Gå direkte til innhold

Forskningstemaer for programmet er aldring, konsekvenser av økt velstand og rikdom, internasjonal migrasjon, familie og samfunn, verdiskaping og organisering i arbeidslivet, og oppslutning om, organisering og styring av velferdssamfunnet.

Les mer om programmet

Nyheter

 • NordForsk utlysning:

  Nordisk-britisk satsning på forskning om migrasjon og integrasjon

  NordForsk, Finlands Akademi, Vetenskapsrådet, Forte, Norges Forskningsråd, Det islandske center for forskning, Rannis, og The Economic and Social Research Council (UK) er gått sammen om en utlysning innenfor det nordisk-britisk forskningsprogrammet for migrasjon og integrasjon. Utlysningen har et budsjett på 65 millioner NOK og søknadsfrist er 15. november 2018.

 • VAM II i støpeskjeen

  VAM-programmet videreføres og fornyes og det er oppnevnt et nytt programstyre fra 1. juni 2018.  VAM II planlegger en stor utlysning våren 2019, men det er mulig å søke om forskningsmidler allerede i høst.

 • Nye COST-forskernettverk

  Norske forskere har mulighet til å melde seg på 40 nye COST-nettverk som starter i år, de fleste i løpet av sommeren.

 • Oppvekst er tema for Forskningsdagene 2018

   "Oppvekst" er årets tema for Forskningsdagene, som arrangeres over hele landet i slutten av september. Vi håper flest mulig benytter denne formidlingsmuligheten.

 • Hva vet vi om barnevernet?

  Barn og unge er et av hovedområdene for VAM-programmet og på forskningsfrokosten som Forskningsrådet arrangerte 2. februar, var forskning om barnevernet hovedtema. To forskerprosjekter finansiert av programmet ble presentert:

 • Fordelingsvirkninger av nytt pensjonssystem i 2011:

  Kvinner, barn og unge er pensjonsreformens vinnere

  Kvinner ser ut til å komme klart bedre ut enn flere fryktet før Norge fikk nytt pensjonssystem. Barn og unge er likevel reformens største vinnere. Årskullene født mellom 1950 og 1975 vil bli sterkest rammet av de økonomiske innstrammingene i reformen.

 • JPI-Urban Europe - Sustainable and Liveable Cities and Urban Areas:

  Europa og Kina samarbeider om byforskning

  JPI Urban Europe og National Natural Science Foundation of China (NSFC) lyser sammen ut forskningsmidler til kinesisk-europeiske konsortier som skal forske for bærekraftige byer som er gode å bo i.

 • Ny forskningsinnsats fra 2018

  Forskningsrådet har som mål å få på plass et nytt programstyre for velferd, arbeidsliv, migrasjon, sykefravær, pensjon og barn- og oppvekstområdet før sommeren 2018 og en ny utlysning av forskningsmidler i høst.

Flere nyheter

Kalender