Forskningsrådets nettsider benytter seg av informasjonskapsler for å forbedre din opplevelse av nettstedet.
Ved å lukke denne meldingen, samtykker du i vårt bruk av informasjonskapsler. Personvernerklæringen finner du her.
Lukk påminnelse
Gå direkte til innhold

Forskerskolen NORSI

Oppskriften på et vinnerlag

Kenneth Stålsett vil bli sjef, og helst en innovativ lagleder. Men først skal han gjennomføre forskerskolen NORSI og få på plass et doktorgradsprosjekt om hvordan dyktige team lykkes på jobben.

Doktorgradskandidat Kenneth Stålsett er stipendiat ved NTNU og skal forske på hvordan medarbeidere i et team samarbeider med hverandre og andre team. Doktorgradskandidat Kenneth Stålsett er stipendiat ved NTNU og skal forske på hvordan medarbeidere i et team samarbeider med hverandre og andre team.

– Doktoroppgaven skal forhåpentligvis munne ut en beskrivelse av hvordan du skaper og vedlikeholder velfungerende arbeidsteam, sier Kenneth Stålsett.

Siden august 2012 har han vært doktorgradsstipendiat ved NTNU og har fulgt kursprogrammet ved NORSI, Forskningsrådets forskerskole for doktorgradskandidater innen produkt- og prosessinnovasjoner i private og offentlige foretak. 40 doktorgradskandidater fra inn- og utland følger kursene og seminarene ved forskerskolen, hvor Handelshøyskolen BI og NTNU styrer hver sin del av programmet.

Sammen med forskerkolleger har han kommet fram til at det har er en viss forskjell på artiklene doktorgradskandidatene skriver nå i forhold til i fjor høst da forskeskolen og det fireårige doktorgradsløpet var i sin spede begynnelse.

– Det er som natt og dag, sier Stålsett.

Han medgir at han ikke er innovasjonsekspert ennå, men han føler han er godt i gang og har fått en god oversikt over hva faget dreier seg om.

– NORSI tilbyr en krevende kurspakke som gir mye faglig påfyll. Forskerskolen har ikke minst gitt meg en bred forståelse av hvordan en bedrift fungerer på innsiden og hvordan den samhandler med omgivelsene. Mye av det vi lærer på forskerskolen er forankret i bedrifts- og forretningsstrategisk arbeid. Strategi og innovasjon henger sammen. Det blir ikke mye innovasjon hvis ikke ledergruppa er innstilt på å bruke ressurser på nyskaping, sier Stålstett.

Strategi og innovasjon
Doktorgradskandidaten har undervisningsplikt på NTNU og veileder masterstudenter i industriell økonomi, men han ser ikke for seg en karriere i akademia.

– NORSI-programmet er en ekstrem god lederutdannelse. Jeg kan godt bli akademiker, men ønsker meg aller helst en lederjobb i industrien. Gruvedrift og oljedrift er spennende fagområder jeg kunne tenke meg å jobbe med, sier Stålsett.

Han har en master fra Høgskolen i Buskerud innen økonomi og markedsføring og har ledererfaring som franchise-taker i Narvesen i tre år og som salgsansvarlig i Rosenborg ballklubb like lenge.

Som masterstudent fikk han oppleve et innovasjonsprosjekt fra innsiden. Sammen med masterstudenter og doktorgradskandidater ved Høgskolen i Buskerud samarbeidet han med Stanford University i California om et forskningsprogram kalt New Product Design Innovasjon. Studentene skulle skape en elektrisk lader for el-sykler til bruk om bord i tog. Utviklingsprogrammet var fra norsk side støttet av Kongsberg Innovasjon.

– Produktet ble aldri kommersialisert, men vi samarbeidet med ingeniører som utarbeidet laderen og vi skrev rapporter om hele prosessen fra idé via produktutvikling til ferdig produkt. Erfaringen fra samarbeidet med team i utlandet, gav også førstehåndskjennskap til utfordringene team står overfor når de skal samarbeide på tvers av kontinenter, sier Stålsett.

Teamsamarbeid
Doktoroppgaven skal dreie seg om samarbeid og kommunikasjon mellom operasjonelle team i Statoil.

– Jeg vil finne ut hva som kjennetegner team som lykkes med å gjennomføre innovative prosjekter, sier Stålsett.

Hans egen erfaring med team er at det dannes formelle og uformelle klikker i gruppen nærmest helt av seg selv. Klikkene forholder seg gjerne til ulike standarder, rutiner og normer, selv om de er del av den samme bedriften.

– Fra utsiden ser de ut som ett selskap og én organisasjon, men innad er de gjerne oppdelt i en myriade av ulike undergrupper og klikker. Dermed er medarbeidere ulikt informert og det går ut over informasjonsflyten og samarbeidet i gruppa. Idealet er en dynamisk gruppe der alle bidrar til å overføre kunnskap til andre i teamet. Spørsmålet er hvordan du kan smelte sammen mannskapet på oljeplattformen med temaet som jobber på land. De skal ikke være to, men ett team, sier Stålsett.

Arbeidsflyt, samarbeid, kommunikasjon, læringsmiljø og oppførsel i og mellom operasjonelle team er problemstillinger doktorkandidaten skal studere nærmere i sine case-studier av team i olje- og gasselskapet Statoil.

Stålsett vil finne svar som er nyttige både for lederne og lønnsomheten i Statoil og andre bedrifter som er avhengige av at velfungerende arbeidslag. Aller helst vil han finne oppskriften på hvordan du setter sammen og vedlikeholder innovative vinnerteam.

– Det sies gjerne at når suksess er oppnådd, så skifter folk jobb. Men jeg tror at hvis du trener arbeidslaget som et team, beholder du hele teamet. Jeg vil prøve å komme fram til en beskrivelse av en metode for nyskapende samhandling i og mellom operasjonelle team, sier Stålsett. 
 

Fakta: Forskerskolen Norwegian Research School of Innovation (NORSI) ble etablert høsten 2012 og er finansiert av Forskningsrådet og VRI. 40 doktorgradsstudenter fra inn- og utland er tilknyttet landets eneste forskerskole innen innovasjon. «Program in Innovation Management and Innovation Strategy» (PIMS) administreres av NTNU og «Program in Innovation and Growth» (PING) administreres av handelshøyskolen BI.  

Skrevet av:
Atle Christiansen
Publisert:
28.01.2014
Sist oppdatert:
13.09.2016