Gå direkte til innhold
 

Nyheter

53 treff
Sorter etter Dato
 • Foreslå kandidater til våre nye styrer

  Forskningsrådet skal oppnevne medlemmer til nye styrer. Har du forslag til kompetente personer? Frist for forslag er 18. januar.

  Publisert: 14.12.2018
 • Trenger du oversikt over Forskningsrådets bevilgninger og hva det forskes på?

  Nå kan du selv søke i Forskningsrådets Prosjektbank og finne nøkkelinformasjon om alle prosjekter som har fått støtte fra Forskningsrådet, SkatteFUNN og norske prosjekter med støtte fra Horisont 2020.

  Publisert: 03.01.2017
 • Ny rapport viser hvordan forskere kan få raskere, rimeligere og sikrere tilgang til helsedata

  Forskningsrådet publiserte mandag rapporten Enklere tilgang – mer forskning som gir en oversikt over status og hindre for god bruk av norske persondata i helseforskning. Rapporten gir også anbefalinger om hvordan hindrene kan løses på en helhetlig måte for Norge.

  Publisert: 19.12.2016
 • HelseOmsorg21-monitor lansert

  HelseOmsorg21-monitor samler for første gang den nasjonale statistikken for helse- og omsorgsforskningen på et sted. Dette vil bidra til en etterlengtet helhetlig oversikt over ressursbruk, resultater og effekter av forskning og innovasjon.

  Publisert: 28.11.2016
 • Rekordstor forskningsinnsats i næringslivet

  Norges største forskningssatsing for næringslivet, SkatteFUNN, vokste kraftig i 2015. Over 5800 prosjekter fikk støtte i 2015.

  Publisert: 29.03.2016
 • Oppdatert status for norsk forskning og innovasjon

  Flere kvinner enn menn tar doktorgrad, norsk forskning siteres mer og antall innovative foretak i norsk næringsliv øker. Dette er blant funnene i Indikatorrapporten 2015.

  Publisert: 22.09.2015
 • Forskningsrådet i tall 2014

  Forskningsrådet mottok over 5000 søknader i 2014. I publikasjonen «Forskningsrådet i tall» finner du statistikk om prosjektene vi finansierer.

  Publisert: 11.08.2015
 • Ny hovedstrategi er klar

  Forskningsrådets nye hovedstrategi ‒ Forskning for innovasjon og bærekraft ‒ ble nylig vedtatt av hovedstyret. Strategien skal gi overordnede føringer for Forskningsrådet fram til 2020.

  Publisert: 15.05.2015
 • Nye divisjonsstyrer

  Forskningsrådets hovedstyre har oppnevnt nye divisjonsstyrer. De nye divisjonsstyrene har funksjonstid fra 1. juni 2015 til 31. mai 2019.

  Publisert: 24.04.2015
 • – Må bli enda bedre der vi er gode

  Forskningsrådets nye styreleder, Henrik O. Madsen, mener innovasjon i politikken blir avgjørende for å klare omstillingen til et bærekraftig samfunn.

  Publisert: 06.01.2015
 • Lag din egen statistikk

  Forskningsrådet lanserer en tjeneste som gir deg mulighet til å sette sammen statistikk over våre bevilgninger siden 1997.

  Publisert: 17.06.2014
 • Stor økning i antall søknader til FRIPRO

  En ny rapport fra Forskningsrådet oppsummerer søknadsbehandlingen i FRIPRO for 2014. I tillegg presenterer vi statistikk for FRIPRO de siste fem årene.

  Publisert: 15.05.2014
 • Mer kunnskapsintensivt

  Indikatorrapporten viser at samfunnet blir stadig mer kunnskapsintensivt. Omfanget av utdanning, forskning og innovasjon øker i store deler av verden.

  Publisert: 27.09.2013
 • Vekst i FoU-utgiftene i svensk UoH-sektor 2009–2011

  I svensk universitets- og høgskolesektor ble det brukt 29,7 milliarder SEK på FoU i 2011, noe som gir en realvekst på 9 prosent fra 2009.

  Publisert: 17.12.2012
 • Moderat økning i finske FoU-utgifter 2010–2011

  FoU-statistikken for 2011 viser at økningen i finske FoU-utgifter først og fremst fant sted i foretakssektoren.

