Forskningsrådets nettsider benytter seg av informasjonskapsler for å forbedre din opplevelse av nettstedet.
Ved å lukke denne meldingen, samtykker du i vårt bruk av informasjonskapsler. Personvernerklæringen finner du her.
Lukk påminnelse
Gå direkte til innhold

Siserone

Appverktøy for digitale kulturstier.

Tobias Fossheim (Foto: Maria Ekornes Myhre / Forskningsrådet)

Siserone-teamet består av Tobias Kaasa Fossheim (27), Gard Ringen Høibjerg (27), Helena Hafthordottir Lindheim (32) og Oskar Galewicz (28). Prosjektet er tilknyttet Universitetet i Oslo (UiO).
Fossheim har erfaring med prosjektledelse fra Virke Produsentforeningen og Den Norske Opera & Ballett. Høibjerg har tidligere jobbet som redaktør og musikkprodusent og har en mastergrad i sosialantropologi. Lindheim har en bachelorgrad i reiselivsledelse, og Galewicz har en mastergrad i interaksjonsdesign.

Hva er kundeproblemet og løsningen?

Siserone er et appverktøy for digitale kulturstier som skal bringe den norske kulturarven inn i en digital tid. SISERONE-prosjektet skal utvikle digitale kulturstier for å gjøre dagens tilbud mer engasjerende og lettere tilgjengelig. Ved hjelp av teknologi for utvidet virkelighet og GPS gjør vi mobiltelefonen til din personlige guide. I et reiselivsmarked der det er mange om beinet, er det vanskelig å skille seg ut. Brukere har fått definisjonsmakt gjennom digitale plattformer, og reiselivsaktørene må introdusere innovative løsninger for å skille seg ut.

Hvorfor ønsker dere å satse på entreprenørskap og Siserone?

Hele teamet har sine røtter i Telemark og ønsker å fremme den flotte kulturarven vår. Da må det gamle bringes inn i det nye. Vårt verktøy vil bidra til å sette kjente og mindre kjente reisemål på det digitale kartet.

Hva vil støtten fra Forskningsrådet bety for dere?

Støtten gjør det mulig å jobbe fulltid med ideen og gjennomføre fire samarbeidsprosjekter som vil danne grunnlaget for nye salg og videre drift etter prosjektperioden.

Hvilken kunnskap bygger prosjektet på, og hvordan bidrar UiO?

Prosjektet bygger på kunnskap knyttet til innovasjonsstudier, stordataanalyse og informatikk. TIK Senter for teknologi, innovasjon og kultur ved UiO vil bidra med to mentorer i utviklingen av analysemetodikk og- verktøy i tillegg til å gi teamet egen arbeidsplass på senteret.

Hvordan opplevde dere søknadsprosessen?

Før vi startet arbeidet med søknaden, undersøkte vi markedet og snakket med erfarne veiledere fra TIK Senter for teknologi, innovasjon og kultur ved UiO. Etter å ha undersøkt dagens konkurransesituasjon, formulere vi arbeidsgangen videre. Søknadsmalen var hjelpsom da den fikk oss til å tenke over og revurdere ulike aspekter ved prosjektet og gjennomføringen av det.

De mange spørsmålene og den begrensede plassen gjorde at vi måtte vurdere hva som var viktig å ha med, og hva som måtte utelates fra søknaden. Søknader er strukturerte og nokså rigide, og vi måtte repetere en del underveis.

Det er viktig å forberede seg godt i forkant av panelvurderingen da man vil møte vanskelige spørsmål. Dette var imidlertid mer en gave enn en påkjenning ettersom viktige problemstillinger kom opp.

Vi fikk konstruktive tilbakemeldinger etter panelvurderingen relatert til økonomi og forslag til markedssegmenter. Dette har vi tatt med oss videre i arbeidet.

Skrevet av:
Anette Haukelidsæter
Publisert:
01.11.2017
Sist oppdatert:
03.10.2018