Forskningsrådets nettsider benytter seg av informasjonskapsler for å forbedre din opplevelse av nettstedet.
Ved å lukke denne meldingen, samtykker du i vårt bruk av informasjonskapsler. Personvernerklæringen finner du her.
Lukk påminnelse
Gå direkte til innhold

Jobbtrivsel i Regjeringskvartalet

Hvordan har terrorangrepet 22. juli påvirket arbeidssituasjonen og sykefraværet blant de ansatte i Regjeringskvartalet? Har arbeidsmiljøet mye å si, spør forskerne.

Ødeleggelsene var store på Olje- og energidepartementet. (Foto: Alejandro Decap/Wikimedia commons) Ødeleggelsene var store på Olje- og energidepartementet. (Foto: Alejandro Decap/Wikimedia commons)
I etterkant av traumatiske hendelser er folk sårbare. Mange får psykiske problemer, depresjoner eller muskel- og skjelettlidelser, og må sykmelde seg.

– En av fire som var på jobb da bomben smalt 22. juli i 2011, hadde en posttraumatisk stresslidelse 10 måneder senere, forteller Trond Heir ved
Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk.

-– Vi tror at arbeidsmiljøet har stor betydning for hvordan man takler jobbsituasjonen. Støtte fra kollegaer og ledere kan styrke følelsen av sikkerhet og bidra til økt trivsel og mindre sykefravær, sier professor Trond Heir. (Foto: NKVTS) -– Vi tror at arbeidsmiljøet har stor betydning for hvordan man takler jobbsituasjonen. Støtte fra kollegaer og ledere kan styrke følelsen av sikkerhet og bidra til økt trivsel og mindre sykefravær, sier professor Trond Heir. (Foto: NKVTS) Han forsker på helse blant ansatte i Regjeringskvartalet etter 22. juli. I en ny studie støttet av program for sykefravær, arbeid og helse, skal han undersøke hvordan de takler arbeidsdagen.

– Det finnes lite forskning om arbeidsplasser som rammes av terrorangrep. Vi vil finne ut hvordan hendelsen har preget arbeidsmiljøet og hva arbeidsmiljøet betyr for helsa og sykefraværet.

Hva betyr arbeidsmiljøet?
Et spørsmål er om arbeidsplassrelaterte forhold kan ha like stor betydning for arbeidsevnen som traumet i seg selv.

– Vi tror at arbeidsmiljøet har stor betydning for hvordan man takler jobbsituasjonen. Støtte fra kollegaer og ledere kan styrke følelsen av sikkerhet og bidra til økt trivsel og mindre sykefravær.

Et hovedfokus i prosjektet er hvilke tiltak som gjøres av ledelsen, og hvordan ulike lederstiler spiller inn.


– Det finnes forskjellige lederstiler. Enkelte ledere lar ansatte få fikse oppgavene selvstendig, andre utøver større grad av kontroll. Ledere gir dessuten ulike grader og former for anerkjennelse og tilbakemeldinger. Dette kan være ulikt i de tre departementene og igjen i ulike underavdelinger. Hvilke effekter ser vi av dette?

Studien vil blant annet kartlegge hvor mye anerkjennelse ansatte opplever å få og hvor mye ekstrainnsats de føler de må legge ned. I mange oppgaver måtte de starte på bar bakke etter 22/7.

– Samtidig som man kan tenke seg at omsorg er positivt, kan det også bli for mye fokus på problemer, påpeker Heir.

Tidsserier gir svar
Studien kartlegger de ansatte 10, 22 og 34 måneder etter bombeeksplosjonen. I tillegg vil de sammenligne med sykefraværet før 22. juli. Omtrent halvparten av de fire tusen ansatte har svart.

– Den lange tidsserien gir oss en unik mulighet til å finne årsakssammenhenger mellom psykisk helse og arbeidsmiljøfaktorer. Dette er forhold som kan påvirke hverandre begge veier og også endre seg over tid.

Heir understreker at kunnskapen skal gi bedre innsikt i årsaker til sykefravær generelt.

– For hendelsens del er dette marginalt interessant, fokuset er snarere på generelle mekanismer. Denne hendelsen gjør folk mer sårbare og det er lettere å undersøke hypoteser når arbeidsstokken har vært utsatt for en slik hendelse. Da ser vi bedre betydningen av faktorer som godt lederskap eller kollegial støtte, sammenlignet med en normalsituasjon hvor mange av de samme mekanismer finnes, men folk klarer seg bra likevel.

FAKTA
Professor Trond Heir ved Universitetet i Oslo leder prosjektet Psychosocial adjustment, work environment, and sick-leave/work participation after the Oslo terrorist attack July 22nd, 2011.

Prosjektet varer til 2017 og gjennomføres i regi av Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS). I tillegg deltar Statens arbeidsmiljøinstitutt. Prosjektet har finansiering fra programmet Sykefravær, arbeid og helse i Forskningsrådet.
 

Skrevet av:
Publisert:
14.05.2014
Sist oppdatert:
13.09.2016