Forskningsrådets nettsider benytter seg av informasjonskapsler for å forbedre din opplevelse av nettstedet.
Ved å lukke denne meldingen, samtykker du i vårt bruk av informasjonskapsler. Personvernerklæringen finner du her.
Lukk påminnelse
Gå direkte til innhold

Tips & Triks fra STUD-ENT alumni prosjekter

På denne siden finner du noen av de viktigste erfaringene alumni STUD-ENT prosjektene sitter igjen med etter fullført prosjektperiode. Erfaringene er hentet ut fra sluttrapportene som prosjektene har levert til Forskningsrådet. Planlegger du å søke STUD-ENT, eller har du nettopp fått tildelt støtte, kan du kanskje finne nyttige tips knyttet til én eller flere av følgende tematiske områder.

Tips & Triks
Team
Kunde- og markedsforståelse
Strategi- og prosjektplan
Kapitalinnhenting
Samarbeid med UH-institusjonen
Rådgivning
Drift
Bransjer, produkt og kundetyper
Arbeidsplass

 


Team

 • Du trenger er team rundt deg. Unngå å være eneste ansatte når prosjektet starter.
 • Kompetansen i en oppstartsbedrift må være komplementær, og vi manglet fra starten sterk teknisk kompetanse. Dette løste vi ved å rekruttere ekstra medlemmer til teamet.
 • Ansett folk med kjernekompetansen dere trenger, ikke lei denne inn!
 • Det er en stor utfordring for et selskap å gå fra 2 ansatte til 20. Her gjelder det å tenke langsiktig samtidig som man er tilpasningsdyktig. Hent inn rådgivning fra dyktige mentorer!
 • Lag en god aksjonæravtale som regulerer hva som skjer dersom noen slutter i prosjektet. Det er meget viktig å ha avklart dette tidlig.
 • Flinke folk trenger ofte god lønn, og det er ikke alle som kan lokkes til å bli med ved å tilby eierandeler. Vi har ansatt rundt 5 forskjellige elektronikkingeniører og mistet alle fordi vi ikke gav dem konkurransedyktig lønn. Det er ikke verdt det, skru opp lønnen!
 • Det har vært utfordringer knyttet til det interne team-arbeidet, hvor kommunikasjonsproblemer har vært grunnen. Dette ble løst ved å innføre daglige "stand-up" møter og ukentlige team-møter hvor teamet samles og holder hverandre oppdatert.
 • Det å sitte på forskjellige steder over lang tid senker produktiviteten og bør unngås.

Kunde-og markedsforståelse

 • Da vi var på en konferanse fikk vi booket flere møter med potensielle kunder og vi var veldig fornøyde. Da vi derimot prøvde å kontakte dem via telefon eller e-post i etterkant var det liten respons. Vi forstod kjapt at de får hundrevis av forespørsler ukentlig, så vi innså da at det kun er personlige telefonsamtaler som fungerer.
 • Ved enhver forretningsidé vil man alltid ha titalls antakelser om konseptet som man tenker er viktig å validere. MEN, når det kommer til stykket vil det ofte være 2-3 antakelser som er ekstremt mye viktigere enn alle de andre for at konseptet skal fungere i det hele tatt. Derfor er det helt sentralt at man setter seg ned og vekter de ulike antakelsene og fokuserer på de aller viktigste først.
 • Mye kan testes uten programmering. Vi lagde en Facebook gruppe innledningsvis som ble brukt daglig av medlemmene. Den lot oss validere verdihypotesen konseptet bygget på før vi brukte tid på å lage noe som helst.
 • Lytt til kundene dine og gjør nødvendige endringer i måten du markedsfører produktet ditt på underveis! Vi burde i mye større grad ha samarbeidet med en partner som det viste seg å være mer naturlig for kunden å kjøpe produktet fra.

