Gå direkte til innhold

Energiforskningskonferansen 2012.

Sted:
Hotell 33 på Økern i Oslo
Starter:
24.05.2012 09:00 CET
Avsluttes:
24.05.2012 16:00 CET
Kalender:
Legg til (ical)
Over 200 deltakere er påmeldt konferansen, som arrangeres 24. mai på Hotell 33 på Økern i Oslo fra kl. 09:00 – 16:00. Her får man mulighet til å påvirke Forskningsrådets videre satsing innenfor energi. Programmet er todelt med en felles plenumssesjon med internasjonalt tilsnitt før lunsj, og et blikk på energiforskingen fremover etter lunsj. Møtet kan følges direkte på nett-TV her fra kl. 9.

 

Veibeskrivelse til Quality Hotell 33 PPT - 219 KB

  Program
08:30 Registrering
  Konferansier: Rådgiver Ingrid Slungaard Myklebust, Enova
09:00 Velkommen
Fridtjof Unander, divisjonsdirektør, Forskningsrådet
09:15 EUs veikart for energi/Horizon 20-20 – konsekvenser for innretting og temaer i forskningen
Norela Constantinescu, European Commission - DG ENERGY
Energy Technologies and Research Coordination unit
09:55 Norsk energiforsking i et EU-perspektiv
Kristin Danielsen, avdelingsdirektør, Forskningsrådet
10:20 Norsk forsknings rolle internasjonalt – sett fra et miljøperspektiv
Paal Frisvold, styreleder, Bellona Europa
10:40 Pause
11:00 Fra Røyrvik til internasjonal satsing på resirkulering av energi – om betydningen av offentlig FoU-finansiering
Arne Høeg, administrerende direktør, Single Phase Power
11:20 Suksess med samspill – om grensesnitt, arbeidsdeling og synergieffekter i virkemiddelapparatet
Gunn Ovesen, administrerende direktør, Innovasjon Norge
11:40 Hvordan ser energiforskningen ut de neste ti årene?
Birte Holst Jørgensen, leder av programplanutvalget i Forskningsrådet
12:30 Lunsj

13:30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Workshops: Høring på utkast til programplan for «nye RENERGI»

1) Energiproduksjon

Møteledere: Anne Jorun Aas og Øyvind Leistad, medlemmer i programplanutvalget
Sekretariat: Harald Rikheim og Trond Værnes, Forskningsrådet

2) Energimarked og -politikk

Møteledere: Jane Summerton (og Birte Holst Jørgensen), medlem i programplanutvalget
Sekretariat: Grete H. Coldevin og Julie Christiansen, Forskningsrådet

3) Infrastruktur og energibærere

Møteledere: Morten Fossum og Signe Nybø, medlemmer i programplanutvalget
Sekretariat: Andreas Bratland, Trygve U. Riis og Erland Eggen, Forskningsrådet

4) Energibruk og tjenester

Møteledere: Kathrine Fog og Per Finden, medlemmer i programplanutvalget
Sekretariat: Eline Skard og Tor Mjøs, Forskningsrådet

5) Grunnleggende energiforskning

Møteleder: Petter Støa, medlem i programplanutvalget
Sekretariat: Birgit Hernes, Trond Moengen og Trude Dypvik, Forskningsrådet

14:45 - Oppsummering i hver gruppe

15:00 - Slutt

Innspill på programplan for "nye RENERGI"
Institusjoner og bedrifter kan komme med innspill på programplanen i etterkant av konferansen på e-post til: renergix@forskningsradet.no  
Frist: 31. mai 2012

 

Det internasjonale perspektivet
Konferansens første del tar for seg energiforskingen i Norge i et internasjonalt perspektiv. Du får oversikt over EUs energiforsking og utviklingen framover, samt en presentasjon av Forskningsrådets internasjonale FoU-satsing. I tillegg gir konferansen et innblikk i hvordan Forskningsrådet, Innovasjon Norge og Enova samarbeider for å gi et helhetlig tilbud til aktørene.

Single Phase Power forteller hvorfor offentlig FoU-finansiering har vært viktig for dem og deres resultater, og Paal Frisvold fra Bellona presenterer sine tanker om norsk forsknings rolle internasjonalt – sett fra et miljøperspektiv.

Nytt stort energiforskningsprogram – innspill ønskes!
Konferansens andre del presenterer Forskningsrådets planer for energiforskingen i årene fremover. Ettersom RENERGI-programmet går mot slutten, er det etablert en ny programplankomité som er i full gang med utformingen av et nytt program. Birte Holst Jørgensen, leder for programplanutvalget, presenterer foreløpige konklusjoner og problemstillinger og konferansedeltagerne inviteres til å gi sine innspill til programplankomiteens avslutning av sitt arbeid.

Innspill på programplan for "nye RENERGI"

Institusjoner og bedrifter kan komme med innspill på programplanen i etterkant av konferansen på e-post til: renergix@forskningsradet.no  
Frist: 31. mai 2012


Energiforskningskonferansen arrangeres av Forskningsrådet i samarbeid med Enova og Innovasjon Norge.