Forskningsrådets nettsider benytter seg av informasjonskapsler for å forbedre din opplevelse av nettstedet.
Ved å lukke denne meldingen, samtykker du i vårt bruk av informasjonskapsler. Personvernerklæringen finner du her.
Lukk påminnelse
Gå direkte til innhold

Regional satsing fra 2017 (REGIONSATSING)

Satsingsbeskrivelsen finner du her. PDF - 532 KB

Forskningsrådet har lansert Regional satsing for forskningsbasert innovasjon (REGIONSATSING). Satsingen erstatter VRI og Forskningsløft i Nord og viderefører arbeidet med å ta hele landets kunnskapsinfrastruktur og ressursbase i bruk. Satsingen skal øke verdiskapingen, konkurransekraften og omstillingsevnen i hele landet. Det er hver regions unike muligheter og utfordringer som ligger til grunn for den regionale innsatsen.

Målene er at satsingen i hele landet skal

  • Øke verdiskapingen i næringslivet gjennom forskningsbasert innovasjon 
  • Styrke forsknings- og utdanningsmiljøene som relevante og dyktige samarbeidspartnere for næringslivet
  • Styrke sammenhengen mellom regional og nasjonal innsats for forskningsbasert innovasjon gjennom strategisk samarbeid mellom Forskningsrådet og fylkeskommunene

Målene oppnås gjennom tre pilarer:

1. Mobilisering av næringslivet til forskningsbasert innovasjon
2. Kapasitetsløft for å styrke kompetanse- og forskningstilbudet for næringslivet
3. Kunnskap og dialog om regionalt arbeid med forskningsbasert innovasjon

Mobilisering
Fylkeskommunene leder regionale satsinger for mobilisering av bedrifter til forskningsbasert innovasjon. De regionale satsingene utformes gjennom dialog og forhandlinger mellom fylkeskommunene og Forskningsrådet. Forhandlingsprosessen foregår frem til desember 2016, og aktivitetene i regionene starter opp fra januar 2017.
Mer om mobiliseringssatsinger finnes på utlysningen.
Se også presentasjonen fra informasjonsmøtet den 18mai om Mobilisering, Pilar 1 PDF - 2,1 MB

Kapasitetsløft
Kompetanse- og forskningstilbudet for næringslivet skal styrkes. Næringslivets behov eller potensiale er utgangspunktet for kapasitetsløftet. Gjennom økt evne og vilje til forskningsbasert innovasjon i næringslivet skal verdiskapingspotensial i regionen styrkes. Omfang av kapasitetsløft er avhengig av størrelse på tildelinger over Statsbudsjettet for 2017. Midler til dette lyses ut når finansiering er avklart.

Kunnskap og dialog
Målet er å styrke fylkeskommunene som samfunnsutvikler, i samarbeid med de regionale partnerskapene. Samarbeidet mellom Forskningsrådet og fylkene skal også styrkes. Å møte de omfattende samfunnsutfordringene som REGIONSATSING tar utgangspunkt i krever kunnskap og dialog mellom ulike aktører. Forskningsrådet er i dialog med hovedaktørene i innovasjonssystemene og en forsterking og videreutvikling av denne dialogen vil styrke både det regionale og det nasjonale arbeidet for forskningsbasert innovasjon. Forskningsrådet vil, i samarbeid med en referansegruppe, ta ansvar for denne pilaren.

Styring og organisering
Satsingen skal ha en referansegruppe. Denne ledes av Forskningsrådet og vil som et minimum ha representanter fra fylkeskommunene, det øvrige virkemiddelapparatet og finansierende departementer. Gruppen diskuterer og anbefaler 3-årige handlingsplaner for det felles arbeidet i REGIONSATSING. Jevnlig kontakt mellom Forskningsrådet og de andre medlemmene i referansegruppen vil legge til rette for godt samarbeid om gjennomføringen av satsingen.
 

Mer om Analyser og underlag

Publisert:
11.06.2015
Sist oppdatert:
13.09.2016