  Publisert: 17.12.2012
 • Norsk FoU-statistikk for 2011

  NIFU publiserte fredag 14.12.2012 endelige resultater fra FoU-undersøkelsen 2011 i instituttsektoren og universitets- og høgskolesektoren.

  Publisert: 14.12.2012
 • Marginal økning i FoU-utgiftene fra 2009 til 2011

  I 2011 var utgiftene for egenutført FoU i foretakssektoren i Sverige 81,1 milliarder svenske kroner, en økning på 260 millioner kroner fra 2009 i faste 2011-priser.

  Publisert: 06.12.2012
 • FoU-statistikk for 2011 blir publisert 14. desember

  Publisert: 05.12.2012
 • Vekst i norsk FoU-innsats i 2011

  Foreløpige tall for utgifter til FoU som SSB og NIFU publiserer i dag, viser en økning på 3,4 milliarder kroner fra 2010. Dette gir en realvekst på 4,1 prosent, mens FoU-andelen av BNP er tilnærmet uendret på 1,70 prosent.

  Publisert: 25.10.2012
 • Nye tall for FoU i offentlig sektor for Sverige i 2011

  Sverige la 18. oktober 2012 frem 2011-tall for offentlig FoU: Offentlig sektor utførte FoU for 6,7 milliarder SEK i 2011, dette gir tilnærmet nullvekst i faste priser i forhold til 2009 og nivået er lavere enn i 2005 og 2007.

  Publisert: 18.10.2012
 • Indikatorrapporten 2012 lansert

  Indikatorrapporten 2012 ble lansert på et seminar i regi av Forskningsrådet mandag 24. september.

  Publisert: 25.09.2012
 • Nytt lys på innovasjonsstatistikken

  Det blir stadig diskutert hvordan innovasjon best kan måles. På oppdrag fra Forskningsrådet har SSB gjort to studier som ser nærmere på innovasjonsmålingene i Norge. Begge er omtalt i Indikatorrapporten og i egne notater fra SSB.

  Publisert: 20.09.2012
 • Indikatorrapporten 2012 lanseres mandag 24. september

  Siste utgave av Indikatorrapporten 2012 lanseres på et seminar i Litteraturhuset, Wergelandsveien 29, Oslo, mandag 24. september kl. 1200–1530 – med foredrag, innlegg og diskusjon.

  Publisert: 12.09.2012
 • Norge gjør det bra i EU-samarbeidet

  Norge gjør det fortsatt bra i EUs 7. rammeprogram (FP7). 24 prosent av de norske søknadene blir innstilt til støtte, mot et EU-snitt på 20,5 prosent. Det viser den siste halvårsrapporten om forskningssamarbeidet Norge-EU.

  Publisert: 28.08.2012
 • Indikatorrapporten 2012 (foreløpig versjon) er klar

  En foreløpig nettversjon av «Indikatorrapporten, Det norske forsknings- og innovasjonssystemet – statistikk og indikatorer 2012», er nå tilgjengelig på Forskningsrådets nettsider.

  Publisert: 29.06.2012
 • Foreløpig versjon av Indikatorrapporten 2012 klar rundt 1. juli

  Den foreløpige versjonen av Indikatorrapporten 2012 vil etter planen være klar rundt 1. juli.

  Publisert: 18.06.2012
 • Tre tabellsett oppdatert

  Følgende tabellsett i Indikatorrapporten er nå oppdatert: «A.04 Bevilgninger til FoU over statsbudsjettet», «A.08 FoU-statistikk 2010. Instituttsektoren» og «A.10 Patenter». Flere tabellsett vil bli oppdatert før sommeren.

  Publisert: 18.06.2012
 • Ny årsrapport om Norges deltakelse i EU-forskningen

  Årsrapporten om Norges deltakelse i EUs forskningsprogrammer er lagt ut på Forskningsrådets nettsider.

  Publisert: 31.05.2012
 • Nye data om innovasjon i norsk reiseliv 2008–2010

  I reiselivsnæringen rapporterte 12 prosent av foretakene om innovasjon i perioden 2008–2010. Dette er langt lavere enn for tjenesteytende virksomhet samlet med 30 prosent.

  Publisert: 07.05.2012
 • Internasjonale tall oppdatert

  NIFU har oppdatert A.05-tabellene som inneholder internasjonale sammenligninger av ressurser til FoU med siste versjon av OECD MSTI 2011/2. For de fleste land vil dette være 2010-tall.

  Publisert: 13.03.2012