Forskningsrådets nettsider benytter seg av informasjonskapsler for å forbedre din opplevelse av nettstedet.
Ved å lukke denne meldingen, samtykker du i vårt bruk av informasjonskapsler. Personvernerklæringen finner du her.
Lukk påminnelse
Gå direkte til innhold

Kompani DramaX

Teater i undervisning.

Marte Rosenvinge (Foto: Martin Røsok / Forskningsrådet)

 

Kompani DramaX-teamet består av Marte Rosenvinge (42), Trine Ask (45) og Ingelin Mjåseth Hilland (31). Prosjektet er tilknyttet Høgskulen på Vestlandet (HVL).

Samtlige teammedlemmer er utdannet førskolelærere med fordypning i drama. Rosenvinge har videreutdanning i spesialpedagogikk og en mastergrad i dramapedagogikk og anvendt teater. Ask har grunnfag i psykologi, mens Hilland har fordypning i natur og friluftsliv og er masterstudent i dramapedagogikk og anvendt teater. Alle tre har siden 2000 vært aktive i drama-/teatergrupper. Hilland har i flere år vært utøvende musiker og sang-/rappartist.

Hva er kundeproblemet og løsningen?

På tross av at de nye læreplanene vektlegger elevaktiv læring og skapende arbeid, preges fortsatt undervisningen av at elevene lytter til læreren. Drama og teater tilbyr et bredt spekter av læringsmuligheter, men på grunn av sviktende prioriteringer mangler denne typen kompetanse i skolen. TIU-kompani leverer profesjonelle TIU-programmer forankret i eksisterende rammeplan/læreplanverk til skoler, kulturskoler og barnehager.

TIU (teater-i-undervisning) er en oppsøkende teatervirksomhet for barn og unge. Det er en interaktiv teatersjanger, og interaksjonsdelene involverer publikum direkte i forestillingen. Temaet i forestillingene er ofte samfunnsutfordringer lagt på individnivå. I fiksjonen levendegjøres problemstillingen; elevene er plassert midt i situasjonen ved at sanser, følelser og intellekt berøres. Elevene får mulighet til å reagere på det de opplever, og kan uttrykke med kropp og stemme hva de tenker og mener. Målet er å stimulere til refleksjon og undring og skape handlekraft og engasjement.

Hvorfor ønsker dere å satse på entreprenørskap og TIU-kompani?

I andre europeiske land er TIU et utbredt tilbud i oppvekstsektoren, men i Norge er det ikke prioritert. Kompani DramaX har bred kompetanse innenfor dramapedagogikk og anvendt teater. I tillegg til å gi et direkte tilbud til barn og unge vil vi også kunne gi kurs for voksne som jobber i oppvekstsektoren. Utvikling av TIU-program avhenger av høyt spesialisert kompetanse, og utdanningssektoren har liten mulighet til selv å etablere denne kompetansen på virksomhetsnivå. Vår visjon er å skape engasjement blant unge mennesker gjennom drama og teater ved å selge våre tjenester til skoler og barnehager. På lengre sikt ønsker vi å bidra til å myndiggjøre og gi handlekraft til den oppvoksende generasjonen.

Hva vil støtten fra Forskningsrådet bety for dere?
Støtten fra Forskningsrådet vil bety at vi får realisert prosjektet mye raskere enn dersom vi måtte jobbe parallelt med forretningsutviklingen. Vi vil kunne nå ut til kundene raskere fordi vi kan konsentrere oss fullt og helt om prosjektet.

Hvilken kunnskap bygger prosjektet på, og hvordan bidrar HVL?
Gjennom turnering med TIU-program i studiet og arbeidet til Rosenvinge med masteroppgaven "Hvilke aspekter ved TIU kan i særlig grad bidra til å vekke engasjement blant skoleelever?" er erfaringene at elevene trigges til engasjement. Vi har også fått kunnskap fra det europeiske forskningsprosjektet DICE, som har betydelige statistiske data som viser at drama og teater i skolen øker elevenes nøkkelkompetanse på flere områder og blant annet gir økt motivasjon til læring og egeninnsats i skolen.

HVL bidrar med mentortjenester fra dramaseksjonen (AL) og Mohnsenteret for innovasjon og regional utvikling. Mohnsenteret har bistått under hele søknadsprosessen, og prosjektet er forankret i HVLs satsing på nyskaping og utvikling. Mohnsenteret skal også bistå prosjektet med forretningsutvikling. Dramaseksjonen er svært entusiastisk og skal tilby mentortjenester for å kvalitetssikre produktet i prosjektåret. De har også invitert oss til faglig samarbeid og til å delta i eksisterende forskningsprosjekter.

 

Skrevet av:
Anette Haukelidsæter
Publisert:
02.11.2017
Sist oppdatert:
03.10.2018