Gå direkte til innhold

Læring og formidling

VRIs læringsvisjon 

VRI  skal bidra til økt læringsevne og styrket læringsvilje blant involverte aktører. Læringen skal bidra til endret praksis, regionalt og nasjonalt. Læring bør prege VRI-satsingene i regionene gjennom deres organisering, fokus på god kommunikasjon, vilje til eksperimentering og arbeid med å sikre formidling på regionalt og nasjonalt nivå.

Oppfølging

Forskningsrådet vil fokusere på læring i all oppfølging, samhandling, rapportering og evaluering, og arrangerer jevnlig læringsarenaer for aktørene i VRI. Forskningsrådet vil fremme konstruktiv kommunikasjon, og i samarbeid med regionene aktivt bidra til formidling av resultater og aktiviteter.

Kunnskapsgrunnlag og strategi
Forskningsrådet gjennomførte i 2009 et prosjekt for å bedre læringen i programmet. Rapportene fra prosjektet finnes her.

VRI utarbeider årlige handlingsplaner for kommunikasjon og læringsarenaer i programmet, i henhold til Forskningsrådets kommunikasjonsstrategi

Presentasjoner fra læringsarenaene i VRI.

Publisert:
11.02.2010
Sist oppdatert:
24.04.2017