Forskningsrådets nettsider benytter seg av informasjonskapsler for å forbedre din opplevelse av nettstedet.
Ved å lukke denne meldingen, samtykker du i vårt bruk av informasjonskapsler. Personvernerklæringen finner du her.
Lukk påminnelse
Gå direkte til innhold

Workshop: Nye problemstillinger og miljøer inn i klimaforskningen

Sted:
Norges forskningsråd
Starter:
27.02.2013 09:00 CET
Avsluttes:
27.02.2013 15:00 CET
Kalender:
Legg til (ical)
Norges forskningsråd inviterer med dette til en forskerworkshop for å involvere flere samfunnsvitenskapelige og humanistiske miljøer i forskning på klimaomstilling av samfunnet. Med klimaomstilling mener vi både tilpasningsforskning, forskning for utslippsreduksjoner og øvrig omstilling av samfunnet.

Målgruppen er både etablerte og nye forskere og miljøer som interesserer seg for klimaomstilling og som ønsker å tenke friske tanker – for eksempel nye temaer, innfallsvinkler eller samarbeidskonstellasjoner.

Bakgrunn for workshopen
Forskningsrådet er nå i startfasen for et nytt tiårig forskningsprogram på klima. Kunnskapsgrunnlaget for ny klimasatsing i Forskningsrådet er et av grunnlagsdokumentene for en ny satsing. En konklusjon i kunnskapsgrunnlaget er at Norges forskningsråd bør gi større mulighet for brede problemstillinger og kreativitet. Kunnskapsgrunnlaget anbefaler å styrke den tverr- og transfaglige forskningen og nye forskningsmiljøer ikke minst fra samfunnsvitenskap og humaniora.

Forskningsrådet ønsker å følge denne anbefalingen. Derfor lyser Forskningsrådet ut 3 millioner kroner til forprosjekter for å stimulere til mer kreative og dristige prosjekter og nye aktører i klimaforskningen innenfor temaet klimaomstilling i samfunnet. Søknadsfristen er 13. februar 2013. Disse forprosjektene er ment å bidra til et godt tilfang av søknader under en planlagt hovedutlysning sommeren 2013 om klimaomstilling i samfunnet.

Mål med workshopen
Hensikten med workshopen er dobbel: For det første å bidra til nettverksbygging og idémyldring for å få søknader fra nye forskningsmiljøer og få inn nye problemstillinger under den planlagte hovedutlysningen sommeren 2013 om klimaomstilling i samfunnet. Søkere til forprosjektutlysningen oppfordres derfor spesielt til å delta (men det er ikke noe krav til søkere om at de også deltar på workshopen). For det andre ønsker Forskningsrådet gjennom workshopen å få innspill til den samme hovedutlysningen sommeren 2013.

Alle deltakere vil gis anledning til korte presentasjoner på opptil 5 minutter av relevante spørsmål, forskning, hypoteser osv. (Alle deltakere, også de som ikke har søkt på forprosjektutlysningen, kan gi presentasjoner.)

Se program for workshopen nederst på siden.

Påmelding
Påmeldingsfrist er 13. februar. Meld deg på ved å sende en e-post til Carina Leander, cle@forskningsradet.no. Alle som ønsker å holde en presentasjon må opplyse om det i påmeldingen og sende et utkast til presentasjon eller en kort beskrivelse av det som skal presenteres. Vi vil kun bruke dette for å planlegge workshopen.

Foto: Sverre Jarlid Foto: Sverre Jarlid
Foreløpig program

9.00-9.25 Velkomst og presentasjon
Camilla Schreiner, direktør for Avdeling for klima og polar, Norges forskningsråd

9.25-10.25 Eksempler på nye problemstillinger for samfunnsvitenskapelig og humanistisk klimaforskning

 • Unravelling green growth Implications of the rebound effect for the climate change research agenda
  Tilman Santarius, leder for internasjonal klima- og energipolitikk, Heinrich Böll Stiftung (Berlin)
 • Hvorfor gjør vi ikke det vi vet vi må gjøre? Innsikt fra human atferdsøkologi for klimaomstilling av samfunnet
  Terje Bongard, forsker, Norsk Institutt for Naturforskning
 • Hvordan forholde seg til Plan B på en ansvarlig måte? Tverrfaglige forskningsbehov på klimamanipulering
  Peter M. Haugan, professor, Geofysisk Institutt, Universitetet i Bergen

10.25-10.40 Pause

10.40-12.00 Idémyldring: Korte presentasjoner fra deltakerne
Forhåndspåmelding innen 13. februar, hver presentasjon maks. 5 minutter.

12.00-12.30 Lunsj

12.30-14.00 Diskusjon i grupper (etter tematiske interesser)

 • Hva er nyskapende på dette temaet? 
 • Hva kan nyskapende metoder være?
 • Hvilke nye aktører bør trekkes inn/hvilke nye samarbeidskonstellasjoner kan være fruktbare?
 • Hva betyr dette for utformingen av en hovedutlysning for forskerprosjekter?

14.00-15.00 Oppsummerende diskusjon i plenum og respons fra Norges forskningsråd
Camilla Schreiner og Eivind Hoff-Elimari
 

Presentasjoner/Innlegg