Forskningsrådets nettsider benytter seg av informasjonskapsler for å forbedre din opplevelse av nettstedet.
Ved å lukke denne meldingen, samtykker du i vårt bruk av informasjonskapsler. Personvernerklæringen finner du her.
Lukk påminnelse
Gå direkte til innhold

Om VAM

Velferd, arbeidsliv og migrasjon (VAM) er et forskningsprogram med ambisjon om å bidra med relevant kunnskap av høy kvalitet.

Forskningen skal bidra med kunnskap innenfor tre brede temaområder:

  • Velferd, levekår og ulikhet
  • Omstillingsdyktig, inkluderende og helsefremmende arbeidsliv
  • Aktivt medborgerskap, migrasjon og institusjonenes rolle

Samfunnsutfordringene har til felles at de består av sammensatte problemer uten åpenbare løsninger som de enkelte fagområdene kan finne ut av på egenhånd. Mange utfordringer er sektorovergripende og internasjonale, mens løsningene i mange tilfeller kan være nasjonale og lokale. Utvikling av kunnskap som fremmer samfunnets evne til å forstå og håndtere utfordringer, vil måtte ha bidrag fra både samfunnsvitenskapelige, helsevitenskapelige, juridiske og humanistiske kunnskapsområder. Programmet skal både bygge kompetanse og kapasitet på strategisk viktige områder på arbeids- og velferdsfeltet og sikre sterke kompetansemiljøer.

Programmet skal bidra til kunnskap, virkemidler og innsatser som styrker sektorenes og forvaltningens kunnskap, forutsetninger og evne til å løse de store samfunnsutfordringene. For å nå programmets mål og bygge opp under programmets strategiske prioriteringer, vil programmet benytte et bredt spekter av Forskningsrådets virkemidler og støtteformer.

Programmet er en videreutvikling av tidligere forskningsinnsatser og kjerneområder i programmene VAM (Velferd, arbeidsliv og migrasjon, 2008-2018), SYKEFRAVÆR (Sykefravær, arbeid og helse, 2007-2018) og EVA-PEN (Evalueringen av pensjonsreformen 2011-2018).

Publisert:
18.02.2009
Sist oppdatert:
15.02.2019