Gå direkte til innhold

Vitensenterprogrammet har som mål å øke interessen for realfag blant barn, unge og allmennheten generelt. Et vitensenter er et populærvitenskapelig opplevelses- og læringssenter innenfor matematikk, naturvitenskap og teknologi der de besøkende lærer ved å eksperimentere selv.

Vitensentrene ønsker i tillegg å være en ressurs for lærerutdanningene. Ti regionale vitensentre inngår i programmet:

DuVerden, Porsgrunn
Inspira, Sarpsborg
Jærmuseet, Sandnes og Nærbø
Nordnorsk vitensenter, Tromsø
Oslo vitensenter
VilVite, Bergen
Vitensenteret i Trondheim
Vitensenteret Innlandet, Gjøvik
Vitensenteret Sørlandet, Arendal
Vitenparken Campus Ås