Forskningsrådets nettsider benytter seg av informasjonskapsler for å forbedre din opplevelse av nettstedet.
Ved å lukke denne meldingen, samtykker du i vårt bruk av informasjonskapsler. Personvernerklæringen finner du her.
Lukk påminnelse
Gå direkte til innhold

Droptech

Kjemikalieinjeksjon på dråpenivå

Emil Muhlbradt Sveen og Jørn Folmar Nilsen (Foto: Foto: Steffen Hansen/Forskningsrådet)

Droptech-teamet består av Emil Mühlbradt Sveen (33 år) og Jørn Folmar Nilsen (30 år). Prosjektet er tilknyttet Universitetet i Agder (UiA).

Emil Mühlbradt Sveen har erfaring som selvstendig næringsdrivende innen web annonsering med blant annet Google Adwords og Facebook ads, samt søkemotoroptimalisering. Jørn Folmar Nilsen er tidligere utdannet automatiker med 12 års erfaring fra olje- og gassindustrien.

Hva er kundeproblemet og løsningen?
Veldig mange forskjellige industrielle prosesser krever en tilsetning av forskjellige stoffer med spesielle kjemiske egenskaper, kalt kjemikalier. Slike stoffer er ofte utfordrende å kontrollere, sett fra et teknologisk perspektiv, grunnet det spesifikke kjemikalets iboende egenskaper eller andre forhold tilknyttet prosessen, som høyt trykk eller veldig lave kontinuerlige injeksjonsrater for å nevne noen. DropTech har utviklet et teknologisk konsept som har uovertruffen nøyaktighet koblet med et stort strømningsområde, som gjør at ett og samme system kan injisere kjemikalier nøyaktig både ved veldig lave og høye injeksjonsrater.

Hvorfor ønsker dere å satse på entreprenørskap og DropTech?
Hvis kjemikalieinjeksjon gjøres mer nøyaktig, mer presist, og mer repeterbart vil det ha store positive ringvirkninger for mange industrier. Hva som er den mest fremtredende effekten er avhengig av type kjemikalie og dets applikasjon. For noen industrier vil det bety mindre feilproduksjon, for andre vil det bety bedre beskyttelse av kritisk utstyr, for noen en direkte lavere produksjonskostnad ved redusert kjemikaliebruk, i noen tilfeller vil det ha en betydelig miljøgevinst. Oftest er effekten flere av disse kombinert. Alle overnevnte begrunnelser er knyttet direkte opp mot teknologien, men prosjektteamet har også en indre drivkraft for å skape sin egen arbeidsplass og samtidig ha en innvirkning på samfunnet rundt oss.

Hva vil støtten fra Forskningsrådet bety for dere?
For oss er støtten fra forskningsrådet avgjørende for å realisere produktet. Produktets spesielle applikasjon krever spesielle og dyre materialer og produksjonsmetoder som vanskelig kunne finansieres uten slik økonomisk støtte. Det lar oss gå det viktige steget fra tidlig idé og enkel prototype, til en fullfungerende prototype med som kan testes og videreutvikles i et operasjonelt miljø. Det gir oss også midler og støtte til å navigere, for oss et utfordrende og nytt fagfelt innen entreprenørskap og produktutvikling. Støtten har også en veldig viktig bieffekt i at den er en viktig døråpner mot mulige samarbeidspartnere og tidlige kunder.

Hvilken kunnskap bygger prosjektet på og hvordan bidrar UiA?
Bakgrunnen for prosjektet er gruppens forkunnskaper om problematikken rundt eksisterende kjemikalieinjeksjonssystemer, koblet sammen med en bred teknologisk forståelse innen fagfeltene hydraulikk, elektronikk, mekanikk og styringssystemer, som alle inngår i den mekatroniske fagparaplyen. Sammensetningen av fagfeltene tillater gruppen og se på synergier innen fagretningene og dermed finne nyskapende løsninger for gamle problemer. Universitetet i Agder bidrar med bred faglig støtte, samt tilgang på arbeidsplass og tilgang til laboratorier samt test- og produksjonsutstyr. De bidrar også med entreprenørskapsstøtte via en sterk visjon om co-kreasjon av kunnskap sammen med næringslivet, der et godt fakultetsuavhengig samarbeid gjennom UiA Nyskaping står sentralt for å få student idéene ut i den virkelige verden.

Skrevet av:
Steffen Hansen/ Forskningsrådet
Publisert:
12.09.2018