Forskningsrådets nettsider benytter seg av informasjonskapsler for å forbedre din opplevelse av nettstedet.
Ved å lukke denne meldingen, samtykker du i vårt bruk av informasjonskapsler. Personvernerklæringen finner du her.
Lukk påminnelse
Gå direkte til innhold

Pilot-T

Norsk næringsliv har et stort potensial knyttet til omstilling i transportsektoren, og Pilot-T skal bidra til at ny teknologi raskere blir tatt i bruk. Pilot-T skal sikre bedre samspill og kunnskapsoverføring mellom forskning og næringsliv. Dette skal bidra til et mer innovativt og forskningsbasert næringsliv, samt fornyelse innen offentlig sektor. Pilot-T er et samarbeid mellom virkemiddelaktørene Innovasjon Norge og Forskningsrådet.

Utlysninger høsten 2018

Forskningsrådet og Innovasjon Norge har satt av inntil 65 millioner kroner til Pilot-T-prosjekter i 2018 som skal bidra til at ny teknologi tas raskere i bruk i transportsektoren.

Forskningsrådets utlysning hadde frist 10. oktober. 21 bedrifter har søkt om til sammen 137 millioner kroner for å utvikle, teste og pilotere nye transportløsninger gjennom Pilot-T-ordningen. Interessen har vært stor for Forskningsrådets nye virkemiddel for innovasjon i transportsektoren, og bedriftene kjemper om totalt 40 millioner kroner.

Oversikt over hvilke søknader som behandles i Forskningsrådet vil bli tilgjengelig i begynnelsen av november. Listen finner dere her. Velg TRANSPORT på nedtrekksmeny, eventuelt egen bedrift eller organisasjon.

Videre prosess
Søknadene skal nå gjennom en administrativ forhåndsvurdering. Deretter sendes søknadene til vurdering hos eksperter. I november og desember møtes ekspertene for å diskutere søknadene. Det er programstyret til Transport 2025 som vil fatter vedtak om tildeling, og endelig beslutning forventes i januar. Så fort beslutning om tildeling foreligger, vil det bli publisert en liste over prosjektene som får tildeling på våre nettsider

Det er fortsatt mulig å søke om midler til Pilot-T-prosjekter gjennom Innovasjon Norges utlysning. Mer informasjon om denne utlysningen finner du her: Tilskudd til miljøvennlige transportløsninger

Vil du være fagekspert?

Søknader til Forskningsrådet vurderes av eksterne eksperter. Derfor er vi alltid på jakt etter fagfolk som ønsker å gjøre en innsats for å fremme norsk forskning. Ekspertene hentes inn fra forskning og næringsliv, og nå ønsker vi å komme i kontakt med nye kandidater. Høres dette interessant ut for deg? Send navn, kontaktopplysninger og en kort CV (maks 1 side) som beskriver din ekspertise, på epost til Mette Brest Jonassen.

 

Publisert:
22.03.2018