Gå direkte til innhold

JSPS - postdoktorstipend til Japan

Forskningsrådet innstiller hvert år to norske postdoktorer til postdoktorstipend i Japan.

Mål for programmet:

JSPS-programmet skal bidra til å etablere og utvide kontakten mellom norske og japanske forskningsinstitusjoner.

Generelt mottar programmet søknader fra:

Stipendet kan søkes av norske postdoktorer tilknyttet norsk forskningsinstitusjon som på forhånd har knyttet kontakt og avtalt et faglig opplegg med forskere i Japan. Forskere ansatt ved en rekke japanske læresteder og laboratorier kan invitere forskere fra Norge til Japan for å ta del i felles prosjekter.

Fag og tematiske prioriteringer:

Stipendet er åpent for søkere innenfor humaniora, samfunnsvitenskap, naturvitenskap og teknologi.

Hva slags støtte kan tildeles:

  • Flybillett tur-retur Japan (etter JSPS' reiseregulativ)
  • En månedlig kompensasjon på 362 000 yen
  • Et etableringstilskudd på 200 000 yen
  • Reise,- ulykkes- og sykeforsikring

Søknadsfrist og prosedyre:

Postdoktoroppholdet som utlyses i denne omgangen må starte opp i tidsrommet 1.  april til 30. november 2018. Søkere til stipendet må ha avlagt doktorgrad i løpet av de siste seks år. Søknad skal sendes inn elektronisk via Forskningsrådets eSøknad. Se under 'Utlysninger' på Forsiden.

Utlysningen for 2017 finner du HER

Informasjonsfolder og søknadsskjema finner du til høyre på siden. Søknadsskjema til JSPS skal vedlegges den elektroniske søknaden til Forskningsrådet. Se utlysningen for mer informasjon. Lenke finnes til høyre på siden. Les informasjonsfolderen nøye for å se om du kan søke ut i fra de krav som stilles, og for å være sikker på at alle obligatoriske vedlegg følger søknaden.

Originale søknadsdokumenter inklusive vedlegg oppbevares etter innsendelse. Dersom søknaden nomineres av Forskningsrådet skal dette oversendes JSPS.
 
Søknadsfrist til Forskningsrådet: 22. november 2017

Den japanske vertsinstitusjonen kan også søke JSPS direkte om å invitere norske forskere, som da konkurrerer om stipendene med søkere fra en rekke andre land, utenom kvoteordningen.

Forskningsrådet velger hvert år ut en norsk søker til postdoktorstipend av 12 - 24 måneders varighet i Japan. Utvekslingen av postdoktorstipendiater bygger på en samarbeidsavtale (2006) mellom Japan Society for the Promotion of Science og Forskningsrådet.

Publisert:
28.08.2003
Sist oppdatert:
19.10.2017