Forskningsrådets nettsider benytter seg av informasjonskapsler for å forbedre din opplevelse av nettstedet.
Ved å lukke denne meldingen, samtykker du i vårt bruk av informasjonskapsler. Personvernerklæringen finner du her.
Lukk påminnelse
Gå direkte til innhold

Verdinettverk skaper møteplasser

VERDIKT har etablert fire verdinettverk som bidrar til å skape møteplasser, fysiske og virtuelle, innen sentrale tema for norsk IKT-forskning.

Verdinettverkene skal generere nye idéer og være med på å utvikle fagfeltet. Hovedmålet er økt verdiskaping gjennom bedre utnyttelse av forsknings-resultater. Nettverkene har deltagere fra både næringsliv og forskningsmiljøer og favner forskningsprosjekter og satsingsområder i VERDIKT.

Tema for verdinettverkene er: sikkerhet, brukergrensesnitt, dataspill og tingenes internett.

Verdinettverkene har fokus på å synliggjøre problemstillinger, forsknings-resultater og innovasjon på sine fagområder. De er også strategiske støttespillere i VERDIKTS arbeid for økt verdiskaping og internasjonalisering av norsk IKT-forskning.

De fire nettverkene ble opprettet i april 2011, med mulighet for støtte i fire år fremover. Tre av nettverkene fikk også støtte i perioden 2008–2010.

Dette er verdinettverkene – bli medlem i dag:

Forum for Research and Innovation in Security and Communications - FRISC

FRISC - verdinettverk for informasjonssikkerhet FRISC fokuserer på sikkerhet, personvern og sårbarhet. Nettverket skaper møteplasser innen informasjonssikkerhet, rettet mot fremtidens internett.

Hovedfokus for FRISC er å skape dialog mellom forskere, næringsliv og offentlige organisasjoner for å utnytte resultater av forskningsprosjekter, samt skape ideer til nye innovative produkter og tjenester som kan utvikles og markedsføres av relevante aktører.

Leder: Stig Frode Mjølsnes
Ansvarlig institusjon: Fakultet for teknologi, matematikk, elektroteknikk ved NTNU
Kontaktperson i VERDIKT: Jan Rasmus Sulebak

 

Verdinettverk for interaktive representasjoner og modeller - INREMO

INREMO - verdinettverk for interaktive representasjoner og modeller INREMO fokuserer på utvikling av digitale representasjoner samt på vår forståelse av dem i bruk, både som individ og som samfunn.

Visuell interaktiv fremstilling er en økende trend på mange samfunnsområder og former hvordan vi tolker omgivelsene våre. Ulike modeller og simuleringer gir muligheter for å representere kompleks informasjon på ulike måter og på teknologiske plattformer som mobiler, berøringsbord og storskala skjermer.

Sentrale tema for nettverkets møteplasser er blant annet problemstillinger knyttet til interaksjonsdesign, grensesnittkonvensjoner og genreutvikling som kan formidle nye opplevelser og læringsformer.

Leder: Anders Kluge
Ansvarlig institusjon: InterMedia ved Universitetet i Oslo
Kontaktperson i VERDIKT: André Fossen Mlonyeni

 

Verdinettverk på dataspill - JoinGame 2.0

Joingame- verdinettverk på dataspill Norsk spillforskning er i vekst, men preges fortsatt av små og spredte miljøer. Mangel på internasjonal erfaring og kompetanse på større prosjekter er en utfordring.

JoinGame jobber aktivt for å styrke konkurranseevnen til norsk spillbransje og etablere ny dataspillindustri basert på nye anvendelser. Nettverket stimulerer til tettere samarbeid mellom forskningsinstitusjoner og mellom forskningsinstitusjoner og næringsliv.

Nettverket favner en rekke forskningstema innenfor dataspill slik som læring og dataspill, mobile dataspill, nye spillkonsepter, spillteknologi, bruk av dataspill, dataspill i sosiale medier og mer.

Leder: Alf Inge Wang
Ansvarlig institusjon: Institutt for datateknikk og informasjonsvitenskap ved NTNU
Kontaktperson i VERDIKT: André Fossen Mlonyeni

 

Verdinettverk for tingenes internett

verdinettverk for tingenes internett Nettverket skal bidra til bedre koordinering og anvendelse av forskning og innovasjon innen tingenes internett.

Det langsiktige målet er å berede grunnen for norsk næringsliv basert på ny teknologi knyttet til tingenes internett og fremtidens internett.

Leder: Ovidiu Vermesan
Ansvarlig institusjon: SINTEF-IKT i Trondheim
Kontaktperson i VERDIKT: Jan Rasmus Sulebak

 

 

Skrevet av:
Nora Clausen
Publisert:
28.09.2011
Sist oppdatert:
13.09.2016