Forskningsrådets nettsider benytter seg av informasjonskapsler for å forbedre din opplevelse av nettstedet.
Ved å lukke denne meldingen, samtykker du i vårt bruk av informasjonskapsler. Personvernerklæringen finner du her.
Lukk påminnelse
Gå direkte til innhold

Forskerskolen i innovasjon - Norwegian Research School in Innovation (NORSI)

Den norske forskerskolen i innovasjon er finansiert av forskningsrådet og skal fungere som et flaggskip for innovasjonsforskningen i Norge. Gjennom å bringe sammen det beste innenfor nasjonale og internasjonale innovasjonsforskningsmiljøer har det blitt arbeidet frem en forskerskole som er på fremragende internasjonalt nivå.

Intervjuer med gjesteforelesere og studenter DOCX - 18 KB   

Forskerskolen er én skole som har to hovedretninger, et program ved NTNU (PIMS), og et program ved handelshøyskolen BI (PING). Som en nettverksforskerskole baserer NORSI seg på at studentene har finansiering og er opptatt som doktorgradsstudenter ved sine respektive læresteder. Studentene taes opp på en av de to hovedretningene, men har en rekke felles samlinger for å kunne jobbe tverrfaglig. NORSI vil samle studentene sammen og i de to programmene om lag 4-5 ganger per semester. Begge programmene samarbeider om fellessamlinger med internasjonalt fremragende innovasjonsforskere.

«Program in Innovation Management and Innovation Strategy» (PIMS) administreres av NTNU og foksuerer på innovasjonsprosesser i og mellom eksisterende organisasjoner. Fra små firmaer til store internasjonale selskaper, fra lokalforvaltning til store offentlige etater og organer - PIMS dekker en lang rekke organisasjoner og industrier. For mer informasjon om programmet se nettsidene: http://www.ntnu.edu/innovation/pims . Ansvarlig for dette programmet er professor Alf Steinar Sætre (NTNU).

«Program in Innovation and Growth» (PING) administreres av handelshøyskolen BI og er en interdisiplinær og integrerende tilnærming for å forstå innovasjonsprosesser og hvordan disse relaterer seg til økonomisk vekst. PING har som mål å bidra til et åpent faglig fellesskap mellom både studenter og forskere av innovasjonsprosesser. Kursene i PING vil bli avholdt på de ulike institusjonene som til sammen utgjør programmet. I tillegg til internasjonalt ledende forskere vil de ulike institusjonene spille en viktig rolle i undervisningen. For mer informasjon om programmet se nettsidene til programmet: http://www.bi.edu/ping . Ansvarlig for dette programmet er professor Bjørn Asheim (Universitetet i LUND – CIRCLE & Handelshøyskolen BI).

Totalt er ti institusjoner med på å lage kursprogrammene i NORSI:
NTNU, BI, Universitetet i Tromsø, Universitetet i Oslo, Universitetet i Stavanger, Universitetet i Nordland og Universitetet i Agder, Norges Handelshøyskole, CIRCLE ved Universitetet i Lund og Copenhagen Business School.

Det er også tilknyttet fagpersoner og forelesere fra velrennomerte skoler og universiteter som Harvard University, The Wharton School of Business, The University of Texas, Texas A&M, University of Berkley, Stanford University, University of Minnesota, ETH Zürich, INSEAD og Technion og Politecnico di Milano. Det faglige programmet i NORSI er med andre ord internasjonalt fremragende.

For mer informasjon besøk NORSIs felles nettsider ( http://www.norsi.no/) eller les mer om de to programmene: Program in Innovation Management and Innovation Strategy og Program in Innovation and Growth

Publisert:
27.04.2012
Sist oppdatert:
14.10.2016