Forskningsrådets nettsider benytter seg av informasjonskapsler for å forbedre din opplevelse av nettstedet.
Ved å lukke denne meldingen, samtykker du i vårt bruk av informasjonskapsler. Personvernerklæringen finner du her.
Lukk påminnelse
Gå direkte til innhold

Støtte til studententreprenørskap

STUD-ENT-ordningen har ambisjoner om å mobilisere til entreprenørskap blant studenter, bidra til å styrke entreprenørskapskulturen i universitets- og høyskolesektoren og øke antallet kunnskapsintensive arbeidsplasser i Norge.

Konkurransearenaen

STUD-ENT er en nasjonal konkurransearena hvor studenter og nyutdannede masterkandidater, i samarbeid med et universitet eller en høyskole, kan søke om å få økonomisk støtte til å realisere sine kunnskaps- eller forskningsbaserte forretningsideer. I vurderingen av søknadene bruker Forskningsrådet utelukkende eksterne eksperter som har relevant erfaring knyttet til hver enkelt søknad. De eksterne ekspertene har bakgrunn som investor, forretningsutvikler, teknologiutvikler, serie-gründer o.l., og disse bidrar med kritiske og praktiske råd til alle prosjektsøknadene, uavhengig av om man får økonomisk støtte eller ikke. Alle prosjekter som blir vurdert, får en skriftlig tilbakemelding fra ekspertene. På denne måten representerer STUD-ENT-ordningen også en praktisk læringsarena får både studenter, universitetet og høyskoler.

Læringsarenaen

Både i Forskningsrådet og i universitets- og høyskolesektoren, skal ordningen bidra til læring om hvordan arbeidet med å fremme og støtte studententreprenørskap kan legges til rette for på en hensiktsmessig og god måte. Mange universiteter og høyskoler jobber allerede aktivt med å støtte studenter som har forretningsideer. Gjennom STUD-ENT-ordningen får institusjonene muligheten til å løfte frem de mest lovende studentideene, bidra til å sette disse ut i livet og videre anvende disse rollemodellene for å bygge entreprenørskapskultur.

Plassering i Forskningsrådet

STUD-ENT-ordningen er en del av Forskningsrådets program "Forskningsbasert nyskaping" (FORNY2020). Dette er et offentlig virkemiddel som skal styrke og skape nytt kunnskaps- og forskningsbasert næringsliv i Norge. En av programmets viktigste oppgaver er å tildele midler i en tidlig fase av kommersialiseringsarbeidet. For mer informasjon om FORNY2020, se programnettsiden.
 

Publisert:
24.10.2017
Sist oppdatert:
03.11.2017