Gå direkte til innhold

Forskningstemaer for programmet er aldring, konsekvenser av økt velstand og rikdom, internasjonal migrasjon, familie og samfunn, verdiskaping og organisering i arbeidslivet, og oppslutning om, organisering og styring av velferdssamfunnet.

Les mer om programmet

Nyheter

 • Oppvekst er tema for Forskningsdagene 2018

   "Oppvekst" er årets tema for Forskningsdagene, som arrangeres over hele landet i slutten av september. Vi håper flest mulig benytter denne formidlingsmuligheten.

 • Hva vet vi om barnevernet?

  Barn og unge er et av hovedområdene for VAM-programmet og på forskningsfrokosten som Forskningsrådet arrangerte 2. februar, var forskning om barnevernet hovedtema. To forskerprosjekter finansiert av programmet ble presentert:

 • Fordelingsvirkninger av nytt pensjonssystem i 2011:

  Kvinner, barn og unge er pensjonsreformens vinnere

  Kvinner ser ut til å komme klart bedre ut enn flere fryktet før Norge fikk nytt pensjonssystem. Barn og unge er likevel reformens største vinnere. Årskullene født mellom 1950 og 1975 vil bli sterkest rammet av de økonomiske innstrammingene i reformen.

 • JPI-Urban Europe - Sustainable and Liveable Cities and Urban Areas:

  Europa og Kina samarbeider om byforskning

  JPI Urban Europe og National Natural Science Foundation of China (NSFC) lyser sammen ut forskningsmidler til kinesisk-europeiske konsortier som skal forske for bærekraftige byer som er gode å bo i.

Flere nyheter

Kalender

 • 24.05.18 - 25.05.18

  Avslutningskonferanse for evaluering av pensjonsreformen

  Det vil bli presentert resultater fra forskningen finansiert gjennom evalueringen samt inviterte eksterne innledere som Torben Andersen, Aarhus universitet, Nicholas Barr, London School of Economics and Political Science og Hervé Boulhol, OECD.