Forskningsrådets nettsider benytter seg av informasjonskapsler for å forbedre din opplevelse av nettstedet.
Ved å lukke denne meldingen, samtykker du i vårt bruk av informasjonskapsler. Personvernerklæringen finner du her.
Lukk påminnelse
Gå direkte til innhold

Videoopptak og presentasjoner fra konferanse

Mangfold, velferdsstat og frivillighet

Formidlingskonferansen ble avholdt tirsdag 13. november om det norske samfunn i endring: Hvordan kan frivillige organisasjoner påvirke utviklingen av velferdspolitikken og velferdstjenestene i et mer mangfoldig samfunn?

Tradisjonelt har det norske samfunn vært preget av kulturell enhet og stor grad av likhet, en velferdsstat basert på felles løsninger og like rettigheter for alle, og et nært samspill mellom offentlige myndigheter og frivillige organisasjoner. I dag er det norske samfunn i endring. Norge er blitt mer mangfoldig som følge av globalisering og innvandring, ny teknologi og økt spesialisering, og et organisasjonssamfunn i vekst.

Dette stiller velferdsstaten overfor nye utfordringer:

  • Hvordan skal en velferdsstat basert på nokså standardiserte løsninger møte det nye mangfoldet?
  • Hvordan kan frivillige organisasjoner påvirke utviklingen av velferdspolitikken og velferdstjenestene i et mer mangfoldig samfunn?
  • Kan frivillige organisasjoner bidra med innovative løsninger tilpasset ulike etniske og religiøse gruppers særegne behov?

Dette er noen av de spørsmålene som ble belyst på konferansen «Mangfold, velferdsstat og frivillighet». Konferansen presenterte og drøftet nye resultater fra forskningsprosjekter gjennomført innenfor rammen av Norges forskningsråds program «Velferd, arbeidsliv og migrasjon»:

Videoopptak og presentasjoner fra konferansen er tilgjengelige her:
https://www.samfunnsforskning.no/sivilsamfunn/aktuelt/arrangementer/mangfold-velferdsstat-og-frivillighet.html

Skrevet av:
Mette Nygård Smith Rådgiver +47 22 03 73 88 mns@forskningsradet.no
Publisert:
10.12.2018
Sist oppdatert:
10.12.2018