Forskningsrådets nettsider benytter seg av informasjonskapsler for å forbedre din opplevelse av nettstedet.
Ved å lukke denne meldingen, samtykker du i vårt bruk av informasjonskapsler. Personvernerklæringen finner du her.
Lukk påminnelse
Gå direkte til innhold

Innspill til ny forskningssatsing på arbeids- og velferdsområdet

Forskningsrådet går i gang med å planlegge en ny forskningsinnsats for temaområdene arbeid, helse, inkludering, migrasjon, oppvekst og velferd. Nå ber vi forskningsmiljøene og potensielle brukere av denne forskningen om å komme med innspill til den nye satsingen.

Planen for den nye forskningsinnsatsen skal utarbeides i løpet av våren 2017. Bakgrunnen er at forskningsprogrammet Sykefravær, arbeid og helse (SYKEFRAVAER) og forskningsprogrammet Velferd, arbeidsliv og migrasjon (VAM), avsluttes i 2018.

Forskningsrådet ber om skriftlige innspill til hva som er de viktigste samfunnsutfordringene Norge står overfor de neste ti årene, og til hva som er forskningsbehovene sett i lys av disse utfordringene. Vi ber også om innspill til hva som må til for å drive forskningen på disse feltene framover.

Stor betydning for samfunnsutviklingen

- Denne forskningssatsingen vil bli svært viktig for å utvikle kunnskap slik at vi best mulig kan møte samfunnsutfordringene. Forskningsinnsatsen på disse temaene har stor betydning for samfunnsutviklingen. Vi håper derfor på mange gode innspill både fra forskningsmiljøene og fra de denne forskningen er relevant for, sier Jesper W. Simonsen, divisjonsdirektør i Forskningsrådet

Forskningsrådet vil bruke innspillene som kommer inn som grunnlag i arbeidet med den nye forskningssatsingen innenfor arbeid, helse, inkludering, migrasjon, oppvekst og velferd. Innspillene vil legges ut på Forskningsrådets nettsider.

Vi ber om korte og poengterte innspill både fra forskningsmiljøer (fortrinnsvis ett innspill fra hvert forskningsinstitutt) og brukergrupper (forvaltning, organisasjoner osv.)

Frist for innspill var 24. februar. Innspillene som er sendt inn kan lastes ned til høyre på siden her.

Les mer:

Mange innspill til ny forskningssatsing

Publisert:
19.03.2015
Sist oppdatert:
21.04.2017