Gå direkte til innhold

Forskningstemaer for programmet er aldring, konsekvenser av økt velstand og rikdom, internasjonal migrasjon, familie og samfunn, verdiskaping og organisering i arbeidslivet, og oppslutning om, organisering og styring av velferdssamfunnet.

Les mer om programmet

Nyheter

 • Gikk du glipp av konferansen om sosial ulikhet?

  7.11.18 arrangerte Forskningsrådet konferansen "Trenger vi et bedre datagrunnlag for forskning om sosial ulikhet?". Her kan du se opptak av hele konferansen.

 • Fra forskning.no

  Én maktperson var sentral da Norge fikk nytt pensjonssystem

  Politikere som ble holdt utenfor. En vanskelig LO-leder. Byråkrater som tok grep. To samfunnsforskere har nå kartlagt hva som egentlig hendte da Norge fikk helt nytt pensjonssystem.

 • Søknader om forskning om endringer i arbeidslivet

  VAM mottok 26 søknader om forskerprosjekter om endring i arbeidslivet til fristen 10. oktober 2018.

 • Fra forskning.no

  Kinesere er mer «høyrevridde» enn amerikanere

  Kina er et samfunn med enormt stor ulikhet. Men kineserne aksepterer ulikhet. Mange mener at hvis folk er fattige, er det fordi de er late.

 • NordForsk utlysning:

  Nordisk-britisk satsning på forskning om migrasjon og integrasjon

  NordForsk, Finlands Akademi, Vetenskapsrådet, Forte, Norges Forskningsråd, Det islandske center for forskning, Rannis, og The Economic and Social Research Council (UK) er gått sammen om en utlysning innenfor det nordisk-britisk forskningsprogrammet for migrasjon og integrasjon. Utlysningen har et budsjett på 65 millioner NOK og søknadsfrist er 15. november 2018.

 • VAM II i støpeskjeen

  VAM-programmet videreføres og fornyes og det er oppnevnt et nytt programstyre fra 1. juni 2018.  VAM II planlegger en stor utlysning våren 2019, men det er mulig å søke om forskningsmidler allerede i høst.

 • Nye COST-forskernettverk

  Norske forskere har mulighet til å melde seg på 40 nye COST-nettverk som starter i år, de fleste i løpet av sommeren.

 • Oppvekst er tema for Forskningsdagene 2018

   "Oppvekst" er årets tema for Forskningsdagene, som arrangeres over hele landet i slutten av september. Vi håper flest mulig benytter denne formidlingsmuligheten.

Flere nyheter

Kalender

 • 27.11.18 - 27.11.18

  Debattmøte: Er humaniora synlig nok?

  Har humaniora spesielle utfordringer i dagens mediebilde? Er humanister nok til stede i ulike offentligheter utenfor akademia? Forskningsrådet inviterer til debattmøte om humanioras synlighet.