Forskningsrådets nettsider benytter seg av informasjonskapsler for å forbedre din opplevelse av nettstedet.
Ved å lukke denne meldingen, samtykker du i vårt bruk av informasjonskapsler. Personvernerklæringen finner du her.
Lukk påminnelse
Gå direkte til innhold

VRI3 Forskningsprosjekter

Forskningsprosjektene i VRI 3 - en kort samlet beskrivelse her. PDF - 1,4 MB
 

Forskningsprosjekter i perioden 2014-2017:
Path development in different regional settings. Regional policy approaches in the global economy - VRI Agder
Dette prosjektet ledes fra Agderforskning og gjennomføres i samarbeid med IRIS, Høgskolen i Bergen og Norut Alta. Prosjektet analyserer sentrale utviklingstrekk og utfordringer for næringslivet i de fire regionene Agder, Rogaland, Hordaland og Finnmark. Resultater fra prosjektet er imidlertid også høyst relevante for å forstå og svare på utfordringer ved næringsutviklingen i øvrige norske regioner. Klikk for populærvitenskapelig tekst om prosjektet. PDF - 176 KB

Prosjeknummer 233737, tittel "Path development in different regional settings. Regional policy approaches in the global economy ", prosjektleder er DR-POL Arne Isaksen, Agderforskning AS. 
Mer info i Prosjektbanken

Kontaktperson
Prosjektleder DR-POL Arne Isaksen: arne.isaksen@uia.no  

Kjønn og innovasjon i Norge - VRI Nordland
Målet med GENNINO – prosjektet (Gender in innovation in Norway) er å bidra til kunnskap og forståelse av hvilken rolle kjønn har i innovasjon. Denne kunnskapen skal kunne gi innspill til verktøy, strategier og policyer som kan brukes når en vil inkludere kjønn i innovasjonsprogram, slik som VRI.  

Se sluttrapporten til prosjektet: Resultatrapport GENINNO: Gender and innovation in Norway. PDF - 43 KB

Prosjeknummer 233799, tittel "Gender and innovation in Norway", prosjektleder er seniorforsker Elisabet Carine Ljunggren, Nordlandsforskning AS.
Mer info i Prosjektbanken

Kontaktperson
Prosjektleder Elisabet Carine Ljunggren: elisabet.ljunggren@nforsk.no  

Regional Challenges and possibilities - Innovation and value creation in business networks (RECIN) - VRI Østfold
Prosjeknummer 238970, tittel "Regional Challenges and possibilities - Innovation and value creation in business networks (RECIN)", prosjektleder er seniorforsker Synnøve Rubach, Østfoldforskning AS.

Sluttrapport fra RECIN PDF - 781 KB
Resultater RECIN PDF - 703 KB

Kontaktperson
Prosjektleder Synnøve Rubach: sr@ostfoldforskning.no

Understanding the dynamics of regional innovation networks in regional innovation systems - VRI Buskerud/Vestfold 

Prosjeknummer 238968, tittel "Understanding the dynamics of regional innovation networks in regional innovation systems", prosjektleder er seniorforsker Helge Svare, Høgskolen i Buskerud/Vestfold. 

Kontaktperson
Prosjektleder Helge Svare: Helge.Svare@afi.hioa.no

Regional Innovation through Situated Knowledge Conversion (RISKC) - VRI Nordland

Prosjeknummer 238983, tittel "Regional Innovation through Situated Knowledge Conversion (RISKC)", prosjektleder er seniorforsker Åge Mariussen.

Kontaktperson
Prosjektleder Åge Mariussen: agemariussen@yahoo.com
 

Exploring the role of VRI in regional innovation system formation and new path development - VRI Rogaland

Prosjektnummer 233788, tittel "Exploring the role of VRI in regional innovation system formation and new path development", prosjektleder Bjørn Terje Asheim

Kontaktperson
Prosjektleder Bjørn Terje Asheim: bjorn.t.asheim@uis.no

 

 

 

 
 

 

Publisert:
09.07.2014