Forskningsrådets nettsider benytter seg av informasjonskapsler for å forbedre din opplevelse av nettstedet.
Ved å lukke denne meldingen, samtykker du i vårt bruk av informasjonskapsler. Personvernerklæringen finner du her.
Lukk påminnelse
Gå direkte til innhold

Video av konferansen om sosial ulikhet

7.11.18 arrangerte Forskningsrådet konferansen "Trenger vi et bedre datagrunnlag for forskning om sosial ulikhet?". Her kan du se opptak av hele konferansen.

 

Videoen kan du se her

Programmet kan du se her

Det var stor interesse for konferansens tema, som samlet over 120 deltakere. Johan P. Mackenbach presenterte ny forskning som viser at det er økning i sosiale helseulikheter i Norge, og særlig blant kvinner, sammenholdt med andre nordiske og Europeiske land. Det skyldes blant annet at man ikke har nådd fram til alle grupper med helsefremmende tiltak f.eks. røykestopp.

 

Foredragsholderne mente det var viktig at Norge gjør grep for å finne løsninger for å redusere ulikhetene. De mente vi trenger nye data som kombinerer genetisk og sosial informasjon over flere generasjoner, som samtidig drar nytte av de gode datakildene som Norge allerede har. Dette vil innebære tverrfaglig samarbeid, samt utnytting av nye kilder for data (sensorikk, digitale data, geodata) og kopling mot eksisterende kohorter og registre.

 

Vi trenger også bedre data om folks praksis og forståelse av egne muligheter, samt randomiserte studier som tester ut hva som kan redusere sosiale forskjeller i helse, utover det vi allerede vet i forhold til hva som kan påvirke folks helsevaner. Å kombinere så mange av disse metodene som mulig i samme studie ville være ideelt.

 

Det vil bli laget en rapport fra konferansen, som vil bli brukt i Forskningsrådets videre arbeid for forskning om ulikhet.

 

Alle foredragene, samt en oppsummering av debetatten vil publiseres i et spesialnummer av Scandinavian Journal of Public Health tidlig neste år. Det inviteres også til kommentarartikler som kan belyse problemstillingen ytterligere, samt artikler som kan gi en grundig dokumentasjon av hva som finnes av relevant data i dag. Informasjon om spesialnummeret vil legges ut på tidsskriftets twitter-sider: https://twitter.com/journalsjph.

 

 

Skrevet av:
Torbjørg Øyslebø Seniorrådgiver 22 03 71 52 toe@forskningsradet.no
Publisert:
09.11.2018
Sist oppdatert:
15.11.2018