Gå direkte til innhold

Regional mobilisering av bedrifter til forskningsbasert innovasjon

Forskningsrådet lanserer satsingen "Regional satsing for forskningsbasert innovasjon" og inviterer fylkeskommuner til informasjonsmøte om utlysning av midler for å mobilisere flere bedrifter til å bruke forskning i sitt innovasjonsarbeid.


Fylkeskommunene inviteres til å etablere regionale satsinger for å mobilisere bedrifter til forskningsbasert innovasjon. Forskningsrådet bidrar med 2 millioner kroner per år i tre år. Satsingene utformes gjennom dialog og forhandlinger mellom fylkeskommunene og Forskningsrådet, dette blir altså ikke en vanlig søknadsprosess. Målet med forhandlingene er at de regionale satsingene skal gi grunnlag for mest mulig mobilisering, innenfor de rammene vi har. Utlysningen blir tilgjengelig i begynnelsen av mai.

18. mai er det informasjonsmøte om Regional satsing - mobilisering (Pilar 1). På dette møtet vil vi informere om hva som forventes av de regionale mobiliseringssatsingene og prosess frem mot oppstart av satsinger fra 2017. Informasjonsmøtet vil være nyttig for alle som skal være med å etablere regionale satsinger. Møtet blir også streamet.

Meld deg på informasjonsmøtet 18.mai her Påmeldingslenke.

Regional satsing for forskningsbasert innovasjon viderefører arbeidet med å ta hele landets kunnskapsinfrastruktur og ressursbase i bruk. Satsingen styrker sammenhengen mellom det regionale, nasjonale og internasjonale arbeidet for forskningsbasert innovasjon. Dette skal øke verdiskapingen, konkurransekraften og omstillingsevnen i hele landet. Det er hver regions unike muligheter og utfordringer som ligger til grunn for den regionale innsatsen.

Mer om "Regional satsing for forskningsbasert innovasjon (REGIONSATSING) finner du i satsingsbeskrivelsen. PDF - 532 KB .
 

Regional satsing har tre pilarer:

  • Pilar 1: Mobilisering av næringslivet til forskningsbasert innovasjon
  • Pilar 2: Kapasitetsløft for å styrke kompetanse- og forskningstilbudet for næringslivet
  • Pilar 3: Kunnskap og dialog om regionalt arbeid med forskningsbasert innovasjon

Pilar 1 etableres nå.

 

Skrevet av:
Marte Eline Stryken
Publisert:
26.04.2016
Sist oppdatert:
12.07.2016