Gå direkte til innhold
 

Nyheter

5373 treff
Sorter etter Dato
 • Norge og Singapore fortsetter samarbeidet

  Forskningsrådet og de maritime myndighetene i Singapore har fornyet sin samarbeidsavtale.

  Publisert: 20.06.2018
 • Primærnæringsinstitutta er ein viktig nøkkel til berekraft

  Forskingsrådets evaluering av primærnæringsinstitutta viser at dei har stor og stadig meir betydning nasjonalt og internasjonalt. Med sin høge kompetanse, kan dei bidra enda meir til omstillingane i norsk økonomi og til å utvikle meir berekraftige primærnæringar. Evalueringsutvalet meiner også at sjølve basisfinansieringa bør endrast.

  Publisert: 20.06.2018
 • Utlysningen fra PILOT-E er publisert

  PILOT-E lyser ut 100 millioner kroner til fremtidens klimanøytrale industri og miljøvennlig maritim transport. Søknadsfristen er 10. oktober.

  Publisert: 19.06.2018
 • Har du en kandidat til formidlingsprisen?

  Kjenner du en norsk forsker formidler så godt at publikum jubler? I så fall vil vi gjerne at du foreslår vedkommende til Forskningsrådets formidlingspris innen 31. juli.

  Publisert: 19.06.2018
 • Norsk samfunnsvitskap har god kvalitet, men få verdsleiande miljø

  Norsk samfunnsvitskapleg forsking er evaluert i regi av Forskingsrådet. Kvaliteten på forskinga er jamt over god til svært god, men forskarane kan bli betre på å utvikle forskingsfeltet og å nå ut internasjonalt.

  Publisert: 19.06.2018
 • – Erfarne forskere må få de unge med i COST

  Den erfarne kjemikeren og forskeren Mats Tilset mener det er en plikt for de etablerte å få med yngre forskere i COST-nettverk.

  Publisert: 12.06.2018
 • Ny humanistisk kunnskap om miljø, klima og bærekraft

  Forskningsrådet tildeler 70,6 millioner kr til åtte nye SAMKUL-prosjekter innenfor temaområdet menneske og natur. Forskningen er et viktig bidrag for å følge opp regjeringens humanioramelding.

  Publisert: 09.06.2018
 • Smarte muligheter i H2020

  Ønsker du å søke midler fra Horisont 2020? Møt rådgivere fra Forskningsrådet og bli kjent med noen av Smart City-mulighetene. En workshop for byer og regioner, selskaper, frivillige organisasjoner og forskningsmiljøer.

  Publisert: 08.06.2018
 • Vi oppdaterer de generelle vilkårene for nye FoU-prosjekter

  Standardvilkårene for prosjekter finansiert av Forskningsrådet, "Generelle vilkår for FoU-prosjekter", kommer i ny versjon. De oppdaterte vilkårene gjelder prosjekter vi finansierer på grunnlag av søknader mottatt fra og med 1. juli 2018.

  Publisert: 08.06.2018
 • Nye katapultsentre offentliggjort

  Bergen Teknologioverføring, NCE Maritime Clean Tech og ÅKP Blue Innovation Arena er tatt opp i ordningen Norsk katapult. De får i oppdrag å etablere nasjonale katapult-sentre som skal hjelpe bedrifter å komme raskere fra idestadiet og ut i markedet.

  Publisert: 05.06.2018
 • Deltok i COST og ble forsker

  For Lone Ross Gobakken var et europeisk forskernettverk veien inn i forskeryrket. Hun synes det å delta i nettverk er nyttig og givende. Nye COST-nettverk starter i sommer.

  Publisert: 04.06.2018
 • Norsk forskning på antibiotikaresistens kartlagt

  På oppdrag fra Forskningsrådet har NIFU kartlagt Norges FoU-ressursinnsats og vitenskapelige publisering innen antimikrobiell resistens.

  Publisert: 01.06.2018
 • Forskningsrådet signerer DORA-erklæringen

  Forskningsrådet signerer nå DORA-erklæringen. Dermed stiller Forskningsrådet seg bak prinsippet om at søkernes faglige kvalifikasjoner og kvaliteten til oppnådde resultater skal vurderes på et bredere grunnlag enn hvor forskerne publiserer.

  Publisert: 22.05.2018
 • Forskningsmidler til persontilpasset medisin i Norden

  To Nordforsk-utlysninger er nå ute for forskningsmidler til persontilpasset medisin. Forskningsrådet deltar i begge utlysningene.

  Publisert: 18.05.2018
 • Tenk kommersialisering før du publiserer

  Forskningsrådet går sammen med universitetenes TTO-er for å få mer kommersialisering av resultater fra forskerprosjekter.

