Gå direkte til innhold

Prosjektarkiv

De siste prosjektene i programmet

NORSI skal være en enhetlig og nettverksbasert forskerskole med 10 likeverdige partnere: BI, HIL, NHH, NTNU, UiA, UiN, UiO, UiS, UiT og svenske CIRCLE, hvor alle partnerne er forpliktet til å bidra med, og gjennomføre konkrete aktivitete...
Roger Sørheim FORREGION - Forskningsbasert innovasjon i (VRI3 - Virkemidler for regional innovasjon 2014-16) 2016 - 2017

12,00 mill. kr

VRI Trøndelag 2014 - 2016 er den regionale satsingen innenfor Norges forskningsråds program Virkemidler for regional FoU og innovasjon (VRI) i Nord-Trøndelag og Sør-Trøndelag. Trøndelags største fortrinn i kunnskapsøkonomien er de stor...
Frida Ekström VRI3 - Virkemidler for regional innovasjon 2014-16 2014 - 2017

12,77 mill. kr

Samhandlingsprosjektet for VRI-3 skal gi styrket innovasjonskraft og økt verdiskaping i regionen. De største utfordringene for innovasjonssystemet i Buskerud er å øke kunnskapsdeling på tvers av dels spesialiserte og svært kompetente næ...
Jan Velvin VRI3 - Virkemidler for regional innovasjon 2014-16 2014 - 2017

4,93 mill. kr

Prosjektbeskrivelsen presenterer prioriteringer og innretning for samhandlingsprosjektet i VRI Troms for perioden 2014-2016 (VRI3), samt ambisjoner for perioden etter at VRI-programmet er avsluttet. I VRI3 skal Troms arbeide med samhandl...
Kristine Østrem Nordal VRI3 - Virkemidler for regional innovasjon 2014-16 2014 - 2017

4,93 mill. kr

VRI Østfold skal øke forskningsbasert innovasjon i næringslivet i fylket. Dette skal styrke konkurranseevnen, øke verdiskapingen og skape nye arbeidsplasser. På bakgrunn av et utfordringsbilde som bl.a. viser lav arbeidsplassvekst, høy ...
Synnøve Rubach VRI3 - Virkemidler for regional innovasjon 2014-16 2014 - 2017

4,93 mill. kr

Over the last decades there has been a dramatic increase in the number and size of publicly funded programs to develop and/or organize networks and clusters, with the purpose of enhancing innovation and value creation. The production of ...
Helge Svare VRI3 - Virkemidler for regional innovasjon 2014-16 2014 - 2017

4,06 mill. kr

An improved understanding of the balance between static and dynamic forces in systems of innovation can be reached by combining processual and structural perspectives. We bundle three overriding research questions, to be addressed by cor...
Åge Mariussen VRI3 - Virkemidler for regional innovasjon 2014-16 2014 - 2017

3,86 mill. kr

VRI 3 samhandlingsprosjekt i Sogn og Fjordane vil prioritere innsatsområda energi, mat og reiseliv, og teknologi/IKT. Innsatsområda er valde ut i samsvar med prioriteringar i Verdiskapingsplanen for Sogn og Fjordane 2014-2025. I utarbe...
Øyvind Heimset Larsen VRI3 - Virkemidler for regional innovasjon 2014-16 2014 - 2016

4,51 mill. kr

Nærheten til og bruken av «havrommet» er grunnlaget for de sterke næringsklyngene i Møre og Romsdal. VRI vil arbeide for å forsterke arbeids- og næringslivets innovasjonskraft ved å koble næringsaktører, offentlig sektor og FoU-miljøene ...
Øyvind Herse VRI3 - Virkemidler for regional innovasjon 2014-16 2014 - 2016

10,34 mill. kr

VRI-satsingen i Agder gjennomføres i samarbeid mellom Aust-Agder og Vest- Agder. Fylkestingene i Aust-Agder og Vest-Agder har vedtatt en felles regionplan; Regionplan Agder 2020 som erstatter tidligere fylkesplaner, og hvor det er satt ...
Sissel Strickert VRI3 - Virkemidler for regional innovasjon 2014-16 2014 - 2016

17,12 mill. kr