Forskningsrådets nettsider benytter seg av informasjonskapsler for å forbedre din opplevelse av nettstedet.
Ved å lukke denne meldingen, samtykker du i vårt bruk av informasjonskapsler. Personvernerklæringen finner du her.
Lukk påminnelse
Gå direkte til innhold

Bevilgninger til VRI3

Programstyret i VRI vedtok i sitt møte 25.november å bevilge midler til to synteseprosjekter, ett innovasjonsfaglig forskningsprosjekt og 12 samhandlingsprosjekter. Videre er det holdt av grunnfinansiering til tre samhandlingsprosjekter.

b Forskningsrådet fikk inn 25 søknader til VRI ved fristen 4.september. Tre søknader om synteseprosjekt og syv søknader om innovasjonsfaglig forskningsprosjekt. 15 søknader var om samhandlingsprosjekt.

Statsbudsjettet for 2014 er ikke endelig vedtatt og Forskningsrådet kan ikke gjøre endelig vedtak om tildelinger fra konkurransepotten før det skjer i midten av desember. Programstyret har vedtatt av grunnfinansieringen skal bli beholdt på 1,7 millioner per fylke per år så lenge det er mulig innenfor bevilgningen til VRI over statsbudsjettet.

Forskningsprosjektene
Disse forskningsprosjektene får bevilgning:

  • Synteseprosjekter: "Gender and innovation in Norway" ved  Nordlandsforskning og Elisabet Ljunggren og "Exploring the role of VRI in regional innovation system formation and new path development" ved IRIS og Bjørn Asheim. 
  • Innovasjonsfaglig forskningsprosjekt: "Path development in different regional settings. Regional policy approaches in the global economy" ved  Agderforskning og Arne Isaksen.
Programstyret ønsker å få frem flere innovasjonsfaglige forskningsprosjekter og vil derfor gjennomføre en ny utlysning av midler til innovasjonsfaglige forskningsprosjekter (ikke synteseprosjekter) i løpet av våren 2014. Panelets vurdering var at mange av de innkomne prosjektene var interessante, men trengte videre bearbeiding.Samhandlingsprosjektene  
 
12 regioner får bevilgning til sitt samhandlingsprosjekt i VRI3 og totalt ble det bevilget kr 35,7 MNOK. Seks regioner har fått midler fra konkurransepotten, tilsammen 8,5 MNOK. 

Programstyret har vedtatt at tre regioner får avslag på sitt samhandlingsprosjekt i VRI 3 fordi karakterene fra panelets behandling av søknaden er under kritisk grense.  

Forskningsrådet håper regionene som fikk avslag vil komme tilbake med ny søknad. En løpende utlysning med siste frist 1.september 2014 er tilgjengelig på Forskningsrådets nettsider fra 1.desember for disse regionene. Programstyret har vedtatt å holde av 1,7 millioner per fylke per år til de regionene som nå fikk avslag.  

Skrevet av:
Anja Gjærum og Idun Alhajjam
Publisert:
22.11.2013
Sist oppdatert:
13.09.2016