Forskningsrådets nettsider benytter seg av informasjonskapsler for å forbedre din opplevelse av nettstedet.
Ved å lukke denne meldingen, samtykker du i vårt bruk av informasjonskapsler. Personvernerklæringen finner du her.
Lukk påminnelse
Gå direkte til innhold
 

Nyheter

5316 treff
Sorter etter Dato
 • Nye internasjonale muligheter for gender i forskning

  I år kommer det flere utlysninger knyttet til gender både i Horisont 2020 (H2020) og i det nye GENDER-NET Plus Cofund. En ny database for partnersøk er opprettet for at søkerne enklere skal finne samarbeidspartnere i Cofund-utlysningen.

  Publisert: 19.01.2018
 • Taktskifte for innovasjon i offentlig sektor

  - Det er ingen tvil om at det er behov for et taktskifte for forsknings- og innovasjonsinnsatsen i og for offentlig sektor og vi er glad for å lansere vår nye strategi for innovasjon i offentlig sektor, sier John-Arne Røttingen, adm. dir. i Forskningsrådet.

  Publisert: 18.01.2018
 • Store muligheter for økt norsk vekst i Horisont 2020

  Nærmere fem milliarder kroner har norske aktører konkurrert seg til fra EUs forsknings- og innovasjonsprogram Horisont 2020 til nå. Med enda mer målrettet innsats kan Norge gjøre det skarpere i konkurransen, viser ny rapport.

  Publisert: 15.01.2018
 • Netthøring om EUs programmer for forskning og innovasjon

  Europakommisjonen ønsker tilbakemeldinger på hvilke områder og tema som er viktig å prioritere i neste rammeprogram for forskning og innovasjon samt hvordan det kan bli mer relevant for brukerne. Forskningsrådet oppfordrer alle aktører til å gi sine innspill i denne åpne netthøringen.

  Publisert: 12.01.2018
 • Foreslår nye prioriteringer og systemendringer i innspill til revidert Langtidsplan

  Forskningsrådet foreslår nye prioriteringer og systemendringer når langtidsplan for forskning og høyere utdanning revideres. Blant annet løftes kulturelle og globale endringer frem som en ny hovedprioritering.

  Publisert: 12.01.2018
 • Forskingsrådet vil styrke humanistisk forsking

  Vi følgjer opp evalueringa av norsk humanioraforsking ved å gi 93 millionar kroner til solide forskargrupper, sabbatsår for enkeltforskarar og forskarskolar. Forskingsrådet arbeider også for at humaniora skal styrkast i Regjeringas langtidsplan for forsking.

  Publisert: 10.01.2018
 • 10 milliarder til samarbeid med land utenfor Europa gjennom Horisont 2020

  EU har besluttet å styrke forskningssamarbeidet med prioriterte samarbeidsland utenfor Europa og lyser ut 10 milliarder kroner over de neste tre årene. Mange av disse landene er også prioriterte av Norge, og norske miljøer kan delta og søke om disse midlene fra Horisont 2020.

  Publisert: 10.01.2018
 • BALANSE i Forskerfrum

  - Det er gode holdepunkter for at kvinner avanserer langsommere enn menn i akademia, skriver John-Arne Røttingen (adm.dir, Forskningsrådet) og Knut Liestøl (programstyrelder for BALASE)i Forskerforum.

  Publisert: 08.01.2018
 • Banebrytende forskning ble belønnet

  Thomas Arnesen lyktes i å få ERC Consolidator Grant etter å ha sendt fem søknader til ERC. Det var en nyttig læreprosess, sier han.

  Publisert: 08.01.2018
 • Stamcelleprogrammet overføres til BEHANDLING 1.1.2018

  Program for stamcelleforskning er nå overført til helseprogrammet God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering (BEHANDLING).

  Publisert: 05.01.2018
 • Datahåndteringsplaner sikrer gjenbruk av data

  Bedre tilgang til forskningsdata styrker kvaliteten på forskningen og har stor samfunns- og næringsverdi. Forskningsrådet vil fra 2018 legge til grunn at alle prosjekter vi finansierer som genererer data, skal ha en datahåndteringsplan.

  Publisert: 03.01.2018
 • God uttelling for Norge i CONCERT-Japan

  Det europeiske nettverket for samarbeid med Japan EIG Concert-Japan (tidligere ERA-Net Concert-Japan) gjennomførte sin fjerde felles utlysning med frist 14. juli 2017. Tema for utlysningen var “Efficient Energy Storage and Distribution”. Norske institusjoner deltar i tre av de fem prosjektene som blir finansiert. To av prosjektene har norsk koordinator.

  Publisert: 02.01.2018
 • Har du innspill til ny helseanalyseplattform?

  Direktoratet for e-helse ber om innspill til en underveisrapport for utvikling av ny helseanalyseplattform. Fristen for å komme med innspill er 14. januar.

  Publisert: 22.12.2017
 • 1 milliard til polsk-norsk forskning gjennom EØS-midlene

  Norge og Polen har signert ny EØS-avtale. Over 1 milliard kroner går til forskningssamarbeid.

