Gå direkte til innhold

Statsstipend til Kina

Den kinesiske stat tilbyr årlig Norge inntil 10 stipender til studier eller forskning ved et kinesisk høyere lærested for norske studenter og forskere innen alle fagområder.

Mål for programmet:

Statsstipendene under kulturavtalen med Kina skal bidra til å etablere og utvide den akademiske og kulturelle kontakten mellom norske og kinesiske enkeltpersoner og utdannings- og forskningsinstitusjoner.

Generelt mottar programmet søknader fra:

Norske studenter og forskere. Kandidatene bør ha noe kjennskap til kinesisk. Dersom språkkunnskapene er utilstrekkelige, anbefales et intensivkurs i kinesisk før utreise. For søkere som planlegger studier som undervises på engelsk er ikke dette et krav. Søker må fortrinnsvis være tilknyttet norsk utdannings- eller forskningsinstitusjon.

Fag og tematiske prioriteringer:

Programmet er åpent for alle fag.

Søknadsfrist og prosedyre:

Søknad skjer på eget skjema som lastes ned fra menyen i høyre marg. Søknaden sendes icg@forskningsradet.no Dersom man har særskilte ønsker om studiested eller universitet må institusjonen utstede et Pre-Admission Letter. Dette kan fremskaffes etter at nominasjon fra Forskningsrådet har funnet sted. Se ellers hjemmesiden til China Scholarship Council for mer informasjon. Merk at Hong Kong og Taiwan ikke er inkludert i stipendieordningen.

Bevilgningen omfatter bl.a.:

  • Dekning av skolepenger
  • Månedlig stipend: CNY 2.500 - 3.500 avhengig av studentkategori
  • Helseforsikring
  • Bolig

Se China Scholarship Council for mer informasjon om ordningen Chinese Government Scholarship programme.  På siden finnes også lenke til liste over godkjente studiesteder. Søker  sette seg nøye inn i informasjonen fra China Scholarship Council.

Stipendets varighet er 11 måneder, 1 studieår.

Søknadsfrist til Forskningsrådet: 1. april 2017

Forlengelse:
Stipendiater som har et faglig behov for forlengelse av studieoppholdet og som ønsker å utvide stipendperioden i Kina til påfølgende studieår, kan sende søknad med beskrivelse av framdriften og begrunnelse for søknad om forlengelse. Den sendes til icg@forskningsradet.no innen fristens utløp for neste studieår. Stipendiatene konkurrerer med nye søkere. Den opprinnelige søknaden vil også bli lagt til grunn i behandlingen av forlengelsen sammen med ny søknad.

Studier/forskning for egen regning
Inntil 10 norske studenter og forskere vil, som et ledd i Kulturavtalen, kunne få studieplass i Kina for egen regning, med studieavgift dekket av kinesiske myndigheter. Søkere som ikke er innstilt blant de 10 første, kan få tilbud om dette.

Publisert:
07.08.2003
Sist oppdatert:
08.03.2017