  Publisert: 16.05.2018
 • Nytt forskningssenter skal redusere klimagassutslipp på norsk sokkel

  Neste år opprettes det et nytt forskningssenter for lavutslippsteknologi for petroleumsvirksomheten på norsk kontinentalsokkel. Senteret skal utvikle ny kunnskap og teknologi som kan bidra til betydelige reduksjoner i klimagassutslippene på norsk kontinentalsokkel.

  Publisert: 15.05.2018
 • Største utlysning for innovasjonsprosjekter i offentlig sektor

  Forskningsrådet øker innsatsen for innovasjon i offentlig sektor, og lanserer den hittil største utlysningen for innovasjonsprosjekter i offentlig sektor. Fire programmer lyser til sammen ut 125 millioner kroner. Søkere som ønsker det, kan sende inn en skisse som en del av søknadsprosessen.

  Publisert: 09.05.2018
 • 2151 søknader til aprilfristen

  Søknadsfristen 25. april var den største noensinne, med 2,1 milliarder i utlyste midler. Vi fikk inn 2151 søknader, som også er det største antallet vi har mottatt noen gang.

  Publisert: 09.05.2018
 • En milliard til innovasjon i bedrifter

  Forskningsrådet lyser nå ut én milliard kroner til innovasjonsprosjekter i bedrifter. Midlene skal bidra til at bedrifter kan løse samfunnsutfordringer, sikre bærekraftig verdiskaping og økonomisk vekst.

  Publisert: 03.05.2018
 • Bruker prispenger på å bygge innovasjonskultur

  - Det var en stor ære å vinne innovasjonsprisen, sier Thermo Fisher. Les hvordan de bruker prispengene, og nominér din kandidat til å vinne prisen for 2018.

  Publisert: 03.05.2018
 • Innovativ bedrift? Søk finansiering nå!

  Én milliard kroner lyses ut til innovasjonsprosjekter i bedrifter.

  Publisert: 03.05.2018
 • Har for første gang konkurrert seg til over to prosent fra Horisont 2020

  Norge møter regjeringens ambisjon og har til nå konkurrert seg til 5,4 mrd. kroner og over to prosent av de konkurranseutsatte midlene hittil i EUs 8 rammeprogram, Horisont 2020. Den samlede verdien på Horisont 2020 prosjekter med norsk deltakelse er nå på hele 39 mrd. kroner.

  Publisert: 02.05.2018
 • Nye COST-forskernettverk

  Norske forskere har mulighet til å melde seg på 40 nye COST-nettverk som starter i år, de fleste i løpet av sommeren.

  Publisert: 02.05.2018
 • Skal foreslå forbedringer i dagens forsknings- og innovasjonssystem

  HelseOmsorg21-strategien vektlegger behovet for et helhetlig forsknings- og innovasjonssystem for helse- og omsorgssektoren. Nå settes det i gang et arbeid for å analysere dagens situasjon og gi anbefalinger for fremtiden.

  Publisert: 30.04.2018
 • Konsept for norsk helseanalyseplattform er bestemt

  Helsedataprogrammet anbefaler å utvikle en plattform for analyse av helsedata som er stegvis, gir verdifulle tjenester underveis og er egnet til å bygge videre på.

  Publisert: 27.04.2018
 • Bærekraft som konkurransefortrinn

  50 millioner kroner lyses ut til næringsrettede prosjekter om ansvarlig forbruk og produksjon.

  Publisert: 27.04.2018
 • Gi innspill til ny PILOT-E-utlysning

  PILOT-E lyser ut 100 millioner kroner til fremtidens klimanøytrale industri og miljøvennlig maritim transport. Vi inviterer bransjeaktørene til dialog om innretningen på utlysningen slik at PILOT-E kan bidra til å forsere og stimulere næringenes ambisjoner for miljøvennlige energiløsninger.

  Publisert: 25.04.2018
 • Muligheter og utfordringer for tverrfaglig forskning

  Forskningsrådet har fått utarbeidet en gjennomgang av tverrfaglig forskning i Norge basert på case studier. Parallelt har vi undersøkt om tverrfaglige prosjektsøknader diskrimineres innenfor vår åpne konkurransearena for forskning – Fri prosjekstøtte (FRIPRO).

  Publisert: 24.04.2018
 • Viktige debatter på dagsorden

  HAVBRUK2018 engasjerer bredt og setter viktige debatter på dagsorden: medieoppmerksomheten og samfunnets oppfatninger av havbruk, genredigering og GMO, og betydningen av forskning for bærekraftig verdiskaping.

  Publisert: 19.04.2018
 • Vil ha mer forskningssamarbeid med Kina

  Over 200 forskere og rektorer var denne uken i Beijing og Shanghai for å styrke samarbeidet med kinesiske institusjoner. I denne anledningen har Forskningsrådet og SiU lansert et nytt veikart for forsknings- og utdanningssamarbeid med Kina.

  Publisert: 17.04.2018