Gå direkte til innhold
 

Nyheter

5383 treff
Sorter etter Dato
 • Toppledere og Forskningsrådet vil bidra til nye suksesshistorier

  Toppledere fra ti store bedrifter og Forskningsrådet er blitt enige om en felles anbefaling til regjeringen om hvordan de kan legge til rette for å skape nye suksesshistorier i norsk næringsliv. Blant de som stiller seg bak anbefalingen er Hydro, Telenor, Elkem, Microsoft og Forskningsrådet.

  Publisert: 13.08.2018
 • Husk skissefrist for innovasjonsprosjekter i offentlig sektor

  Forskningsrådet lyser ut 125 millioner kroner til innovasjonsprosjekter i offentlig sektor. Søkere som ønsker det, kan sende inn en skisse som en del av søknadsprosessen innen 30. august. Fristen for fullstendig søknad er 10. oktober.

  Publisert: 10.08.2018
 • Møt Forskningsrådet under Arendalsuka

  Forskningsrådet vil delta i en rekke debatter om hvordan vi kan få en kunnskapsbasert samfunnsutvikling

  Publisert: 31.07.2018
 • Innovative bærekraftsideer utvikles videre

  Tjue prosjekter skal jobbe videre med næringsrettede ideer knyttet til ansvarlig forbruk og produksjon.

  Publisert: 06.07.2018
 • Lanserer ny handlingsplan for persontilpasset medisin

  Forskningsrådet har i samarbeid med de regionale helseforetakene utarbeidet en handlingsplan for forskning og innovasjon innenfor persontilpasset medisin for perioden 2018-2021. Planen skal blant annet bidra til optimal utnyttelse av eksisterende finansieringsordninger.

  Publisert: 03.07.2018
 • SkatteFUNN gjør at bedrifter investerer mer i forskning og utvikling

  Samfunnsøkonomisk analyse AS har evaluert SkatteFUNN og kommer med en klar anbefaling om å videreføre ordningen som administreres av Forskningsrådet.

  Publisert: 02.07.2018
 • Økt finansiering av utfordringsdrevet humanistisk forskning

  Humanistisk forskning er viktig for å bidra til å løse de store samfunnsutfordringene. Forskningsrådet har derfor satt seg som mål å øke sin finansiering av humanistisk forskning fra tre til fem prosent av sine samlede bevilgninger innen 2022.

  Publisert: 02.07.2018
 • Spill inn til ny policy for kjønnsbalanse og kjønnsperspektiver

  Forskningsrådets nåværende "Policy for kjønnsbalanse og kjønnsperspektiver i forskning og innovasjon" skal fornyes. Forskningsmiljøer og andre inviteres nå til å komme med innspill til dette arbeidet.

  Publisert: 29.06.2018
 • Her er de første doktorgradene fra offentlig sektor

  Statens vegvesen, Norsk kulturråd og Aust-Agder Fylkeskommune har nå hver sin helt ferske doktorand blant sine ansatte. Dette er de første som er i mål med en doktorgrad gjennom Offentlig sektor ph.d.-ordningen.

  Publisert: 28.06.2018
 • Alle SFF-ene som er midtveisevaluert får videre finansiering

  Internasjonale vitenskapelige komiteer har evaluert de 13 sentrene for fremragende forskning som startet opp i 2013. Alle sentrene får finansiering i en ny femårsperiode, men fire av sentrene ble bedt om å arbeide fram en ny strategisk plan før de ble godkjent.

  Publisert: 26.06.2018
 • Nytt i søknadsskjemaet

  Neste gang du oppretter en søknad til Forskningsrådet kan det være flere nye ting i søknadsskjemaet du må ta stilling til. Opprett derfor søknaden i god tid før søknadsfristen, slik at du vet hvilken informasjon du trenger for å fylle ut skjemaet.

  Publisert: 25.06.2018
 • Norge og Singapore fortsetter samarbeidet

  Forskningsrådet og de maritime myndighetene i Singapore har fornyet sin samarbeidsavtale.

  Publisert: 20.06.2018
 • Primærnæringsinstitutta er ein viktig nøkkel til berekraft

  Forskingsrådets evaluering av primærnæringsinstitutta viser at dei har stor og stadig meir betydning nasjonalt og internasjonalt. Med sin høge kompetanse, kan dei bidra enda meir til omstillingane i norsk økonomi og til å utvikle meir berekraftige primærnæringar. Evalueringsutvalet meiner også at sjølve basisfinansieringa bør endrast.

  Publisert: 20.06.2018
 • Utlysningen fra PILOT-E er publisert

  PILOT-E lyser ut 100 millioner kroner til fremtidens klimanøytrale industri og miljøvennlig maritim transport. Søknadsfristen er 10. oktober.

  Publisert: 19.06.2018
 • Har du en kandidat til formidlingsprisen?

