Forskningsrådets nettsider benytter seg av informasjonskapsler for å forbedre din opplevelse av nettstedet.
Ved å lukke denne meldingen, samtykker du i vårt bruk av informasjonskapsler. Personvernerklæringen finner du her.
Lukk påminnelse
Gå direkte til innhold

Ti år med VERDIKT

Smartere biler, nye musikktjenester og mobilbetaling er bare noen av nyvinningene fra forskningen på fremtidens internett, viser en oppsummering av VERDIKT-epoken.

Det siste tiåret har vi sett starten på en IKT-revolusjon. VERDIKT-satsingen viser at Norge henger godt med på utviklingen. (Foto: iStockphoto)

VERDIKT ble opprettet i 2005 for å bidra til langsiktig kunnskapsutvikling og innovasjon innen IKT. I tiårsperioden har VERDIKT delt ut 1,2 milliarder kroner til nesten 300 prosjekter. Dette har løftet norsk IKT-forskning og bidratt til en rekke innovasjoner i offentlig og privat sektor.

– IKT-feltet har vært i en rivende utvikling. Sosiale medier, nettbrett og app’er som knapt var påtenkt den gang, har blitt en viktig del av livet vårt, sier Olaug Råd, programkoordinator for VERDIKT.

Olaug Råd har vært programkoordinator for VERDIKT siden 2010. (Foto: Forskningsrådet)

Det har vært viktig å tenke nytt og ta strategiske grep underveis for å styre inn i fremtiden på best mulig måte. I 2010 ble derfor fremtidens internett valgt som tematisk satsingsområde, med vekt på sosiale nettverk, mobilt internett og tingenes internett.  

– De siste årene har sosiale nettverk blitt det klart største forskningsområdet. Det har bidratt til forskningsresultater innen alt fra demokratisering og læring til velferd og samhandling i offentlig sektor, forteller Råd.

Stadig mer samfunnsrelevant

VERDIKTs investering har dreid mot stadig mer samfunnsnær tematikk. Porteføljen har fått stadig færre rene teknologiprosjekter og økende innslag av «mykere» miljøer innen medier og brukeropplevelse.

– Sett i lys av ulike samfunnsområder, har helse og velferd vært den største satsingen i VERDIKT, forteller Råd. Resultatene spenner bredt, fra sensorteknologi for pasientovervåking til nye hjelpetjenester via nettbrett for eldre som ønsker å bli boende hjemme lenger.

På kulturområdet har særlig forskningen på sosiale nettverk bidratt til en større portefølje. Teknologien anvendes for å skape, formidle eller dele kunst- og kulturopplevelser på nye måter. Nye løsninger for videostrømming i mobile nett og mulighet for å spille tunge dataspill via Facebook er blant nyvinningene.

Fornyelse av offentlig sektor har også stått sentralt, og forskerne har blant annet utviklet bedre systemer for å foreta risikoanalyser og avsløre datatrusler. Det samme gjelder for området energi, klima og miljø, hvor mer energieffektive mikrobrikker, grønnere nettskyer, samt biler og trafikksystemer på nett, er noen eksempler.

Et løft for IKT-forskningen

Våre liv fylles med mange nye og spennende produkter og tjenester som er utviklet takket være norske IKT-miljøer. (Foto: Shutterstock) Hele IKT-forskningsfeltet har fått et kvalitetsløft i VERDIKTs tiårsperiode, konkluderte en evaluering i 2013. Antall vitenskapelige publiseringer har økt og flere miljøer er helt i front internasjonalt.

VERDIKT har også bidratt til mye nytt og godt samarbeid, både mellom ulike forskningsmiljøer og mellom forskningsmiljøer og næringslivet. I mer enn ett av fire prosjekter har forskere flyttet over fra akademia til næringslivet.

– Norske IKT-forskere har også samarbeidet mer med utenlandske forskere det siste tiåret, særlig i Norden og Europa, men også USA, forteller Råd.

IKT er den nest største næringen i Norge, målt i omsetning. VERDIKT har investert 400 millioner kroner i næringslivsprosjekter, og næringslivet har bidratt med 600 millioner selv. Omtrent en tredjedel av innovasjonsprosjektene har så langt ført til resultater som kan kommersialiseres.

VERDIKTs midler har kommet fra ulike departementer, men mest fra NFD og SD. De siste fem årene har VERDIKT primært investert i fremtidens internett, hvor sosiale nettverk er det største området.

 

Skrevet av:
Nora Clausen
Publisert:
11.11.2014
Sist oppdatert:
26.11.2014