Strategi-og prosjektplan

 • Identifiser hva som får deg fra A til B. For oss var det Kickstarter, for andre er det kanskje en pilot. Finn ut hva det er og hva som skjer når dette målet er nådd.
 • Vi var gjerne litt naive og tenkte at disse midlene var løsningen på alle problemer, når det vi burde tenkt var dette bare er begynnelsen. Man kommer til å trenge mye mer kapital og den viktigste bruken av disse midlene er hva som kommer til å få deg til neste steg. Her burde ikke målet være å spinke og spare på hver eneste krone, men bruke det effektivt og lurt for å nå neste steg raskest mulig. Dvs. Ikke dra ut lønnskostnader og spar på mennesker, om det er det som vil få deg til neste steg. Eller bruk penger på å dra til Kina en ekstra gang om det er det som vil få prosessen til å gå fortere selv om det er dyrt. Det er ikke de 10 000 kronene der som vil felle deg til slutt uansett.
 • Fokuser på å komme så raskt til kommersialisering av et første produkt som overhode mulig. Vi kuttet ut en rekke planer på utviklingssiden for å komme raskere i mål med å lande den aller første kunden.
 • Hvis dere har fått støtte fra STUD-ENT, akselerer prosessen og prioriter. Ikke bruk penger unødvendig, men ikke bruk timer på å spare hundrelapper.
 • Gjør grundige brukerstudier før dere begynner med utvikling. Dette sparer dere for mye ekstraarbeid. Bruk brukerstyrt utviklingsmetodikk, og ha med brukerne gjennom hele utviklingsløpet for et best mulig produkt som svarer godt på behovet.
 • Ta smarte valg og outsource eventuelt oppgaver slik at du kan bevege seg raskere. På den måten kan teamets medlemmer jobbe effektivt med det de er best på.
 • Overestimer aldri hvor lang tid ting tar. «Underpromise, overdeliver» er et ordtak som bør følges. Hvis produsenten sier det tar 2 uker å produsere noe, si 4 uker til kunden, og sett en intern frist på 2 uker.
 • Forretningsplanen forandres hele tiden. Forskningsrådet har forståelse for dette, så hold saksbehandleren din i loopen, forklar hvorfor du må gjøre endringer og oppdater fremdriftsplanen underveis.

Kapitalinnhenting

 • Etabler en dialog med potensielle investorer tidlig for å få en krystallklar forståelse for hva de trenger å se helt konkret for å bli overbevist.
 • Ikke vent med å hente penger før dere virkelig trenger det. Da kan dere havne i en kjip situasjon. Det hjelper ikke å ha 2 MNOK ++ i kundefordringer, tilsagn i støtteordninger, varelager mm., hvis bankkontoen sier NOK 10.000 og dere får en regning på NOK 50.000.
 • Støtten blir brukt opp overraskende raskt. Dette betyr at det er ekstremt viktig å ha stålkontroll på økonomien underveis og bruk gjerne et likviditetsbudsjett, samt begynn tidlig med å forberede kapitalinnhenting.
 • Vær obs på at prosjektløpet er lagt opp til at man går tom for penger før prosjektslutt. Ha derfor en plan for finansiering som kan tre i kraft senest i måned nr. 10 av den 12 måneder lange prosjektperioden med Forskningsrådet (enten investorer, lån eller inntekter).
 • Vi har lenge diskutert og drøftet om vi burde ha funnet en investeringspartner tidligere. Vi har ikke et svar på om dette ville vært mer hensiktsmessig for selskapets vekst, men dette er noe man må ta en vurdering på tidlig!
 • Investor-prosesser tar tid. Vi begynte i måned nr. 7 av den 12 måneder lange prosjektperioden med Forskningsrådet, og fikk dårlig tid likevel.
 • Bruk saksbehandlerne i Forskningsrådet for det de er verdt. De kan nemlig ofte komme med gode innspill til veien videre for bedriften, samt hvilke andre programmer man eventuelt er kvalifisert for å søke i fremtiden.

Samarbeid med UH-institusjonen

 • Samarbeidet med UH-institusjonen har virkelig fungert som et kvalitetsstempel ovenfor kunder, potensielle partnere og -investorer. Det å kunne si at du jobber sammen med et institutt på vår UH-institusjon gir kredibilitet.
 • Ha gode avtaler på plass med UH-institusjonen som sikrer commitment fra begge parter. Vi har fått bruke laboratorier og utstyr ved UH-institusjonen vår uten å måtte betale for dette. Utfordringen med samarbeidet har vært at instituttet ikke har noe spesiell motivasjon for å jobbe med oss. Vi har derfor måtte trå varsomt og ikke spørre om for mye hjelp. En løsning på dette kunne vært en tydeligere forventningsavklaring, hvor begge parter er innforstått med hvor mye ressurser man skal legge inn i samarbeidet, og hva hver enkelt part får ut av det.

