Gå direkte til innhold
 

Nyheter

5474 treff
Sorter etter Dato
 • Over 1,1 milliard kroner til innovasjon i næringslivet

  De siste månedene har norske bedrifter fått over 1,1 milliard kroner til å utvikle ny kunnskap og nye produkter. Slik vil regjeringen styrke norsk næringsliv og bidra til nye arbeidsplasser.

  Publisert: 14.03.2019
 • Energiforskning gir store gevinster for samfunnet

  En sterk satsing på energiforskning har vært lønnsomt for samfunnet og bidratt til betydelig verdiskaping. Dette er hovedfunn i en ny rapport som olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg mottok fredag.

  Publisert: 25.02.2019
 • Vel to hundre søknader til februarfristen

  Årets første søknadsfrist resulterte i til sammen 230 innsendte søknader. Det ble søkt om nærmere 1,1 milliarder kroner. Hovedvekten av søknadene kom fra UH-sektoren (144 søknader) og instituttsektoren (63 søknader).

  Publisert: 21.02.2019
 • Vil bruke inntil 100 millioner på å løse samfunnsutfordringer

  Innovasjon Norge og Norges Forskningsråd åpner nå for søknader om nye innovasjonspartnerskap og før-kommersielle anskaffelser. Ordningen skal bidra til å løse samfunnsutfordringer og styrke norske bedrifters konkurransekraft.

  Publisert: 21.02.2019
 • Støtteordningen for åpen publisering utvides med tre år

  Forskningsrådet forlenger Stimuleringstiltak for åpen tilgang (STIM-OA) til 2022. – Det skal gi institusjonene mer tid til å forberede en god håndtering av publiseringskostnader frem mot implementeringen av Plan S, uttaler administrerende direktør i Forskningsrådet, John-Arne Røttingen.

  Publisert: 19.02.2019
 • Hjelp oss å gjøre de nye nettsidene bedre

  Forskningsrådet får nye nettsider i løpet av våren. Vi har nå åpnet beta.forskningsradet.no for publikum og vi trenger tilbakemeldinger fra dere.

  Publisert: 19.02.2019
 • Over 50 kommuner får tidenes største tildeling av innovasjonsprosjekter i offentlig sektor

  Vi deler ut 130 millioner kroner til innovasjonsprosjekter der offentlige virksomheter leder prosjektene og samarbeider med forskerne.

  Publisert: 17.02.2019
 • 50 millioner til transportinnovasjoner

  Ni bedrifter vil få tilbud gjennom Pilot-T om til sammen 50 millioner kroner fra Forskningsrådet. Pengene vil gi innovasjon og nyskaping innenfor transportsektoren, og sikre at ny teknologi raskere blir tatt i bruk.

  Publisert: 15.02.2019
 • Forskningsrådet og KS vil styrke samarbeidet mellom forskerne og kommunesektoren

  Forskningsrådet og KS har signert en avtale om forskning og innovasjon for å løse utfordringene kommunene og fylkeskommunene står overfor. Ambisjonen er å styrke kunnskapsutviklingen for kommunene og få flere kommuner til å bruke forskning i sitt utviklingsarbeid.

  Publisert: 12.02.2019
 • Ung forsker med suksess i Horisont 2020

  For to år siden hadde ikke Nhien Nguyen fra Nordlandsforskning hørt om Horisont 2020. Nå er hun prosjektleder for et EU-prosjekt, leder av en arbeidspakke i et annet og forsker i et tredje.

  Publisert: 11.02.2019
 • Launch of international call on Climate, Environment and Health

  Belmont Forum has launched a call for transdisciplinary research on the pathways between climate, environment and health. The Research Council of Norway is participating in this call.

  Publisert: 11.02.2019
 • Gir 4,5 milliarder i skattefradrag til forskning

  Nye tall viser at regjeringen gir norske bedrifter skattefradrag på 4,5 milliarder kroner for 2018, for at de skal satse på forskning og utvikling. Det er Forskningsrådet som administrer Skattefunnordningen, og i 2018 godkjente Forskningsrådet over 3300 nye søknader fra bedrifter som søkte om skattefradrag for å drive med forskning.

  Publisert: 09.02.2019
 • Stor felles utlysning av inntil 100 millioner kroner til innovative anskaffelser

  I 2019 samarbeider Innovasjon Norge og Forskningsrådet om å lyse inntil 100 millioner kroner til to ulike former for innovative offentlige anskaffelser: innovasjonspartnerskap og før-kommersielle anskaffelser. Alle som ønsker å konkurrere om disse prosjektmidlene, må sende inn en skisse på maksimalt 5 sider innen 10.april. Alle skisser skal kun sendes til Innovasjon Norge

  Publisert: 08.02.2019
 • Stor bredde i innspillene til Forskningsrådets policy for åpen forskning

  Totalt 74 innspill har kommet fra forskningsinstitusjonene til Forskningsrådets arbeid med policy for åpen forskning. Policyen tar for seg tre temaområder: åpen innovasjon (18 innspill), åpne forskningsprosesser (39 innspill) og folkeforskning (Citizen Science, 17 innspill). Totalt 47 institusjoner har sendt innspill, de fleste på institusjonsnivå.

