Forskningsrådets nettsider benytter seg av informasjonskapsler for å forbedre din opplevelse av nettstedet.
Ved å lukke denne meldingen, samtykker du i vårt bruk av informasjonskapsler. Personvernerklæringen finner du her.
Lukk påminnelse
Gå direkte til innhold

Kvinnesatsing

På bakgrunn av regjeringens ”Handlingsplan for meir entreprenørskap blant kvinner” (2008), vil VRI legge spesiell vekt på at kvinners deltakelse i innovasjonsprosessene styrkes og tilstrebe en kjønnsmessig balansert deltakelse i programmet på alle nivå og i alle viktige prosesser.

Målgruppe

VRI-satsingene skal treffe en bred målgruppe og sikre at et mangfold av ressurser i regionen benyttes, ut fra en antakelse om at bred deltakelse og ulike tilnærminger styrker innovasjonsprosessene. Mangfold kan bety sammensetning av typer aktører (fylkeskommuner, FoU-miljø, partene i arbeidslivet), ulike aldersgrupper, ulike etniske grupper, store eller små virksomheter etc.

Strategi for bedret kjønnsbalanse

Forskningsrådet har utarbeidet en strategi for arbeidet med å inkludere kvinner på alle nivåer og i alle prosesser i VRI (gender mainstreaming). Strategien finnes her. PDF - 74 KB  

VRI-strategien bygger på  

 

Publisert:
11.02.2010
Sist oppdatert:
24.04.2017