Forskningsrådets nettsider benytter seg av informasjonskapsler for å forbedre din opplevelse av nettstedet.
Ved å lukke denne meldingen, samtykker du i vårt bruk av informasjonskapsler. Personvernerklæringen finner du her.
Lukk påminnelse
Gå direkte til innhold

STUD-ENT 2018: Ny utlysning med søknadsfrist 14. februar!

Forskningsrådets STUD-ENT-ordning gjennomfører neste utlysning våren 2018 hvor studenter og nyutdannede masterkandidater kan få inntil 1 million kroner for å realisere sine forretningsideer. Vi oppfordrer alle søkere til å lese oppdatert utlysning nøye, så gleder vi oss til å motta mange gode prosjektsøknader!

Kort om STUD-ENT

STUD-ENT er en nasjonal konkurransearena hvor studenter og nyutdannede masterkandidater, i samarbeid med et universitet eller en høyskole, kan søke om å få økonomisk støtte til å realisere sine forretningsideer. Forretningsideen må være relatert til kunnskap studentene/de nyutdannede masterkandidatene har tilegnet seg i løpet av studiet, men den trenger ikke å være knyttet til en spesiell bransje og ordningen er derfor aktuell for studenter fra alle studieretninger.

Kjerneteamet i STUD-ENT prosjektet kan bestå av studenter på bachelor- og/eller masternivå, og/eller nyutdannede masterkandidater som har mottatt vitnemålet knyttet til mastergraden senest 12 måneder før søknaden er sendt inn. Prosjektleder for STUD-ENT prosjektet må derimot enten;

 1. planlegge å levere inn hovedoppgaven knyttet til mastergraden senest 6 måneder etter at søknaden er sendt inn, eller
 2. ha mottatt vitnemålet for mastergraden inntil 12 måneder før søknaden er sendt inn.

I vurderingen av søknadene bruker Forskningsrådet utelukkende eksterne eksperter som har relevant erfaring knyttet til hver enkelt søknad. De eksterne ekspertene har bakgrunn som investor, forretningsutvikler, teknologiutvikler, serie-gründer o.l., og disse bidrar med kritiske og praktiske råd til alle prosjektsøknadene, uavhengig av om man får økonomisk støtte eller ikke. Alle prosjekter som blir vurdert, får en skriftlig tilbakemelding fra ekspertene. På denne måten representerer STUD-ENT-ordningen også en praktisk læringsarena for både studenter, universitetet og høyskoler.

Sentrale endringer i 2018

En vurdering av STUD-ENT ble gjennomført høsten 2017, hvor både UH-institusjoner og studenter som har søkt ordningen, bidro med erfaringer og forbedringsforslag. Parallelt har det blitt initiert en evalueringsprosess av vurderingskriteriene. Noen av resultatene fra disse prosessene er allerede implementert i STUD-ENT utlysningen med søknadsfrist 14. februar 2018 og på den nye hjemmesiden.

Nyttig informasjon på hjemmesiden:

 • Prosjekteksempler
  Korte intervjuer med STUD-ENT prosjektene som fikk støtte i 2017.
 • Ofte stilte spørsmål
  Svar på spørsmålene som oftest stilles av studenter og UH-institusjoner som ønsker å søke STUD-ENT.
 • Sentrale dokumenter
  Søknadsdokumenter og markedsføringsmateriell for UH-institusjoner i mobiliseringsarbeidet.

Viktige oppdateringer i utlysningen:

 • Følgende utlysningsdokumenter er oppdatert eller nye:
  - Vurderingsprosessen
  - Veiledning for utfylling av mal for prosjektbeskrivelse og e-søknadsskjema
  - Vurderingskriteriene
  - Prosjektbeskrivelse
  - Erklæring for aksjeeiere
  - Prosjektgodkjenning fra universitet/høyskolen
  (erstatter det tidligere søknadsdokumentet "Mastergrad dokumentasjon")     
  - Rettighetserklæring
 • Dokumentet "Veiledningen for utfylling av mal for prosjektbeskrivelse og e-søknadsskjema" inneholder svært viktig informasjon og veiledningsteksten til de ulike avsnittene i e-søknadsskjemaet er instruksjoner som må følges.
 • Avdelingen eller instituttet ved UH-institusjonen som er prosjektansvarlig for STUD-ENT prosjektsøknaden har ansvar for å fylle ut søknadsdokumentet "Prosjektgodkjenning fra universitetet/høyskolen". Dette dokumentet er en bekreftelse på at studentene/de nyutdannede masterkandidatene oppfyller kravene i utlysningsteksten og at prosjektet støttes. I prosjektgodkjenningen skal det i tillegg komme tydelig frem hvorfor prosjektansvarlig støtter prosjektet, og hvordan dette samarbeidet vil bidra til å styrke entreprenørskapskulturen ved institusjonen.
 • Dersom studentene/de nyutdannede masterkandidatene allerede har etablert et aksjeselskap når søknaden sendes inn kan ikke selskapet være mer enn 5 år.
 • Uavhengig om veien til markedet er kort eller lang vei må det komme tydelig frem i søknaden hva prosjektet skal fokusere på og hvorfor/hvordan dette utløser neste trinn i realiseringen av forretningsideen. Søkers evne til å demonstrere konkret kunde- og markedsforståelse, gjennomføringsevne og realistiske prosjektplaner vektlegges derfor i stor grad.
 • Søkere som kommer videre til trinn 2 i behandlingsprosessen vil bli invitert til panelpresentasjoner den 20, 21 eller 22. mars, og disse datoene må derfor holdes av i kalenderen dersom man planlegger å søke.
 • Formålet med STUD-ENT-ordningen og kravene til prosjektene er tydeliggjort i utlysningsteksten.

Vi oppfordrer alle søkere til å sette seg nøye inn i oppdatert utlysning og ny hjemmeside.

Skrevet av:
Miriam Meling Seniorrådgiver mbm@forskningsradet.no
Publisert:
09.11.2017
Sist oppdatert:
01.12.2017