Forskningsrådets nettsider benytter seg av informasjonskapsler for å forbedre din opplevelse av nettstedet.
Ved å lukke denne meldingen, samtykker du i vårt bruk av informasjonskapsler. Personvernerklæringen finner du her.
Lukk påminnelse
Gå direkte til innhold

Mer om kompetansemegling

Kompetansemegling er en aktivitet der forskningsmiljø bistår bedrifter og offentlige virksomheter med å finne fram til rett FoU-kompetanse for utviklingsprosjekt. Meglingen kan skje gjennom aktivt oppsøkende virksomhet eller ved at bedrifter henvender seg til VRI.

Målet

Kompetansemegling skal fremme økt forskning og utvikling hos bedrifter, enkeltvis og i nettverk, som har potensiale for å drive/delta i forskningsbaserte innovasjonsprosesser og kan ha betydelig nytte av tettere samarbeid med FoU-miljøer. Både produserende og tjenesteytende næringer kan omfattes.

Kompetansemegling skal også styrke forskningsinstitusjonenes rolle som samarbeidspartner for næringslivet og det er viktig at ordningen er forankret i ledelsen ved FoU-institusjonene som deltar. Samspill regionalt er viktig for et levedyktig innovativt næringsmiljø, og for å sikre regionale konkurransefortrinn. Samtidig er det viktig å sikre tilgang til nye ideer og utvikling og flyt av ny kunnskap både mellom regionene og også nasjonalt og internasjonalt.

Gjennomføring

Kompetansemegleren kommer fra et FoU-miljø og har både god bedriftskompetanse og kjennskap til ulike forskningsmiljøers kompetanse. Sammen med bedriften identifiseres utfordringer hvor ekstern FoU-kompetanse med fordel kan bistå bedriften. Megleren finner rett FoU-kompetanse, regionalt, nasjonalt eller internasjonalt.

Megleren legger grunnen for et tillitsforhold mellom bedriftene og FoU-miljøene og skal i tillegg til å finne en egnet forsker til en bedrift også formidle ”forskningslivet” til bedriftene. Megleren kan følge opp bedriftene videre fra et forprosjekt til mer varig innovasjonsarbeid og et mer omfattende samarbeid med FoU-miljø, for eksempel gjennom andre programmer (om samarbeid).

Midler 

VRI-midler kan brukes til frikjøp av (deler av) stillingen til ansatte ved forskningsinstitusjoner slik at denne tiden kan benyttes til kompetansemeglingsaktivitet.

For mer informasjon, se Kompetansemeglingshåndboken.

Kompetansemeglingsrapport fra VRI-sekretariatet, januar 2014. PDF - 1,4 MB

Internasjonalisering gjennom kompetansemegling PDF - 89 KB

Publisert:
04.02.2010
Sist oppdatert:
13.09.2016