  Publisert: 08.02.2019
 • Nær 50 innspill om implementeringen av Plan S

  Fristen for innspill til veilederen for implementering av Plan S var 1. februar. Innspillene belyser blant annet hva fagmiljøene opplever Plan S vil bety for norsk forskning og hvilke tiltak som blir viktige i overgangen til åpen tilgang.

  Publisert: 06.02.2019
 • JPI Mat og helse lyser ut midler

  Det er nå lagt ut en internasjonal fellesutlysning innenfor tematikken kosthold, matprosessering og fedmerelaterte metabolske lidelser. Fra norsk side deltar Forskningsrådet gjennom fire programmer. Første søknadsfrist er 2. april.

  Publisert: 06.02.2019
 • Transportsektoren de neste tiårene

  Samferdselsminister Jon Georg Dale fikk overlevert Forskningsrådets kunnskapsgrunnlag for transportforskning i Trondheim 04. februar. Rapporten viser oversikt over transportsektorens forskningsaktiviteter samt veien videre for utvikling av transport og mobilitet innenfor vei, bane, sjø og luft.

  Publisert: 05.02.2019
 • Jakten på det nye Norge

  Hva skal til for å skape nye suksesshistorier i det nye Norge? Det er temaet for Lerchendalkonferansen som pågår i Trondheim i dag og i morgen. Se videoforedrag og delta i samtalen om det nye Norge.

  Publisert: 04.02.2019
 • Hvordan kan kostholdsendringer bidra til et mer bærekraftig matsystem?

  Konferanse i Brussel 20. februar

  Publisert: 30.01.2019
 • Norge trenger tverrfaglig forskning, men ny studie viser at struktur og kultur står i veien

  International Advisory Board (IAB) er et nytt, internasjonalt og uavhengig rådgivende styre bestående av internasjonale forskningseksperter som er utnevnt av Forskningsrådet for å gi råd om norsk forskning og innovasjonspolitikk. Det nye rådgivningsutvalget har nå kommet med sine første anbefalinger.

  Publisert: 30.01.2019
 • Over tusen kandidater foreslått til Forskningsrådets nye styrer

  Forskningsrådet fikk overveldende respons da vi inviterte åpent til forslag på medlemmer til de nye porteføljestyrene.

  Publisert: 29.01.2019
 • Stor satsing på teknologi for digital omstilling

  Forskningsrådet svarer på regjeringens historisk sterke satsing på digitalisering og lyser ut 270 millioner kroner til forskning for digital innovasjon.

  Publisert: 28.01.2019
 • 130 millioner til framtidens havteknologi

  Et prosjekt som benytter teknologi fra oljenæringen til å løse grunnleggende kjemiske og biologiske utfordringer i landbasert lakseoppdrett, er blant 21 prosjekter som nå får til sammen 130 millioner kroner fra Forskningsrådets havteknologisatsing.

  Publisert: 28.01.2019
 • 250 millioner til forskning for et bærekraftig velferdssamfunn

  Forskningsrådet lyser denne våren ut en kvart milliard til forskerprosjekter innen velferd, arbeidsliv, migrasjon, arbeidsmiljø, arbeidshelse og pensjon. Søknadsfristen er 10. april.

  Publisert: 28.01.2019
 • Hva skjer med norske deltakere i Horisont 2020 ved Brexit?

  Faren for en hard Brexit gjør at norske søkere til Horisont 2020 bør gjøre en grundig vurdering av risikoen ved samarbeid med britiske partnere. Forskningsrådet anbefaler norske søkere å tenke seg godt om før de de deltar i søknader som koordineres av britiske institusjoner og bedrifter.

  Publisert: 21.01.2019
 • Ny utlysning kommer snart i JPI Mat og helse

  I februar publiseres en fellesutlysning på betydningen av kosthold, matens enkeltkomponenter og matprosessering når det gjelder fedme og andre metabolske lidelser.

  Publisert: 21.01.2019
 • Er du forsker og ønsker hjelp av elever til å samle data?

  Hver høst har tusenvis av elever fra hele landet hjulpet forskere med å skaffe ny kunnskap om alt fra kunstgressgummi til matpakkeinnhold og slangord. Har du en idé til neste års forskningskampanje?

  Publisert: 21.01.2019
 • Norske fagmiljøer deltar sterkt i nordisk innovasjonssatsing innen persontilpasset medisin

  Nordiske forsknings- og innovasjonsråd vil sammen finansiere syv nordiske prosjekter på i alt 165 millioner kroner for å få frem innovasjoner og ny kunnskap som skal gi skreddersydd behandling til hver enkelt pasient. Norske fagmiljøer deltar i alle prosjektene.

  Publisert: 18.01.2019
 • Nå blir det lettere å samfinansiere forskningsprosjekter med Nederland

  Forskningsrådet og vår nederlandske søsterorganisasjon NWO har signert en avtale som gjør det lettere å skaffe finansiering til internasjonale forskningsprosjekter. Fra 1. juli kan nederlandske forskere inkludere norske forskningsmiljøer i sine søknader til NWO.

  Publisert: 16.01.2019
 • Anbefalinger om instituttpolitikken med høringssvar overlevert til Kunnskapsdepartementet

  Forskningsrådet mottok 41 høringsinnspill til sin synteserapport om instituttsektoren. Nå sendes en justert versjon av rapporten med høringssvarene til Kunnskapsdepartementet.

  Publisert: 14.01.2019