Forskningsrådets nettsider benytter seg av informasjonskapsler for å forbedre din opplevelse av nettstedet.
Ved å lukke denne meldingen, samtykker du i vårt bruk av informasjonskapsler. Personvernerklæringen finner du her.
Lukk påminnelse
Gå direkte til innhold

Om Programmet

TRANSPORT er Forskningsrådets nye strategiske satsing på forskning og innovasjon innenfor transportområdet. Satsingen omfatter helheten i transportsystemet og omhandler veg, bane, sjø og luft, herunder persontransport og næringstransport.

Programmets mål er å bidra til ny kunnskap og innovasjoner for fremtidens transportsystemer som skal være bærekraftig økonomisk, sosialt og miljømessig. Programmet skal videre bidra til å utvikle et konkurransedyktig næringsliv og et pålitelig, sikkert og universelt transportsystem.

Transportfeltet er sammensatt, kunnskapsutfordringene er sektorovergripende. Det er behov for nytenkninger og innovasjoner som vil kreve både teknologisk, naturvitenskaplig, samfunnsvitenskapelig og humanistisk forskning og utvikling. Programmet vil ta i bruk et bredt sett med virkemidler og bidra til samspill mellom ulike aktører og mellom fagdisipliner som samfunnsfag, humaniora og teknologifag.

Programmet henvender seg til norske bedrifter, offentlige etater og forsknings- og kompetanseinstitusjoner som kan bidra til langsiktig kompetanseoppbygging for å videreutvikling av transportsystemet.

Det vil i løpet av 2014 utarbeides en programplan. Dette vil være styringsdokumentet for programmet og et veiledende dokument for FoU-aktører som ønsker å søke midler til forskning i TRANSPORT- programmet. Det foreligger nå en foreløpig programplan som bygger på kunnskapsgrunnlaget Ingen vei utenom. Programplanen vil bygge videre på disse to dokumentene.

Programmet vil gå i 10 år, fra 2015 til 2024.
Publisert:
03.06.2014