Forskningsrådets nettsider benytter seg av informasjonskapsler for å forbedre din opplevelse av nettstedet.
Ved å lukke denne meldingen, samtykker du i vårt bruk av informasjonskapsler. Personvernerklæringen finner du her.
Lukk påminnelse
Gå direkte til innhold

Nye forskningsresultater:

Ny undervisningsmodell for bedre læring i naturfag

En kombinasjon av grunnleggende ferdigheter, sentrale begreper og utforskende aktiviteter forbedrer naturfagundervisningen i skolen. Dette er et av resultatene fra forskningsprosjektet «Forskerføtter og leserøtter».

Prosjektleder Marianne Ødegaard Prosjektleder Marianne Ødegaard Resultater fra prosjektet ble presentert av Marianne Ødegaard fra Naturfagssenteret på Forskningsrådets store konferanse Forskning om utdanning 2012 – Kvalitet under lupen, i regi av programmene Norsk utdanningsforskning fram mot 2020 (UTDANNING2020) og Praksisrettet utdanningsforskning (PRAKUT).

Målet med prosjektet er å utvikle en undervisningsmodell basert på utforskende aktiviteter i naturfag. Prosjektet er inspirert av den amerikanske modellen ”Seeds of Science/ Roots of Reading” som er basert på forskning og omfattende utprøving og evaluering i praksisfeltet.

- Det står i læreplanen at grunnleggende ferdigheter og utforskende aktiviteter skal kombineres, forteller Ødegaard. – Vi har funnet ut at hvis læreren i tillegg fokuserer på noen få sentrale naturfaglige begreper, gir dette god støtte, både for elever og lærere.

Selv lærere som ikke har så mye fagbakgrunn fra naturfag har mye å tjene på å følge modellen i Forskerføtter og leserøtter. Modellen kommer blant annet med en lærerveiledning. Undersøkelser fra tilsvarende studier i USA viste at lærere som fulgte veiledningen fikk bedre elevresultater enn lærere som la opp undervisningen på egenhånd. Norske lærere som fulgte Forskerføtter og leserøtter-veiledningene viste større refleksjonsevne rundt egen undervisning og elevenes læring enn de som ikke gjorde det.

Illustrasjonsfoto: Shutterstock Utforskende øvelser i undervisningen gir mer engasjerte elever. (Illustrasjonsfoto: Shutterstock) - Nøkkelen er å kombinere de tre elementene tett, forteller Ødegaard. Kombinasjonen gir engasjement hos elevene, gode læringssituasjoner, og ikke minst god klasseledelse. Spesielt engasjementet er viktig for læringen. Og grunnlaget for engasjement er utforskende aktiviteter der elevene samler inn data, ifølge Ødegaard.

– Før har man vært opptatt av det praktiske rundt aktivitetene, men vi fant ut at læringen skjer i kommunikasjonen og diskusjonen, altså bearbeidelsen av informasjon som elevene har samlet inn. En god datainnsamling gir en god diskusjon, sier Ødegaard.

- Og her gjelder det å stille godt forberedt, spesielt når elevene skal ut i felt.

Forskerføtter og leserøtter er en suksesshistorie i den forstand at lærerne finner undervisningsmodellen nyttig og de vil bruke den videre. Forskerne mener det er viktig å studere slike historier, koke disse ned til noen sentrale og avgjørende elementer og så formidle og spre kunnskapen videre.

– Vi må kunne fortelle lærere at hvis dere gjør sånn og sånn, da er dere på rett vei, sier Merethe Frøyland, som også deltok i prosjektet.

- Vi tror modellen lett kan overføres til andre fag og andre nivåer i skolen. I dag tester vi den blant annet i geofag på videregående skoler, forteller Frøyland.

 

Skrevet av:
Thomas Keilman Rådgiver +47 22 03 73 35 thke@forskningsradet.no
Publisert:
17.12.2012
Sist oppdatert:
13.09.2016