  Kjenner du en norsk forsker formidler så godt at publikum jubler? I så fall vil vi gjerne at du foreslår vedkommende til Forskningsrådets formidlingspris innen 31. juli.

  Publisert: 19.06.2018
 • Norsk samfunnsvitskap har god kvalitet, men få verdsleiande miljø

  Norsk samfunnsvitskapleg forsking er evaluert i regi av Forskingsrådet. Kvaliteten på forskinga er jamt over god til svært god, men forskarane kan bli betre på å utvikle forskingsfeltet og å nå ut internasjonalt.

  Publisert: 19.06.2018
 • – Erfarne forskere må få de unge med i COST

  Den erfarne kjemikeren og forskeren Mats Tilset mener det er en plikt for de etablerte å få med yngre forskere i COST-nettverk.

  Publisert: 12.06.2018
 • Ny humanistisk kunnskap om miljø, klima og bærekraft

  Forskningsrådet tildeler 70,6 millioner kr til åtte nye SAMKUL-prosjekter innenfor temaområdet menneske og natur. Forskningen er et viktig bidrag for å følge opp regjeringens humanioramelding.

  Publisert: 09.06.2018
 • Smarte muligheter i H2020

  Ønsker du å søke midler fra Horisont 2020? Møt rådgivere fra Forskningsrådet og bli kjent med noen av Smart City-mulighetene. En workshop for byer og regioner, selskaper, frivillige organisasjoner og forskningsmiljøer.

  Publisert: 08.06.2018
 • Vi oppdaterer de generelle vilkårene for nye FoU-prosjekter

  Standardvilkårene for prosjekter finansiert av Forskningsrådet, "Generelle vilkår for FoU-prosjekter", kommer i ny versjon. De oppdaterte vilkårene gjelder prosjekter vi finansierer på grunnlag av søknader mottatt fra og med 1. juli 2018.

  Publisert: 08.06.2018
 • Nye katapultsentre offentliggjort

  Bergen Teknologioverføring, NCE Maritime Clean Tech og ÅKP Blue Innovation Arena er tatt opp i ordningen Norsk katapult. De får i oppdrag å etablere nasjonale katapult-sentre som skal hjelpe bedrifter å komme raskere fra idestadiet og ut i markedet.

  Publisert: 05.06.2018
 • Deltok i COST og ble forsker

  For Lone Ross Gobakken var et europeisk forskernettverk veien inn i forskeryrket. Hun synes det å delta i nettverk er nyttig og givende. Nye COST-nettverk starter i sommer.

  Publisert: 04.06.2018
 • Norsk forskning på antibiotikaresistens kartlagt

  På oppdrag fra Forskningsrådet har NIFU kartlagt Norges FoU-ressursinnsats og vitenskapelige publisering innen antimikrobiell resistens.

  Publisert: 01.06.2018
 • Forskningsrådet signerer DORA-erklæringen

  Forskningsrådet signerer nå DORA-erklæringen. Dermed stiller Forskningsrådet seg bak prinsippet om at søkernes faglige kvalifikasjoner og kvaliteten til oppnådde resultater skal vurderes på et bredere grunnlag enn hvor forskerne publiserer.

  Publisert: 22.05.2018
 • Forskningsmidler til persontilpasset medisin i Norden

  To Nordforsk-utlysninger er nå ute for forskningsmidler til persontilpasset medisin. Forskningsrådet deltar i begge utlysningene.

  Publisert: 18.05.2018
 • Tenk kommersialisering før du publiserer

  Forskningsrådet går sammen med universitetenes TTO-er for å få mer kommersialisering av resultater fra forskerprosjekter.

  Publisert: 16.05.2018
 • Nytt forskningssenter skal redusere klimagassutslipp på norsk sokkel

  Neste år opprettes det et nytt forskningssenter for lavutslippsteknologi for petroleumsvirksomheten på norsk kontinentalsokkel. Senteret skal utvikle ny kunnskap og teknologi som kan bidra til betydelige reduksjoner i klimagassutslippene på norsk kontinentalsokkel.

  Publisert: 15.05.2018
 • 2151 søknader til aprilfristen

  Søknadsfristen 25. april var den største noensinne, med 2,1 milliarder i utlyste midler. Vi fikk inn 2151 søknader, som også er det største antallet vi har mottatt noen gang.

  Publisert: 09.05.2018
 • En milliard til innovasjon i bedrifter

  Forskningsrådet lyser nå ut én milliard kroner til innovasjonsprosjekter i bedrifter. Midlene skal bidra til at bedrifter kan løse samfunnsutfordringer, sikre bærekraftig verdiskaping og økonomisk vekst.

  Publisert: 03.05.2018
 • Bruker prispenger på å bygge innovasjonskultur

  - Det var en stor ære å vinne innovasjonsprisen, sier Thermo Fisher. Les hvordan de bruker prispengene, og nominér din kandidat til å vinne prisen for 2018.

  Publisert: 03.05.2018