Forskningsrådets nettsider benytter seg av informasjonskapsler for å forbedre din opplevelse av nettstedet.
Ved å lukke denne meldingen, samtykker du i vårt bruk av informasjonskapsler. Personvernerklæringen finner du her.
Lukk påminnelse
Gå direkte til innhold

Om Programmet

VRI er Forskningsrådets særlige satsing på innovasjon gjennom samhandling. VRI skal utvikle kunnskap om og evne til samhandlings- og innovasjonsprosesser i regionene og fremme forskningsbasert innovasjon i norsk nærings- og arbeidsliv.


Dette gjøres ved:

  • Å styrke samhandling for kunnskapsflyt mellom bedrifter, forskningsmiljøer og offentlige aktører
  • Å mobilisere til og øke kvaliteten på forskningsbaserte utviklingsprosesser i
    bedrifter, offentlige virksomheter, nettverk og regioner 
  • Å gjennomføre innovasjonsfaglig forskning med regional betydning

     
Programmet består av to hoveddeler:
  • Regionale samhandlingsprosjekter
  • Innovasjonsforskning

Samhandlingsprosjektene skal sikre god kunnskapsflyt mellom bedrifter,
forskningsmiljøer og offentlige aktører og slik styrke de regionale innovasjonssystemene. VRI skal være en pådriver for forskningsbaserte utviklingsprosesser og få fram gode forskningsprosjekter til regionale, nasjonale og internasjonale finansieringsordninger. Samhandlingsprosjektene har et sett av virkemidler som benyttes i dette arbeidet.

Prosjektansvarlig for samhandlingsprosjektene bør være en fylkeskommune. Så langt i programmet har alle landets fylker vært representert i 15 samhandlingsprosjekter. Hvert samhandlingsprosjekt har en styringsgruppe. Denne skal forankres i de fylkesvise regionale partnerskapene som består av representanter fra blant annet forvaltningen, arbeidslivsorganisasjonene, Innovasjon Norge, Forsknings- og utdanningssektoren etc.

Innovasjonsforskningen er den andre hoveddelen av programmet. VRI finansierer
innovasjonsfaglige forskningsprosjekter og den innovasjonsfaglige forskerskolen NORSI, Norwegian Research School in Innovation. Forskningsprosjektene skal ha regional betydning og bedre kunnskapsgrunnlaget for innovasjonsarbeidet.

Publisert:
30.10.2008
Sist oppdatert:
18.08.2014