  Publisert: 20.12.2017
 • Nye PILOT-E prosjekter skal lede Norge inn i energi- og transportfremtiden

  Etter hard konkurranse mottar ni prosjekter ledet av næringslivet i dag 117 millioner kroner for å utvikle løsninger for utslippsfri transport på land og fremtidens digitaliserte energisystem.

  Publisert: 15.12.2017
 • Skal forske på villaksens liv i havet

  Vi vet svært lite om hva som skjer med villaksen i havet. Et nytt forskningsprosjekt får nå 21 mill. kroner til å finne ut mer.

  Publisert: 14.12.2017
 • Klarsignal for Arven etter Nansen

  Med Arven etter Nansen settes et gigantisk prosjekt for å øke kunnskapen om de polare havområdene i gang. Målet er bedre kunnskap for forvaltningen av havområdet.

  Publisert: 13.12.2017
 • Millioner til forskning på kyllingrester og torskehoder

  Forskere skal se nærmere på rester etter kyllingproduksjon og torskehoder når tre nye forskningsprosjekter får penger til å forske på hvordan restråstoff kan utnyttes bedre.

  Publisert: 13.12.2017
 • Nytt i søknadsskjemaet

  Søknadsskjemaet er blitt oppgradert med et nytt trinn kalt Prosjektpartnere, et enklere organisasjonssøk, og tydeligere feilmeldinger og veiledningstekster.

  Publisert: 13.12.2017
 • Kartlegger norsk forskning og innovasjon på antimikrobiell resistens

  NIFU har fått i oppdrag av Forskningsrådet å kartlegge norsk FoU og forskningsbasert innovasjon innenfor antimikrobiell resistens. Forskningsrådet oppfordrer alle som mottar spørreskjema fra NIFU om å svare på denne undersøkelsen.

  Publisert: 12.12.2017
 • Lykkes bedre i Horisont 2020 med et COST-nettverk

  Sjansen for å få Horisont 2020-prosjekt er dobbel så stor når søkeren tilhører et internasjonalt forskernettverk – i alle fall hvis nettverket er finansiert av organisasjonen COST.

  Publisert: 11.12.2017
 • 80 millioner til samarbeid mellom næringsliv og forskning i regionene

  Forskningsrådet deler ut 80 millioner kroner til sju langsiktige prosjekter som skal styrke forskningskapasiteten på områder som er av særlig betydning for næringslivet i disse regionene.

  Publisert: 11.12.2017
 • 50 millioner til barnehageforskning i to nye sentre

  To nye sentre ved Høgskulen på Vestlandet og Universitetet i Stavanger får tilsammen 50 millioner kroner til å forske på barnehager. Aldri før er det gitt så mye til forskning på barnehage.

  Publisert: 08.12.2017
 • Norske havteknologibedrifter med internasjonal suksess

  Norge har gjort det svært bra i en internasjonal utlysning av forskningsmidler til havteknologi. Med deltakelse i 12 av 20 innvilgede prosjekter bekrefter norske bedrifter og forskningsmiljøer sin solide internasjonale posisjon innenfor havteknologi.

  Publisert: 06.12.2017
 • Forskning skal styrke profesjonsutdanninger i hele landet

  Forskningsrådet tildeler 165 millioner kroner for å styrke profesjonsutdanningene i helse- og sosialfag, grunnskolelærerutdanning, ingeniørfag og økonomisk-administrative fag.

  Publisert: 06.12.2017
 • Fem forskere ved UiB og UiO får ERCs Consolidator Grant

  Tre forskere fra Universitetet i Bergen og to fra Universitetet i Oslo har sikret seg svært prestisjefylt europeisk finansiering de neste fem årene.

  Publisert: 05.12.2017
 • Finn riktig utlysning og de riktige partnerne

  Universitetet i Bergen leder et EU-finansiert prosjekt som skal undersøke hvordan offentlig forvaltning og tjenester fungerer i ulike land og hvordan de endres og utvikles i digitaliseringens tidsalder. Til dette har UiB med seg 11 prosjektpartnere som har fått nærmere 50 millioner kroner til arbeidet fra EUs rammeprogram Horisont 2020.

  Publisert: 01.12.2017
 • Mer i PES2020-støtte til bedrifter som søker SMB-instrumentet

  Forskningsrådet øker støttebeløpet fra PES2020-ordningen til bedrifter som søker EUs SMB-instrument. SMB-instrumentet retter seg mot innovative bedrifter med internasjonale ambisjoner.

  Publisert: 01.12.2017
 • Gode karakterer til EØS-forskningen

  Forskningsprogrammene under EØS-ordningen får veldig positive vurderinger i en uavhengig rapport. Sammenlignet med Horisont 2020 har EØS-midlene blant annet lavere krav til antall partnere, åpnere utlysninger og større mulighet for tverrfaglig forskning.

  Publisert: 30.11.2017
 • 113 nye FRIPRO-prosjekter

  Forskningsrådet deler ut nærmere en milliard kroner i Fri prosjektstøtte (FRIPRO) til 113 prosjekter som skal starte i 2018. Resultatene for FRIPRO Toppforsk kommer på nyåret.

  Publisert: 27.11.2017