Gå direkte til innhold

VRI er Forskningsrådets særlige satsing på innovasjon gjennom samhandling. VRI skal utvikle
kunnskap om og evne til samhandlings- og innovasjonsprosesser i regionene og fremme
forskningsbasert innovasjon i norsk nærings- og arbeidsliv.

Mer om VRI-programmet

Nyheter

 • FORREGION

  Utlysning av midler til Kapasitetsløft

  Forskningsrådet lyser ut ca. 70 millioner kroner til "Kapasitetsløft" i FORREGION og søknadsfristen er 6. september 2017 kl. 13.00.

 • VRI-avslutning og oppstart av ny regional satsing 16.-17. november

  Stor deltakelse på VRIs sluttkonferanse

  136 mennesker fra hele landet deltok på avslutningskonferansen for VRI-programmet på Fornebu, Bærum onsdag 16. og torsdag 17. november. Og naturlig nok var interessen meget stor for Forskningsrådets videreføring av det regionale arbeidet fra 2017.

 • Prisutdeling

  16.november ble VRI sin kommunikasjonspris delt ut for sjuende og siste gang.

Flere nyheter