Forskningsrådets nettsider benytter seg av informasjonskapsler for å forbedre din opplevelse av nettstedet.
Ved å lukke denne meldingen, samtykker du i vårt bruk av informasjonskapsler. Personvernerklæringen finner du her.
Lukk påminnelse
Gå direkte til innhold

Internasjonalisering

VRI-satsingene skal bidra til at sentrale VRI-aktører som for eksempel FoU-institusjoner, fylkeskommuner og bedrifter utvikler og forsterker sine internasjonale relasjoner og slik sikrer nye impulser, bedre dynamikk og økt konkurranseevne i regionen.

VRI og det europeiske FoU- og innovasjonsarbeidet

VRI-satsingene kan bidra til mobilisering for deltagelse i det europeiske FoU- og innovasjonsarbeidet. Særlig høgskoler, regionale institutter og næringsliv utenfor de store byene har potensiale for økt deltagelse i EUs rammeprogram for forskning og innovasjonsprogrammet CIP. Samtidig gir systemvirkemidler som Regions of Knowledge i 7.rammeprogram og ulike nettverk for klynger og innovasjonsaktører i CIP de regionale VRI-satsingene tilgang til internasjonale nettverk. Disse mulighetene bør benyttes, gjerne i samarbeid med Arena og NCE.

EU-VRI
EU-VRI er et pilotprosjekt som skal vinne erfaringer med å bruke VRI-programmet som verktøy for å mobilisere bedrifter til EUs rammeprogram.
Les mer om EU-pilot

Utvikling av allianser mellom regionale/nasjonale og internasjonale kunnskaps- og FoU-miljøer som er strategisk viktige for faglig utvikling og kunnskapstilførsel innenfor de definerte innsatsområdene, for eksempel gjennom personmobilitet, kan også være aktuelt.

Strategi

Forskningsrådet vil bygge arbeidet med internasjonalisering i VRI på Forskningsrådets internasjonale strategi.

Publisert:
11.02.2010
Sist oppdatert:
13.09.2016