Rådgivning

 • Vi har opplevd hvor ofte kompetanse rundt kontakter kommer inn i bildet. Vi så derfor tidlig nytten av å tilknytte oss rådgivningskompetanse som kan bistå innen dette feltet.
 • Bruk aktivt mentorer og betalt eventuelt gode rådgivere når du skal gjøre ting du ikke kan!
 • Det har vært utfordringer knyttet til bruken av eksterne konsulter; både regnskapskonsulenter, tekniske konsulenter og IPR/patentkonsulenter. Utfordringene har vært knyttet til bruken av disse konsulentene og resultatene prosjektet har fått ut. I all hovedsak tror vi at dårlige resultater skyldes en blanding av feil konsulent og dårlige spesifisering av oppgaver.
 • Advokater koster mye penger, og dersom det er mulig bør man avtale fastpris på forhånd og spesifisere oppdraget nøye! Advokaten vår sa at det i utgangspunktet vanligvis kostet NOK 25.000 for en "Terms of agrement", men kom med en regning på NOK 80.000 fordi "dette hadde vist seg å være noe utenom det vanlige". Som start-up er det lite du kan gjøre når slikt skjer, man har ikke ressurser til å krangle på slikt. Vi klarte heldigvis å få ned prisen noe til NOK 50.000.

Drift

 • Det er veldig mange ting å ta hensyn til når man starter et aksjeselskap; regnskap, kontrakter, avtaler med kunder, selskapskultur, osv. Vi har lært vanvittig mye underveis, og jeg vil anbefale alle som vil starte et selskap å knytte til seg ressurser på de områdene man ikke har kompetanse på!
 • 1MNOK er mye penger og du trenger nå gode rutiner for å være on top of økonomien. Bruk et effektivt regnskapsføringsprogram fra starten, f.eks. Tipletex, og ikke vent til det har hopet seg opp med fakturaer. I tillegg; finn en god regnskapsfører som du kommuniserer godt med.
 • Administrativt arbeid og andre mindre oppgaver tar mye mer tid enn planlagt.

Bransjer, produkt og kundetyper
 

Tosidige markedsplattformer

 • Vi erfarte at dersom du har en tosidig plattform/markedsplass er det ikke noe poeng i å drive masse trafikk inn dersom du har lav conversion/retention. Da må du heller finne måter å tette den lekke bøtta på, om det så er å gjøre små eller store endringer på forretningsmodellen, slik at man oppnår «product-market-fit».
 • Ekspansjon er viktig men å fokusere for mye på dette kan være skadelig om produktet ikke henger med og er klar for å skaleres.
 • Vi skaffet veldig mange brukere først, men dette førte til at vi vi fikk få oppdrag fra store bedrifter som vi kunne gi til brukerne. Vi burde heller ha skaffet brukere til spesifikke oppdrag. I vårt tilfelle burde vi gått direkte til store bedrifter, presentert konseptet og startet å selge inn produktet her for å hente inn oppdrag. De store bedriftene bruker nemlig flere måneder på å bestemme seg, og det ville gitt oss tid til å skaffe brukere. 

Offentlige kunder

 • Vi har jobbet i hovedsak mot offentlig kunder, og ser at det er treghet i disse markedene. Bli dyktig på å identifisere hvilke spesifikke behov som driver beslutningstakerne i disse markedene, og hvem som faktisk tar beslutninger!

Hardware

 • Bedriften har erfart at produksjon er tidkrevende, og at det må tillates mange iterasjoner i produksjonsverktøyene for masseproduksjon kan iverksettes. Etter å ha arbeidet med produsenter og leverandører i snart 1 år er vår erfaring at dette arbeidet tar veldig mye mer tid enn først antatt. Skulle vi gjennomført dette prosjektet på nytt ville vi minst doblet tiden som var satt opp.

Software

 • Vi brukte et Indisk selskap for utvikling av vår app. Veldig billig (1/4 av norsk pris), men det viste seg at de brukte mye lenger tid enn forventet. De sa at de skulle gjøre alt vi ba om, men når de leverte produktet til oss viste det seg at appen kun var halvveis ferdig. I tillegg var det blitt gjort mye feil. Dette førte til store forsinkelser.

Arbeidsplass

 • Det anbefales å delta i en inkubator eller akselerator for å kunne trekke på flere ressurser, samt holde et raskere tempo fremfor å jobbe isolert på et kontor et sted.
 • Bruk TTO'en om mulig. Vi forsøkte innledningsvis å spare penger ved å låne et gratis kontor på universitetet. Det viste seg å være en dårlig idé, for da vi flyttet inn i lokalene som TTO'en kunne tilby ble det åpenbart at vi hadde store mangler ifm. det forretningsmessige, hvordan vi jobbet mot å få på plass investorer, gjennomføring av kundemøter etc. Pengene vi betalte til TTO'en for kontorplass og rådgivning er uten tvil den beste investeringen vi har gjort så langt.
 • Vi savnet et nettverk, både på investorsiden og mot andre gründere. Søk deg inn mot miljøer hvor du kan møte andre i samme situasjon, knytte kontakter og få gode råd og tips!
   

 

 

 

Publisert:
15.08.2018
Sist oppdatert:
14.09.2018