Gå direkte til innhold

Sentrale dokumenter

 Søknadsdokumenter

 

Obligatoriske vedlegg

Mal for prosjektbeskrivelse DOCX - 50 KB

Erklæring for aksjeeiere DOCX - 32 KB

Rettighetserklæring DOCX - 29 KB

Prosjektgodkjenning fra universitetet/høyskolen DOCX - 28 KB


Ikke obligatoriske vedlegg

Intensjonsavtaler eller interessebrev fra potensielle kunder og partnere.
Egenkomponert mal kan benyttes.

 

SøknadsprosessenVeiledning for utfylling av mal for prosjektbeskrivelse PDF - 510 KB

Vurderingskriterier for STUD-ENT PDF - 301 KB

Vurderingsprosessen for STUD-ENT PDF - 197 KB
 

Markedsføringsmateriell

 

Flyer norsk web-versjon PDF - 691 KB

Flyer norsk trykk-versjon PDF - 3,3 MB

Flyer engelsk web-versjon PDF - 718 KB

Flyer engelsk trykk-versjon PDF - 3,3 MB


Informasjonsskjerm digital, norsk og engelsk PPTX - 433 KB


Plakat 50x70 norsk web-versjon PDF - 1,7 MB

Plakat 50x70 norsk trykk-versjon PDF - 6,4 MB

Plakat 50x70 engelsk web-versjon PDF - 1,7 MB

Plakat 50x70 norsk trykk-versjon PDF - 6,0 MB

 

 

 

 

 

 

Publisert:
24.10.2017
Sist oppdatert:
15.12.2017