Forskningsrådets nettsider benytter seg av informasjonskapsler for å forbedre din opplevelse av nettstedet.
Ved å lukke denne meldingen, samtykker du i vårt bruk av informasjonskapsler. Personvernerklæringen finner du her.
Lukk påminnelse
Gå direkte til innhold

Jobb smått - tenk stort!

Sted:
Felix konferansesenter, Aker Brygge, Oslo
Starter:
02.11.2011 10:00 CET
Avsluttes:
02.11.2011 16:00 CET
Kalender:
Legg til (ical)
Forskningsrådet vil markere at NANOMAT avsluttes ved utgangen av 2011. I den anledning inviterer vi til et seminar; “Jobb smått - tenk stort” for å vise frem noen av resultatene fra programmet og se framover. Målgruppen for seminaret er alle som er opptatt av forskning, kunnskap, innovasjon og næring knyttet til teknologiområdet.

  fullerener                                                     

NANOMAT er nylig evaluert og betegnes av evaluator som “en suksess”. Programmet har evnet å utvikle den nasjonale forskningen ved å bygge kvalitet og kapasitet innenfor sitt område og satt det i relasjon til samfunnsutfordringer. Samtidig sier evalueringen at det er et uutnyttet potensial for videre utvikling og verdiskaping.

Forskningsrådet ønsker med dette å invitere til sluttseminaret, den 2. november kl 10-16:00, Felix Konferansesenter i Oslo.

 
Programmet
Personer fra akademia og industri inviteres til å presentere sine forskningsfunn og nyere anvendelser av nanoteknologi inn mot viktige samfunnsområder. Programmet er under utarbeidelse og en tentativ versjon er vedlagt .

Endelig program Sluttseminar PDF - 210 KB  

Liste over tilgjengelige presentasjoner fra seminaret finnes her:
  Hafskjold PDF - 1,5 MB   Ingebrigtsen PDF - 929 KB   Meir PDF - 2,6 MB   Schmid PDF - 779 KB   Strand PDF - 1,1 MB   Svensson PDF - 1,5 MB   Throne-Holst PDF - 339 KB   

Studentkonkurranse
Som en del av programmet ble studenter invitert til å sende inn prosjektbeskrivelser til en uformell konkurranse på seminaret. 3 finalister har blitt valgt ut, og disse skal vise, gjennom en utstilling og/eller presentasjon hvordan de ser for seg nanoteknologi i bruk om 5-10 år. Publikum nominerer vinner og det blir utdeling av pris til slutt i seminaret.

Studentkonkurranse sluttseminar rev. PDF - 127 KB   

   Store programmer Norges forskningsråd satser på nanoteknologi og nye materialer bla. gjennom det Store programmet NANOMAT (2002-2011). Programmet bidrar til nasjonal kunnskaps- og innovasjonsutvikling innenfor nanoteknologi, mikroteknologi og nye materialer på områder av stor strategisk viktighet for Norge.


 

Presentasjoner/Innlegg