Gå direkte til innhold

TRANSPORT er Forskningsrådets strategiske satsing på forskning og innovasjon innenfor transportområdet. Satsingen omfatter helheten i transportsystemet og omhandler veg, bane, sjø og luft, herunder persontransport og næringstransport.

Mer om programmet

Nyheter

Flere nyheter

Kalender

  • 30.08.18 - 30.08.18

    Søkeverksted - Innovasjonsprosjekter i offentlig sektor

    Programmene HELSEVEL, FINNUT, FORKOMMUNE, TRANSPORT lyser ut midler til innovasjonsprosjekter i offentlig sektor med søknadsfrist 10. oktober 2018. Vi inviterer potensielle søkere fra offentlig sektor til et søkeverksted i Forskningsrådets lokaler på Lysaker den 30. august fra kl 10.00 – 15.00.