Gå direkte til innhold

Forskningstemaer for programmet er aldring, konsekvenser av økt velstand og rikdom, internasjonal migrasjon, familie og samfunn, verdiskaping og organisering i arbeidslivet, og oppslutning om, organisering og styring av velferdssamfunnet.

Les mer om programmet

Nyheter

 • Frokostseminaret "Arbeidsmigranters liv i Norge 8/11 2017"

  Arbeidsinnvandring - mer enn bare arbeid

  Norge har de siste årene hatt stor innvandring fra EU/EØS-området. Mange migranter lever transnasjonale liv og har ulike tilknytningspunkter til forskjellige deler av verden.

 • Frokostseminaret "Oppvekst, ulikhet og muligheter 1/11 2017"

  Oppvekst, ulikhet og muligheter

  Barn og unges oppvekstsvilkår er viktige for hvordan de klarer seg senere i livet. Hvilken betydning har barnehage, etnisk bakgrunn og erfaringer med barnevern for barn og unges muligheter senere l livet?

 • Frokostseminaret "Det nye arbeidslivet 25/10 2017"

  Endringer som preger arbeidslivet

  Hvilke endringer preger det norske arbeidslivet ? Jan Erik Døvik presenterer hvordan midlertidige jobber påvirker folks jobbkarrierer og Liza Reisel ser på hvordan kjønnsforskjeller påvirker prosesser i arbeidsmarkedet.

 • Frokostseminaret "Den generøse velferdsstaten 18/10 2017"

  Misnøye med velferdsstaten reduserer politisk tillit

  Myndighetene i Norge og våre naboland har innført strengere krav for å motta ytelser. Velferdsforskere advarer mot at negative opplevelser med hjelpeapparatet kan påvirke velferdsstatens legitimitet.

Flere nyheter

Kalender