheten og samfunnets oppfatninger av havbruk, genredigering og GMO, og betydningen av forskning for bærekraftig verdiskaping.

  Publisert: 19.04.2018
 • Vil ha mer forskningssamarbeid med Kina

  Over 200 forskere og rektorer var denne uken i Beijing og Shanghai for å styrke samarbeidet med kinesiske institusjoner. I denne anledningen har Forskningsrådet og SiU lansert et nytt veikart for forsknings- og utdanningssamarbeid med Kina.

  Publisert: 17.04.2018
 • Forskningsrådet inviterer til nasjonal diskusjon om 'missions' i EUs neste rammeprogram

  I EUs kommende rammeprogram for forskning og innovasjon, som er oppfølgeren til Horisont 2020, blir såkalte 'missions' eller oppdrag et nytt virkemiddel. Forskningsrådet har nylig sendt en høringsrapport til EU om utforming av 'missions', og ønsker nå en nasjonal diskusjon om 'missions' som virkemiddel.

  Publisert: 16.04.2018
 • Husk søknadsfristen 25. april

  Skal du sende inn søknad til oss? Her er våre tips og råd frem mot fristen 25. april kl. 13.00.

  Publisert: 16.04.2018
 • Får 2,5 millioner euro hver fra ERC

  To norske forskere får Advanced Grant fra Det europeiske forskningsrådet ERC. De to leder hvert sitt Senter for fremragende forskning (SFF).

  Publisert: 16.04.2018
 • Nominer din kandidat til Forskningsrådets innovasjonspris

  Kjenner du en innovasjonshelt? Nå kan du nominere en virksomhet til å vinne innovasjonsprisen.

  Publisert: 12.04.2018
 • Forskningsrådet lanserer kjønnsbalansebarometer

  Forskningsrådet presenterer nå statistikk over kjønnsfordelingen i søknadene vi får inn og i våre tildelinger. Statistikken gir også oversikt over kjønnsfordelingen i søknadene fra de institusjonene som sender inn flest søknader til oss.

  Publisert: 12.04.2018
 • Universiteter rekrutterer talenter gjennom Horisont 2020

  Norske universiteter bruker Horisont 2020 systematisk for å rekruttere unge utenlandske talenter. Innsatsen gir uttelling i form av flere MSCA IF-stipendiater.

  Publisert: 11.04.2018
 • Tenk strategisk når du søker Horisont 2020

  Balpreet Singh Ahluwalia har fått penger to ganger fra ERC. Nå ser han til Samfunnsutfordringer-pilaren i Horisont 2020. Der er mulighetene til å lykkes større – og finansieringen god.

  Publisert: 10.04.2018
 • Forskningsrådets årsrapport 2017

  Mandag 9. april presenterte Forskningsrådet Årsrapport 2017 for statsråd for forskning og høyere utdanning, Iselin Nybø. Rapporten viser at Forskingsrådet leverer godt på sine oppgaver, men at det også er områder hvor det er rom for forbedring. 

  Publisert: 10.04.2018
 • 13 studentgründere får 1 million hver

  13 prosjekter ledet av masterstudenter får inntil én million kroner hver fra Forskningsrådet. Ordningen STUD-ENT bidrar til at flere gode forretningsideer fra studentgründere blir til nye produkter og tjenester.

  Publisert: 09.04.2018
 • Nye muligheter for transportsektoren

  Pilot-T er en ny innovasjonssatsing på 900 millioner kroner med særlig fokus på transport, digitalisering og IKT. Bli med på forprosjekt.

  Publisert: 03.04.2018
 • Nytt program for utenriksforskning

  Denne våren lanserer Forskningsrådet programmet UTENRIKS som skal bidra til en kunnskapsbasert utenrikspolitikk og informert samfunnsdebatt. Første utlysning har frist 24. april.

  Publisert: 23.03.2018
 • Ny periode for SAMRISK-programmet

  Forskningsrådets program for forskning om samfunnssikkerhet (SAMRISK) går nå inn i sin tredje programperiode. Neste utlysning vil ha søknadsfrist i september, og foreløpig utlysning legges ut i løpet av april.

  Publisert: 23.03.2018
 • Satser videre på Latin-Amerika

  Latin-Amerika programmets tiårige periode er over, men fremover vil det finnes finansieringsmuligheter for Latin-Amerika forskere på flere arenaer.

  Publisert: 23.03.2018
 • Samarbeid mellom forskningsinstitusjoner og bedrifter fungerer – og må videre

  Sentre for forskningsdrevet innovasjon (SFI) har lyktes godt med kompetansebygging og forskerrekruttering på områder av stor betydning for norsk næringsliv, ifølge en fersk evaluering. Bedriftene er svært fornøyde, men evalueringen peker på at SFIene bør videreutvikles for mer innovasjon og internasjonalisering, og på potensialene knyttet til omstilling og digitalisering.

  Publisert: 23.03.2018
 • Hospitering ved Forskningsrådets Brusselkontor høsten 2018

  Høsten 2018 har vi en ledig hospitantstilling ved vårt kontor i Brussel for deg som er interessert i EUs forsknings- og innovasjonsarbeid og spesielt for deg som har erfaring med Horisont 2020.

  Publisert: 23.03.2018
 • Stor satsing på digital sikkerhet

  Den digitale utviklingen endrer samfunnets risiko- og sårbarhetsbilde og stiller nye krav til forskningsbasert kompetanse. Nå lyser Forskningsrådet ut 200 millioner til forskning på digital sikkerhet.

  Publisert: 22.03.2018
 • Strategi og veikart for forskningsinfrastruktur er oppdatert

  Forskningsrådet har oppdatert den nasjonale strategien for forskningsinfrastruktur. Samtidig kommer et oppdatert veikart med områdestrategier som gir det strategiske grunnlaget for årets utlysning av midler. Her har innspill fra forskningsmiljøene spilt en viktig rolle.

  Publisert: 22.03.2018
 • 100 millioner til bioøkonomiforskning

  Forskningsrådet inviterer til nye forskerprosjekter innenfor bioøkonomi der både biologiske, teknologiske og samfunnsmessige problemstillinger ønskes belyst. Utlysningen har obligatorisk skisse med frist 2. mai.

  Publisert: 19.03.2018
 • Forskere fra Norge kan nå søke sveitsiske forskningsmidler

  Det sveitsiske forskningsrådet Swiss National Science Foundation (SNSF) har etter avtale med Forskningsrådet åpnet sine utlysninger for norske deltagere.

  Publisert: 14.03.2018
 • Ny senterordning for klinisk behandlingsforskning

  Forskningsrådet lyser ut midler til et Forskningssenter for klinisk behandling (FKB) innenfor alvorlige sykdommer som rammer sentralnervesystemet. Dette er den første utlysning i en ny senterordning.

  Publisert: 14.03.2018
 • Noen justeringer i FRIPRO mobilitetsstipend

  Fra og med årets søknadsfrist gjelder to endringer for søknader til FRIPRO mobilitetsstipend.

  Publisert: 13.03.2018
 • Norsk-fransk avtale signert

  Forskningsrådet har signert en samarbeidsavtale med vitenskapsseksjonen til den franske ambassaden. Avtalen skal styrke FoU-samarbeidet mellom Norge og Frankrike, og bidra til flere søknader til Horisont 2020.

  Publisert: 08.03.2018
 • Får stor EU-støtte til postdoktorprogram

  Det medisinske fakultet ved Universitetet i Oslo får nær ni millioner euro i tilskudd fra Marie Skłodowska-Curie actions (MSCA) Cofund til et internasjonalt postdoktorprogram.

  Publisert: 07.03.2018
 • Vi har forbedret søknadsskjemaet

  Nå får du blant annet enklere navigering, bedre oversikt og det blir enklere å gi mer detaljert budsjettinformasjon.

  Publisert: 07.03.2018
 • Flere gode utdanningsforskningsmiljøer i Norge

  Flere norske forskningsinstitusjoner har utdanningsforskning på høyt internasjonalt nivå, viser en ny evaluering av norsk utdanningsforskning, i regi av Forskningsrådet.

  Publisert: 06.03.2018
 • Store muligheter for næringsliv og forskere i lavutslippssatsing

  20 nye forskningsprosjekter starter opp i satsingen Lavutslipp 2030. Nye utlysninger publiseres slik at enda flere kan bidra i satsingen på lavutslipp innenfor temaene klimapolitikk, energi og jordbruk.

  Publisert: 05.03.2018